สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นจากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม เนื่องในสัปดาห์พิทักษ์ปกป้องอันศักดิ์สิทธิ์ และวันเทิดเกียรติ์บรรดาชะฮีดและทหารผ่านศึก

เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ (24 กันยายน)

เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ (24  กันยายน) ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม  ได้ออกสาส์นเนื่องในสัปดาห์พิทักษ์ปกป้องอันศักดิ์สิทธิ์ และวันเทิดเกียรติ์บรรดาชะฮีดและทหารผ่านศึก   ซึ่งกล่าวย้ำว่า ชะฮีด และชะฮาดะฮ์ในวัฒนธรรมของอิสลามนั้น คือสัญลักษณ์แห่งชีวิตชีวาและความเจิดจรัส  แม้นวันเวลาจะผ่านไปเนินนานสักเพียงใด ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ภาพลักษณ์และการรำลึกถึงบรรดาชะฮีดผู้เป็นสุดที่รักของเรานั้นลดน้อยลงไป


เนื้อหาของสาส์นดังกล่าว ถึงอัญเชิญอ่าน โดย ฮุจญะตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ชะฮีด มะฮัลลาตี ตัวแทนของวะลียุลฟากีห์ประจำมูลนิธิชะฮีดและทหารผ่านศึก  ณ สุสานชะฮีด เบเฮชตี้ ซะห์รอ กรุงเตหะราน ในพิธีการทำความสะอาด  และประดับประดาดอกไม้สุสานของบรรดาชุฮาดาฮ์ทั่วประเทศ   ซึ่งมีใจความดังนี้ 

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปรานียิ่งเสมอ


แม้นว่าวันเวลาจะผ่านไปเนินนานเพียงใด ก็ไม่สามารถและไม่มีวัน  (อินชาอัลลอฮ์) ที่จะทำให้ภาพลักษณ์และการรำลึกถึงบรรดาชะฮีดผู้เป็นสุดที่รักของเรานั้นลดน้อยลงไป  ชะฮีด และชะฮาดะฮ์ในวัฒนธรรมของอิสลามนั้น คือสัญลักษณ์แห่งชีวิตชีวา สัญลักษณ์แห่งความเป็นอมตะ สัญลักษณ์แห่งการปรากฏตัวและความเจิดจรัส และเราต่างหากที่จำต้องสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงยังความหมายอันสูงส่งและอมตะนี้  เพื่อให้ตัวเอง สังคม และประเทศชาติบรรลุผลในระยะยาวและยั่งยืน   การตั้งชื่อให้วันหนึ่งเป็นสัปดาห์การพิทักษ์ปกป้องอันศักดิ์สิทธิ์ ด้วยนามอันสิริมงคลนี้  ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในแนวทางนี้ 

ขอความศานติจากพระองค์จึงมีแด่ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของบรรดาชุฮาดาอ์ และเหล่าครอบครัวของพวกเขาที่มีความอดทน

 

ซัยยิด อาลี คาเมเนอี 

24   กันยายน 2558 


700 /