สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

ผู้เคร่งครัดศาสนาและมีตักวา ท่านมัรฮูม อยาตุลลอฮ์ อบุล กอซิม คัซอาลี

ท่าน อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ท่านผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลามได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการจากไปของผู้รู้ผู้เคร่งครัดศาสนาและมีตักวา ท่านมัรฮูม อยาตุลลอฮ์  อบุล กอซิม  คัซอาลี 

เนื้อความของสาส์นท่านผู้นำมีดังนี้


ด้วยนามของพระองค์ 


เนื่องในการจากไปของอาลิมผู้เคร่งครัดศาสนาและมีตักวา ท่านมัรฮูม อยาตุลลอฮ์  อบุล กอซิม  คัซอาลี  ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหล่าคนรัก ครอบครัวและญาติพี่น้องของท่านมัรฮูม 

มัรฮูมท่านนี้ได้ผ่านช่วงหนึ่งที่มีเกียรติ เปี่ยมล้มด้วยประกายแสงอันเจิดจรัส   เรียนรู้และศึกษาใช้ประโยชน์จากบทเรียนจากท่านอิมามโคมัยนี (รฎ)มานานนับปี  และบรรดาฟุกาฮาอ์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านอื่นๆในเมืองกุมและมัชฮัด   ได้ใช้ชีวิตเคียงคู่กับท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)ในการเริ่มต้นขบวนการแห่งการปฏิวัติในยุคแรกๆ   ท่านมัรฮูม มีความกล้าหาญเด็ดเดียวในการปกป้องอุดมการณ์ในยุคสมัยฏอฆูตที่มีความยากเข็นลำบาก   ด้วยการนำเสนอที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา  จากนั้นเข้ารับหน้าที่ที่หนักอึ้งหลังจากการปฏิวัติอิสลามประสบความสำเร็จ  ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้ชำนาญการ และมัจญลิสคุบเรฆอน  มีความอดทนที่สวยงามในการเป็นชะฮีดของบุตรชายในเมืองกุม ในครั้งที่มีการเคลื่อนไหวการปฏิวัติของประชาชาติอิหร่าน  มีความผูกพันกับอัลกุรอานและฮะดิษ  ผ่านการตับลีฆและเผยแผ่วิชาการอิสลามอย่างโชกโชนและนานนับปี  มีความมั่นคงและยึดมั่นในแนวทางอันเที่ยงตรงแห่งการปฏิวัติตลอดทุกลมหายใจจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต.... 


เหล่านี้คือหัวข้อหมวดหมู่แห่งวิถีชีวิตที่สำคัญของผู้รู้ผู้เคร่งครัดศาสนาและมีตักวา  ซึ่ง อินชาอัลลอฮ์ ท่านมัรฮูมจะได้รับผลตอบแทนและรางวัลอันยิ่งใหญ่จากพระผู้อภิบาล 


ขอความเมตตา การอภัยโทษ และระดับขั้นที่สูงส่งจากพระองค์จงประสบแด่ท่าน

ซัยยิด อาลี คาเมเนอี

16  กันยายน  2558 


700 /