สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม เห็นชอบให้ฝังศพผู้เสียชีวิตเหตุโศกนาฏกรรมที่มินา ในสุสาน กุลซอร์ ชุฮาดาอ์

ให้ฝังศพผู้เสียชีวิตเหตุโศกนาฏกรรมที่มินา ในสุสาน กุลซอร์ ชุฮาดาอ์

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้เห็นชอบให้ฝังศพผู้เสียชีวิตเหตุโศกนาฏกรรมที่มินา  ในสุสาน กุลซอร์ ชุฮาดาอ์  ตามคำร้องขอ ของฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ชะฮีดีย์  ประธานมูลนิธิชะฮีดและทหารผ่านศึก 

ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ชะฮีดีย์  ประธานมูลนิธิชะฮีดและทหารผ่านศึก  ได้เขียนจดหมายถึงท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม  โดยชี้ถึงคำร้องขอของตัวแทนวะลียุลฟะกีห์และกิจการฮัจญ์อิหร่าน  และ องค์กรกิจการฮัจญ์และซิยารัต ที่ต้องการฝังศพผู้เสียชีวิตเหตุโศกนาฏกรรมที่มินา  ในสุสาน กุลซอร์ ชุฮาดาอ์ เพื่อเป็นการปลอบขวัญแก่บรรดาญาติพี่น้องผู้ของผู้เสียชีวิต  โดยทางมูลนิธิชะฮีดประกาศความพร้อมในเรื่องนี้ และขอความเห็นชอบจากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามในการนี้

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ตอบจดหมายดังกล่าว ว่า  “ การฝังศพบรรดาผู้เสียชีวิตที่เป็นสุดที่รัก ในสุสานกุลซอร์ ชุฮาดาอ์นั้น เป็นการกระทำที่เหมาะสมอย่างยิ่ง” 


700 /