สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์น

การสัมมนารำลึกอยาตุลลอฮ์ ฮัจญี ซัยยิด ฮาชีม นาญัฟ ออบอดีย์

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นในการจัดงานสัมมนารำลึกเกียรติคุณของอาลิมผู้ทรงรอบรู้ทุกแขนงศาสตร์  และอารีฟ  ท่านมัรฮูมอยาตุลลอฮ์  ฮัจญี ซัยยิด ฮาชีม  นาญัฟ ออบอดีย์ (ปู่ของมารดาท่านผู้นำสูงสุด)  โดยถือว่า การจัดงานรำลึกเกียรติคุณถึงมัรฮูมท่านนี้เป็นการกระทำที่เหมาะสมยิ่ง  อีกทั้งได้ชี้ถึงบุคลิกภาพของท่านมัรฮูมและความเพียรพยายามในด้านกุรอานและฮะดิษของนักปราชญ์และนักอรรถาธิบายอัลกุรอานผู้มีความยำเกรงท่านนี้  ว่า  การให้ความสำคัญต่อเรื่องราวศาสนาในเวทีต่างๆที่เต็มไปด้วยยากลำบาก และเสี่ยงอันตราย  อาทิเช่น การปรากฏตัวร่วมกับบรรดาอุลามาอ์นักต่อสู้ในเมืองมัชฮัด ณ. มัสยิดโกฮาร์ชาห์  เป็นจุดเด่นแห่งชีวิตของท่านมัรฮูม   ความอดทนในเรือนจำและการถูกเนรเทศโดยหน่วยงานของริฎอ คอนีย์  ก็เป็นอีกผลพวงหนึ่งจากการต่อสู้ของท่านมัรฮูม


เนื้อความของสาส์นถูกอัญเชิญอ่านเมื่อเช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16     เมษายน   โดย ฮุจญตุลอิสลาม  มุฮัมมะดีย์ กุลบัยกานีย์  หัวหน้าประจำสำนักงานของท่านผู้นำสูงสุด  ในงานสัมมนา ที่จัดขึ้น ในเมืองมัชฮัด  ซึ่งมีใจความดังนี้ 


 ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปรานียิ่งเสมอ


การจัดงานเทิดเกียรติอาลิมผู้เป็นอาริฟ ฟากิห์ และมุฟัซซีรผู้มีความยำเกรง    ท่านมัรฮูมอยาตุลลอฮ์  ฮัจญี ซัยยิด ฮาชีม  นาญัฟ ออบอดีย์ เป็นการกระทำที่เหมาะสมและคู่ควรอย่างยิ่ง   ด้วยเตาฟีกและการชี้นำจากพระองค์ ที่สำนักงานการตับลีฆได้พยายามจัดงานครั้งนี้ขึ้นมา  


นักการศาสนาท่านนี้เป็นนักการศาสนาที่สูงส่ง รอบรู้ทุกแขนงศาสตร์  เล่าเรียนศึกษาในเมืองนาญัฟ  จากอาจารย์ผู้ชื่อเสียงแห่งยุคสมัย  จนได้รับการรับรองวิทยฐานะเป็นอุลามาอ์ชั้นสูงแห่งยุคสมัย   ตลอดระยะเวลาสี่สิบปีที่พำนักอาศัยในเมืองมัชฮัด  ท่านมัรฮูม มีความพยายามอย่างมากในการสอนวิชาตัฟซีร์กุรอาน ณ. มัสยิด โกฮาร์ชาห์  ทำให้เป็นที่ตอบรับกันอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา   ทุกคืนหลังเสร็จสิ้นการนมาซญะมาอะฮ์ ประชาชนต่างพากันใจจดใจจ่อในการรับฟังคำตักเตือนและการเทศนาธรรมอันลึกซึ้งจากท่าน   การสอนเช่นนี้ดำเนินการเป็นเวลานับสิบปีซึ่งพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จากสำรับอาหารแห่งฟากฟ้าและคัมภีร์อัลกุรอานจากอาลิมผู้สูงส่งท่านนี้  


การบันทึก เรียบเรียงบทเรียนต่างๆของท่านมัรฮูม ก็เป็นอีกหนึ่งในความพยายามของอาลิมสายกุรอานและมีความอิคลาศท่านนี้  ซึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์ ในวันนี้พี่น้องได้รับประโยชน์จากตำราต่างๆของท่านมัรฮูม  

