สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามเนื่องในพิธีฝัง สองชะฮีดนักประดาน้ำ ณ สถาบันศิลปศาสตร์

เนื่องในพิธีฝังศพของสองชะฮีดนักประดาน้ำ

เนื่องในพิธีฝังศพของสองชะฮีดที่เป็นนักประดาน้ำ ณ สถาบันศิลปศาสตร์ ศูนย์การเผยแพร่อิสลาม ท่านอายะตุลลอฮ์คอเมเนอี ได้แสดงออกถึงความหวังอันเปี่ยมล้นในสาส์นฉบับหนึ่งว่า ศิลปะอันยิ่งใหญ่ ของวีรบุรุษแห่งพระเจ้าและผู้พลีชีพในหนทางแห่งสัจธรรมเหล่านี้ จะเป็นต้นทุนแห่งความสิริมงคลและแรงบันดาลใจให้แก่ศูนย์ศิลปะแห่งการปฏิวัติ


เนื้อความจดหมายของประธานสถาบันศิลปศาสตร์ กับคำตอบและสาส์นของท่านผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติมีดังนี้ :                                    بسم الله الرحمن الرحیم


ถึงท่านผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติ


ด้วยกับความเมตตาของพระเจ้า ทำให้ความสัมพันธ์ของสถาบันศิลปศาสตร์กับการญิฮาดและชะฮาดะฮ์นั้น เป็นความสัมพันธ์ที่ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ ไม่ว่าจะเป็นวันแห่งมหากาพย์และการต่อสู้ที่ผลงานของบรรดาศิลปินเหล่านี้ได้กู่ร้องและเฉิดฉายไปทั่วอิหร่าน หรือหลังจากมัน ตราบจนวันนี้ที่เหล่าศิลปินผู้รักษาคำมั่นของเรายังคงเป็นผู้เล่าขานถึงสัจธรรมอันเป็นความจริงแห่งการปฏิวัติอิสลาม , เกียรติยศ และความรุ่งโรจน์ของประชาชาตินี้อยู่อย่างสม่ำเสมอสถาบันศิลปศาสตร์แห่งนี้ได้ค้นพบโอกาสอันเป็นประวัติศาสตร์ ที่ได้โอบกอดเรือนร่างอันบริสุทธิ์ของสองชะฮีดผู้เป็นนักประดาน้ำ และเหล่าไข่มุกที่เจิดจรัสในมหาสมุทรแห่งความเสียสละและความเป็นสุภาพบุรุษ


เหตุการณ์อันศักดิ์สิทธิ์นี้ หมายถึงการทำพิธีฝังศพของอัญมณีอันล้ำค่าในหัวใจของสถาบันศิลปศาสตร์ อันเป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะ และ วรรณกรรมแห่งการปฏิวัติอิสลาม สามารถเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและจิตวิญญาณแห่งการปฏิวัติแด่ศิลปินผู้มุ่งมั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พิธีกรรมแห่งจิตวิญญาณนี้ที่ร่วมทางไปกับความโปรดปรานพิเศษจากท่านผู้นำการปฏิวัติ คือความกระตือรือร้นที่ชาววรรณคดีและนักศิลป์แห่งการปฏิวัติไม่สามารถเก็บซ่อนมันไว้ในหัวอกได้.มุฮ์ซิน มุอ์มินี ชะรีฟ
                                        بسم تعالی


ถือเป็นการงานที่มีความเหมาะสม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศิลปะอันยิ่งใหญ่ของวีรบุรุษแห่งพระเจ้าและผู้พลีชีพในหนทางแห่งสัจธรรมเหล่านี้ จะเป็นต้นทุนแห่งความสิริมงคลและแรงบันดาลใจให้แก่ศูนย์ศิลปะแห่งการปฏิวัติ


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี


700 /