สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

มัจญ์ลิสไว้อาลัยผู้เสียชีวิตเหตุโศกนาฏกรรมมินา ณ ฮูซัยนียะห์ อิมามโคมั

ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุโศกนากฎกรรมมินา

มัจญลิสครั้งนี้ มีท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุโศกนากฎกรรมมินา  คณะผู้บริหารสามฝ่ายตุลาการ  อุลามาอ์ นักการศาสนา  บุคคลผู้มีชื่อเสียง เจ้าหน้าที่ของประเทศ ข้าราชการทหารและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในมัจญลิสไว้อาลัยดังกล่าว


งานเริ่มด้วยการอัญเชิญอ่านบางโองการจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน   จากนั้น มัดดอฮ์ อะห์ลุลบัยต์ได้อ่านมัรซียะห์มุศีบัตของท่านอบาอับดิลลาห์ (อ)และรำลึกถึงบรรดาผู้เสียชีวิตในโศกนากฎกรรมที่มินา

ฮุจญ์ตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ศิดดีกีย์ เป็นผู้บรรยาย  โดยชี้ถึง โศกนาฏกรรมที่มินาที่สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวและสะเทือนใจเป็นอย่างมาก  โดยกล่าวว่า  ราชวงศ์ซาอูดต้องได้รับโทษและต้องถูกตำหนิต่อเลือดของมนุษย์ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลาย 


นอกจากนั้น ในเวลาเดียวกัน ก็ยังมีการจัดมัจญ์ลิสรำลึกไว้อาลัยแด่ผู้แสวงบุญที่เสียชีวิตในโศกนาฏกรรมมินา ณ ชะบิสตอน อิมามโคมัยนี  ภายในฮะรัมท่านหญิง


700 /