สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

แถลงการณ์จากฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักท่านผู้นำสูงสุด

แถลงการณ์

    สืบเนื่องจากมีการเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดและขัดแย้งกับข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่บางท่านจากสำนักท่านผู้นำสูงสุดเข้าไปมีอิทธิพลโดยตรงในการดำเนินการพิจารณาทางกฎหมายในวาระ “การดำเนินการที่เหมาะสมและขัดแย้งกับสาธารณรัฐอิสลามในการลงมติผ่านข้อตกลงนิวเคลียร์กับหกชาติมหาอำนาจ”  นั้น ทางสำนักท่านผู้นำสูงสุดได้ออกแถลงการณ์ในเรื่องนี้ว่า  เนื้อหาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริง ไม่ถูกต้องและไม่ถูกรับรอง 


เนื้อหาของแถลงการณ์ดังกล่าวมีดังนี้


ท่านผู้นำสูงสุด ได้ออกมาย้ำหลายต่อหลายครั้งในการดำเนินการพิจารณาผ่านร่างข้อตกลงนิวเคลียร์ ตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้     ซึ่งในแถลงการณ์ล่าสุด เมื่อวันที่ 1   กันยายน   ได้ออกมาประกาศแล้วว่า จุดยืนของท่านผู้นำสูงสุดต่อประเด็นดังกล่าวนั้น มีอย่างชัดเจน โปร่งใสและปราศจากการตีความโดยที่ได้อธิบายไปแล้วในการพบปะต่างๆช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และมีการนำเสนอให้กับสาธารณชนได้รับรู้ไปแล้ว


ดังนั้นการนำเสนอเนื้อหาข้อมูลใดๆ การอธิบายที่ผิดๆและบิดเบือนที่ว่า มีเจ้าหน้าที่บางท่านจากสำนักท่านผู้นำสูงสุดเข้าไปมีอิทธิพลโดยตรงในระหว่างการดำเนินการพิจารณาทางกฎหมายในวาระ “การดำเนินการที่เหมาะสมและขัดแย้งกับสาธารณรัฐอิสลามในการลงมติผ่านข้อตกลงนิวเคลียร์กับหกชาติมหาอำนาจ”  นั้น ขัดแย้งกับข้อเท็จจริง ไม่ถูกต้องและไม่ถูกรับรอง 


ซึ่งทางเราหวังว่า ช่องทางผ่าน เสียง สื่อและเว็บไซด์ข่าวต่างๆนั้น ควรระมัดระวังและมีความรอบคอบในการนำเสนอเนื้อหาที่พาดพิงมายังสำนักท่านผู้นำสูงสุด


700 /