สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

มัจญ์ลิสไว้อาลัยท่านอบาอับดิลลาห์ ฮิล ฮุเซ็น คืนที่9 (ตาซูอา) ณ. ฮุซัยนียะห์ อิมามโคมัยนี(รฎ)

มัจญ์ลิสไว้อาลัยท่านอบาอับดิลลาห์ ฮิลฮุเซ็น ในค่ำคืน ตาซูอา

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม เจ้าหน้าที่รัฐบาลและประชาชนจากทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมมัจญ์ลิสในค่ำคืน ตาซูอา เพื่อไว้อาลัยท่านอบาอับดิลลาห์ ฮิลฮุเซ็น  ณ. ฮุซัยนียะห์อิมามโคมัยนี(รฎ).


ในมัจญ์ลิสครั้งนี้ ท่านฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน พะนอฮียอน ได้นำเสนอถึงตัวอย่างต่างๆที่เป็นเหตุของการแทรกซึมของศัตรู ในประวัติศาสตร์อิสลาม และภัยอันตรายที่หนักหน่วง จากน้ำมือของบุคคลเหล่านี้ที่มีต่ออิสลาม   กล่าวว่า การสร้างความแตกแยกและการแบ่งพรรคแบ่งพวก คือ การปูทางการแทรกซึมของศัตรู  และเพื่อเป็นการยับยั้งการแทรกซึมนี้ จำเป็นที่จะต้องรู้จักทั้งศัตรูและแผนการต่างๆของมัน และในทำนองเดียวกัน ก็จะต้องยับยั้งผู้ที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการแทรกซึมทั้งในศูนย์กลางของการจัดสินใจและศูนย์กลางแห่งการยอมรับการตัดสินใจ  


เขา ถือว่า การตีตัวออกห่างจากวิลายัต คือหนึ่งคุณลักษณะของผู้ที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการแทรกซึม และเขายังกล่าวเสริมอีกว่า การเชื่อมั่นยังตัวเองพร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานภายใน จะเป็นตัวปิดกั้นช่องทางการแทรกซึมของบรรดาศัตรู และ การวางแผนงาน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จำเป็นจะต้องเป็นไปในรูปแบบที่ทำลายความหวังของศัตรู


ในมัจญ์ลิสครั้งนี้  ท่านซะมาวาตีและท่านมุฏีอี เป็นผู้อ่านลำนำมุศีบัตให้กับท่านซัยยิดุช ชุฮาดาอฺ(อ)และ

ท่านอบัลฟัฎลิลอับบาส


700 /