สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม เข้าร่วมมัจญลิสไว้อาลัย วันชะฮาดัต เมาลามุตตะกีน ท่านอิมามอาลี(อ)

ในวาระครบรอบวันชะฮาดัตท่านอิมาม อาลี(อ)

ในวาระครบรอบวันชะฮาดัตท่านอิมาม อาลี(อ)  มีการจัดมัจญลิสไว้อาลัย  และอาซอดอรีย์ แด่ท่านอิมามอาลี(อ) ณ ฮูซัยนียะห์ อิมามโคมัยนี (รฎ) โดยท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามและประชาชนจากทุกหมู่เหล่า เข้าร่วม  


มัจญลิสครั้งนี้จัดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการนมาซซุฮริ  โดยผู้เข้าร่วมมัจญลิสได้ร่วมกันไว้อาลัยแด่ท่านอิมาม(อ)อย่างพร้อมเพรียงกัน 


700 /