สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

สาส์นแสดงความเสียใจ กรณีการเสียชีวิต ของอยาตุลลอฮ์ ออศีฟี

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของอยาตุลลอฮ์  มะห์ดี ออศีฟี ผู้เป็นอุลามาอ์นักวิจัยค้นคว้าและนักต่อสู้


เนื้อความของสาส์นดังกล่าวมีดังนี้

ด้วยนามของพระองค์


   ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งหลังจากทราบข่าวการเสียชีวิตของ อยาตุลลอฮ์ ฮัจญี เชค มะห์ดี ออศีฟี  อุลามาอ์นักวิจัยค้นคว้าและนักต่อสู้แห่งยุคสมัย   ท่านเป็นนักนิติศาสตร์ (ฟากีห์)ที่มากด้วยความสามารถ  เป็นนักพูดที่เก่งกาจ และเป็นนักเขียนที่มีผลงานและบทบาทอย่างมากมาย   ท่าน ได้เขียนหนังสือตำราที่สำคัญหลายสิบเล่ม ในประเด็นสำคัญด้านหลักศรัทธา  เทววิทยาและนิติศาสตร์ ซึ่งเป็นผลงานที่เต็มไปด้วยความบารอกัตตลอดช่วงอายุขัยของท่าน ในด้านการต่อสู้ ท่านก็เป็นนักต่อสู้ด้านการเมืองและสังคมในอิรักคนหนึ่งที่มากด้วยประสบการณ์และเป็นที่โดดเด่น   ท่านมีอุดมคติและมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองในระดับภูมิภาค  สิ่งเหล่านี้ถือเป็นคุณลักษณะอันโดดเด่นเฉพาะตัวของท่านที่มีความชำนาญและรอบรู้ครอบคลุมทุกเรื่อง   การมีความสันโดษและไม่ยึดติดในเรื่องวัตถุ และยอมจำนนต่อวิถีอันเรียบง่ายและชีวิตที่ขัดสนในรูปแบบของนักการศาสนา ก็เป็นอีกคุณลักษณะหนึ่งที่โดดเด่นของอาลิมผู้สูงส่งท่านนี้  ท่านยอมแบกรับภาระหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของข้าพเจ้าในอิรัก นานนับปี  ซึ่งถือว่าข้าพเจ้าเป็นหนี้บุญคุณของท่านมัรฮูมท่านนี้   และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความโปรดปรานและความเมตตาของพระผู้อภิบาล พวกเราทุกคนจะได้รับใช้และสานต่อแนวทางด้านวิชาการ ศาสนาและสังคมของท่านสืบไป


ขอแสดงความเสียใจแด่ครอบครัว ญาติพี่น้อง มิตรสหายผู้ใกล้ชิดและบรรดาผู้ชื่นชอบท่านมัรฮูมทั้งหลาย  และขอวิงวอนให้พระองค์ทรงเทิดฐานันดร ทรงเมตตาและทรงอภัยโทษแด่ดวงวิญญาณของท่านมัรฮูมด้วยเทอญ


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี

4   มิถุนายน 2558 


700 /