สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

ผู้ทรงเกียรติ มัรฮูม อับดุลฮุเซน ฮาอิรีย์

ผู้ทรงเกียรติ มัรฮูม อับดุลฮุเซน ฮาอิรีย์

เนื้อความของสาส์นท่านผู้นำมีดังนี้


ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปราณียิ่งเสมอ

ขอแสดงความเสียใจจากการได้รับข่าวการจากไปของอาจารย์ผู้ทรงเกียรติ มัรฮูม อับดุลฮุเซน ฮาอิรีย์ (ขอพระองค์ทรงเมตตาต่อเขา) 


ไม่เป็นที่คลางแคลงใดๆเลยว่า ท่านมัรฮูมผู้นี้ คือผู้ที่ได้รับการอบรมจากสถาบันศาสนา(เฮาซะฮ์) เมืองกุม และมาจากครอบครัวของมัรฮูม อยาตุลลอฮ์ อัลอุซมา ฮัจญ์ เชค อับดุลกะรีม ฮาอิรีย์  ท่านนั้นเป็นหนึ่งในบุคลากรผู้ทรงเกียรติร่วมสมัย และเป็นหนึ่งในผู้ทรงคุณวุติที่เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์อักษรและหนังสือที่เขียนด้วยลายมือ(หนังสือโบราณ)


ข้าพเจ้าขอกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและมิตรสหายของท่านมัรฮูม

อีกทั้งขอความเมตตาและการอภัยโทษจากพระผู้ทรงเป็นเจ้า จงประสบแด่ท่าน


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี

26 สิงหาคม 2558 


700 /