สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

การเสียชีวิตของอยาตุลลอฮ์ อามีนียอน

       ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของอยาตุลลอฮ์  อามีนียอน ของตัวแทนท่านผู้นำสูงสุดประจำแคว้นกีลาน และเป็นสมาชิกสภาคุบเรคอน  และอิมามประจำวันศุกร์ ออสตาเนห์อัชรอฟีเยะห์


เนื้อความของสาส์นดังกล่าวมีดังนี้

ด้วยนามของพระองค์


    ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งหลังจากทราบข่าวการเสียชีวิตของ ท่านมัรฮูม อยาตุลลอฮ์  อามีนียอน ตัวแทนของท่านผู้นำสูงสุดประจำแคว้นกีลาน และเป็นสมาชิกสภาคุบเรคอน  และอิมามประจำวันศุกร์ ออสตาเนห์อัชรอฟีเยะห์  แด่ประชาชนผู้ซื่อสัตย์  ที่รักยิ่งแห่งมาตุภูมิที่ทรงค่า   และบรรดาผู้ที่รักท่าน บรรดาสานุศิษย์ของท่านมัรฮูม   สังคมแห่งวิชาการแคว้นกีลาน  โดยเฉพาะครอบครัว และญาติพี่น้องทั้งหลายของท่านมัรฮูม 

ความเชี่ยวชาญและสันทัดในความรู้   มารยาทที่ดี   ความเด็ดเดี่ยวและการปฏิบัติตนที่ดีงามที่ปรากฏเห็นในตัวของนักการศาสนาท่านนี้ นั้น เป็นทุนสำคัญด้านจิตวิญญาณสำหรับชาวกีลาน  ด้วยการจากไปของท่านทำให้เรารู้สึกว่าตำแหน่งอันทรงค่านี้ได้ว่างลง   และหวังว่า ด้วยเตาฟิกของพระผู้อภิบาลและด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นของเหล่าผู้รู้ จะสามารถทดแทนความว่างเปล่าอันนี้ได้   อินชาอัลลอฮ์   


ขอวิงวอนให้พระองค์ ทรงเมตตาและทรงอภัยโทษแด่ดวงวิญญาณของท่านมัรฮูมด้วยเทอญ


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี

12   มิถุนายน  2558 


700 /