สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

การเสียชีวิตของบิดา ชะฮีด ญะฮาน ออรอ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงคามเสียใจกรณีการเสียชีวิตของบิดา ชะฮีด ญะฮาน ออรอ


เนื้อความของสาส์นดังกล่าวมีดังนี้


ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปรานียิ่งเสมอ


สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของ  มัรฮูม มัฆฟูร อะกอ  ฮัจญี ซัยยิด  ฮิดายะตุลลอฮ์ ญะฮอน ออรอ ข้าพเจ้าของแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้ทรงเกียรติ  ญาติพี่น้อง มิตรสหายและประชาชนสุดที่รักแห่งเมืองโครัมชาห์ทุกท่าน  


บุรุษท่านนี้  เป็นผู้รับใช้และเปี่ยมด้วยความอุตสาหะวิริยะ  ซึ่งได้พลีบุตรชายสุดที่รัก ที่มีนามว่า ชะฮีด ญะฮอน ออรอ  ซึ่งเป็นชะฮีดหนึ่งที่ประกายแสงอันเจิดจรัสท่ามกลางดวงดาวแห่งบรรดาชะฮีดผู้พิทักษ์ปกป้องการปฏิวัติอันศักดิ์สิทธิ  และด้วยความอดทน และความศรัทธาที่ลึกซึ้งและจิตวิญญาณแห่งความเพียรพยายามของตน  ได้ฝากร่องรอยผลงานอันอมตะไว้เป็นทีระลึกสำหรับเราตลอดกาล


ขอความเมตตาและความรอฮ์มัตของพระองค์จงประสบแด่ท่านมัรฮูม ด้วยเถิด


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี

19   กันยายน 2558  


700 /