ควบคู่กับความเพียรพยายามด้านอัลกุรอาน  ในแวดล้อมโดยรวมแห่งเมืองมัชฮัด ที่หาเทียบได้นั้น  การคิดใคร่ครวญพินิจพิเคราะห์ในความประเสริฐและความสูงส่งของอะห์ลุลบัยต์(อ) ก็เป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะอันโดดเด่นของอาลิมผู้มีความยำเกรงท่านนี้


ความชำนาญและเชี่ยวชาญด้านฮะดิษของท่านมัรฮูมนั้น เป็นที่ประจักษ์ ทุกครั้งที่มีการจัดมัจญลิสหรือการชุมนุมกัน  (แม้แต่การชุมนุมกันของคนในครอบครัว ซึ่งข้าพเจ้าเองก็ยังได้ใช้ประโยชน์จากท่านตั้งแต่เด็กจนถึงช่วงต้นๆเข้าสู่วัยรุ่น)   ท่านจะนำเสนอฮะดิษจากอะห์ลุลบัยต์(อ)ที่ลึกซึ้งเป็นอย่างมาก  อีกทั้งมัจญลิสจะเปี่ยมด้วยรัศมีจากวัจนะของบรรดาอะห์ลุลบัยต์(อ)ทุกครั้ง พฤติกรรมและวีถีแห่งการดำเนินชีวิตภาคปฏิบัติของท่าน ก็จะมีวิถีและคำพูดที่เฉพาะอันสามารถโน้มน้าวและส่งผลต่อจิตวิญญาณของผู้คนอย่างแท้จริงการใช้ประโยชน์ของท่านจากอุลามาอ์ระดับสูงสายอัคลาคในเมืองนาญัฟ อาทิเช่น  อาริฟผู้ยิ่งใหญ่ซัยยิด อะห์มัด กัรบาลาอีย์  ทำให้ท่านสามารถกลายเป็นอาริฟผู้สูงส่ง และมีความยำเกรงในเวลาต่อมา 


การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ทั้งเรื่องอาหารการแต่งกายและสถานะต่างๆทางสังคม ก็เป็นอีกคุณลักษณะหนึ่งของท่านมัรฮูมท่านนี้ ที่หาเทียบได้  ขณะเดียวกัน ก็ยังให้ความสำคัญต่อเรื่องราวศาสนาในเวทีต่างๆที่เต็มไปด้วยยากลำบาก และเสี่ยงอันตราย  อาทิเช่น การปรากฏตัวร่วมกับบรรดาอุลามาอ์นักต่อสู้ในเมืองมัชฮัด ณ. มัสยิด  โกฮาร์ชาห์  ปี   1341  เป็นจุดเด่นแห่งชีวิตของท่านมัรฮูม   ความอดทนในเรือนจำและการถูกเนรเทศโดยหน่วยงานของริฎอ คอนีย์  ก็เป็นผลพวงหนึ่งจากการต่อสู้ของท่านมัรฮูมมัรฮูม อยาตุลลอฮ์ นาญัฟ ออบอดดีย์  เป็นอุลามาอ์ที่ทรงรอบรู้ทุกแขนงศาสตร์ เป็นอารีฟผู้สูงส่ง  และในวันนั้น ในเมืองมัชฮัด มีพี่น้องประชาชนรักท่านจำนวนมาก   ครั้นในปี 1380    ข่าวการเสียชีวิตของท่าน ได้มาถึงยังพี่น้องชาวเมืองกุม  (ในวันนั้นข้าพเจ้าอยู่ในเมืองกุม) ท่านมัรฮูม อยาตุลลอฮ์  อัลอุศมา บรูญิรดีย์ ได้มีการจัดมัจญ์ลิสตัรฮีรมให้กับท่าน ณ. สถาบันการศึกษาฟัยซีเยะห์  โดยที่ข้าพเจ้า และพี่ชายของข้าพเจ้า   ถูกเอ่ยถึงในมัจญ์ลิสครั้งนั้นด้วย 


ข้าพเจ้าถือว่า ในโอกาสนี้ เป็นสิ่งที่คู่ควรเช่นกัน ที่จะรำลึกถึงบุตรชายของท่านมัรฮูม  คือ มัรฮูม ฮุจญตุลอิสลาม ซัยยิด ฮะซัน มิรดอมอดีย์  ผู้สืบทอดการสอนวิชาตัฟซีร์จากบิดาของท่าน  และสามารถรักษาแบบอย่างแห่งการเรียนการสอนวิชาตัฟซีร์ของบิดาเป็นเวลาหลายปี 


ขอพระองค์ทรงประทานความเมตตาและความรอฮ์มัตให้กับพวกเขาและพวกเราทั้งหลายด้วยเถิด

ซัยยิด อาลี คาเมเนอี 

16   เมษายน  2558  


700 /