สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแต่งตั้ง

แต่งตั้งคณะกรรมาธิการบริหารชุดใหม่แห่งมหาวิทยาลัย อิมาม ศอดิก(อ)

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมาธิการบริหารชุดใหม่ของมหาลัย อิมาม ศอดิก(อ) พร้อมกันนั้นได้ระลึกเกียรติคุณ ความดีงามและความบริสุทธิ์ใจของอุลามาอ์ นักต่อสู้ ท่านมัรฮูม อยาตุลลอฮ์ มะฮ์ดาวี กะนีย์ อดีตคณะกรรมาธิการ มหาลัยอิมาม อัศศอดิก(อ)


เนื้อความของสาส์นมีดังนี้


ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปรานียิ่งเสมอ


บทบาทที่มีประสิทธิภาพและโดดเด่นของมหาวิทยาลัย อิมามศอดิก(อ) และคณะผู้บริหารที่ซื่อสัตย์ โดยเฉพาะท่าน   ท่านมัรฮูม อยาตุลลอฮ์ มะฮ์ดาวี กะนีย์ อุลามาอ์ นักต่อสู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจ   นับจากวันสถาปนาจนถึงวันนี้  ในการพัฒนา การวิจัยศึกษาอิสลามเชิงประยุกต์  การฝึกอบรม และผลิตบุคลากรทางการศึกษาและการบริหารจัดการระบอบอิสลามที่ทรงค่านั้น  เป็นที่ประจักษ์ชัด และไม่เป็นที่คลางแคลนสงสัยใดๆสำหรับผู้ที่มีความชิดใกล้กับสถาบันการศึกษาที่ทรงเกียรติแห่งนี้ 


ในการนี้เพื่อยกระดับและดำเนินการสานต่อบทบาทอันนี้  และหากพิจารณาถึงความจำเป็นในการรักษาและการส่งเสริมในด้านการเคลื่อนไหวทางวิชาการ และวิทยาศาสตร์ที่วางอยู่บนพื้นทางแห่งหลักคำสอนและเนื้อหามาอาริฟแห่งอิสลาม  ที่ถูกวางรากฐานโดย ท่านมัรฮูร อยาตุลลอฮ์ มะฮ์ดาวี กะนีย์ ที่มีความใฝ่ฝันและความตั้งจริงและความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริง   ได้มาถึงจุดเปล่งบานแห่งความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงแล้ว  


หลังจากวางนโยบายและกลยุทธ์ที่ชัดเจนและมีความน่าเชื่อถือแล้ว  จึงรู้สึกว่า จำต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการชุดใหม่ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาลัยแห่งนี้   ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าของประกาศแต่งตั้ง  ให้เหล่าฮุญาญุลอิสลาม   ท่าน บาเกร กะนีย์    ท่าน ออมูลีย์ ลอเรญานีย์   ท่าน ซัยยิด อะห์มัด อาลามุล ฮูดา   ท่าน ซะอีด มะฮ์ดาวี กะนีย์  ท่าน อาลีรอฎอ อามีนีย์  ท่าน อะห์มัด วาอิซีย์   ท่าน ซัยยิด อับบาส มูซาวียอน  ท่าน ซัยยิด มุศตอฟา มีร์ลูฮีย์   ท่าน ซัยยิด อาลา มีร์มุฮัมมัด ศอดีกีย์   ดร. อาลี ริฏออียอน  ดร. ฮาดี โฮมอยูน  เป็นคณะกรรมาธิการแห่งมหาลัยอิมามศอดิก(อ)ชุดใหม่  ซึ่งหวังว่า คณะกรรมาธิการทั้งหลายจะเข้ามารายงานรับตำแหน่งในวันเลาที่เร็วที่สุด เพื่อทำหน้าที่ในการรับใช้และใช้ประโยชน์จากมรดกและประสบการณ์ที่ผ่านมาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ด้วยการคำนึงถึงกลยุทธ์ที่จะมีการแจ้งในภาคผนวกในเร็วๆนี้  เพื่อกำหนดและอนุมัติระเบียบการใหม่  และจงมีความเพียรพยายามอย่างจริงใจในการจัดตั้งกลุ่มองค์กรด้านวิทยาศาสตร์ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางที่สำคัญที่สุดของการศึกษา ความเป็นเลิศของอิสลาม  และส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาด้านมนุษย์ศาสตร์ภายในประเทศ


การเข้าร่วมของ ท่าน  ออมูลีย์ ลอร์ญอนีย์ ในฐานะประธานของคณะกรรมาธิการนั้น  ถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ในเร็วๆวัน  อินชาอัลลอฮ์


ข้าพเจ้าของวิงวอนให้พระองค์ทรงประทานเตาฟิกแห่งความสำเร็จให้กับพวกท่านทั้งหลายด้วยเทอญ

ซัยยิด อาลี คาเมเนอี

15   มิถุนายน 2558

 


700 /