สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

โอวาทของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม

คณะกรรมการจัดงานรำลึกชะฮีด สามพันนายแห่งแคว้นซิมนาน เข้าพบท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม

โอวาทของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม  ในการพบปะกับคณะกรรมการจัดงานรำลึกชะฮีด สามพันนายแห่งแคว้นซิมนาน  เมื่อวันที่  4   พค.  2558    ถูกอัญเชิญอ่านเมื่อเช้าวันพฤหัสบดี ( พค.)    ในการสัมมนา ณ. หอประชุม ฆอดีร์ แคว้นซิมนาน


ในการพบปะครั้งนี้ ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี  ได้ชี้ถึงคุณลักษณะอันโดดเด่นและพิเศษของแคว้นซิมนาน   การอบรมสอนสั่งสร้างบุคลิกภาพอันโดดเด่นทางศาสนา  วิทยาศาสตร์ การเมือง   และถือว่า การจัดงานรำลึกเหล่าชุฮาดาอ์แห่งแคว้นซิมนาน  การเทิดเกียรติคุณและการเสียสละของชะฮีดเหล่านี้เป็นการกระทำที่ดีและทรงคุณค่ายิ่ง   และกล่าวเสริมว่า  การเสียสละและอุทิศพลีของเหล่าชุฮาดาอ์  เป็นมรดกที่ล้ำค่าสำหรับการปฏิวัติอิสลาม  ซึ่งการคงไว้ซึ่งการรำลึกถึงพวกเขานั้นเป็นข้อบังคับประการหนึ่ง  


ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึงผู้ประสงค์ร้ายที่พยายามจะลบเลือนการรำลึกถึงบรรดาชะฮีด ว่า   การดำเนินการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับชะฮีด  ควรอยู่ในทิศทางเป้าหมายแห่งการนำเสนอเรื่องราวแห่งการเป็นชะฮีด (มาอารีฟแห่งการเป็นชะฮาดัต) อย่างแท้จริง   นั้นหมายถึง  “ การเสียสละ การพลีและความศรัทธา” ให้ฝ่ายผู้รับฝังได้เข้าใจความหมายอย่างถูกต้องและแท้จริง


ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึงความจำเป็นในการให้ความสำคัญต่อเครื่องมือและสื่อที่สามารถสร้างอิทธิพลและบทบาทในหมู่ผู้รับฟังโดยเฉพาะบรรดาเยาวชน ว่า  ความสามารถ ศักยภาพ  ความมุ่งมั่นและความตั้งใจ ความศรัทธาของบรรดาเยาวชนในวันนี้ นั้น ไม่น้อยไปกว่าเยาวชนในช่วงหกสิบทศวรรษที่ผ่านมา  ทว่า บรรดาเยาวชนในวันนี้กำลังตกอยู่ในภัยคุกคามทางความคิดที่อันตราย  ซึ่งความคิดที่ผิดๆเหล่านี้ได้มีการถ่ายทอดผ่านเครื่องมือและสื่อการสื่อสารหลากหลายชนิด ซึ่งขยายวงกว้างสู่สังคมอย่างแพร่หลาย


ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ย้ำถึงความสำคัญของ “ผู้รับฟัง”  และการเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ฟัง  และย้ำถึงประเด็นความแตกต่างของผู้ฟังด้านวัฒนธรรม ว่า  ในประเด็นนี้ควรใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญ  นักการศาสนาและบรรดาผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านสื่อและความสัมพันธ์  เพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากศิลปะและการแสดงในการนำเสนอเรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้


ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึง  เวทีทางการเมือง  เศรษฐกิจ และความมั่นคง  และที่สำคัญไปกว่าด้านวัฒนธรรม คือ เวทีแห่งการเผชิญหน้ากับฝ่ายศัตรูของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน   โดยกล่าวย้ำว่า ศัตรูได้ใช้รูปแบบใหม่ในการต่อสู้และเผชิญหน้ากับเรา  ซึ่งเราจำต้องศึกษาเรียนรู้และมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการรับมือและเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้ 


700 /