สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุดได้อภัยโทษเนื่องในวันอีดี้ลฟิตร์

เนื่องในวโรกาสแห่งวันอีดิ้ลฟิตร์

เนื่องในวโรกาสแห่งวันอีดิ้ลฟิตร์  ท่านผู้นำสูงสุดได้อภัยโทษและลดโทษแก่นักโทษทั่วไปและนักโทษการเมือง จำนวน 930 คน ที่ถูกนำเสนอโดยตุลาการและกรมราชทัณฑ์


อยาตุลลอฮ์ อามูลี ลาเรญานี ประธานตุลาการสูงสุด ได้รายงานต่อคณะกรรมาธิการขอพระราชทานอภัยโทษแห่งชาติว่า จดหมายขออภัยโทษถูกอนุมัติโดยท่านผู้นำสูงสุด จำนวน  930 คน เนื่องในวันอิดิ้ลฟิตร์ เป็นที่เรียบร้อย


700 /