สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

มัจญ์ลิสไว้อาลัยท่านอบาอับดิลลาห์ ฮิล ฮุเซ็น คืนที่สิบ อาชูรอ ณ. ฮุซัยนียะห์ อิมามโคมัยนี(รฎ)

มัจญ์ลิสไว้อาลัยท่านอบาอับดิลลาห์ ฮิลฮุเซ็น ในค่ำคืน อาชูรอ

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้เข้าร่วมมัจญ์ลิสในค่ำคืน อาชูรอ มัจญ์ลิสไว้อาลัยแด่ท่านอบาอับดิลลาห์ ฮิลฮุเซ็น เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วม   ณ. ฮุซัยนียะห์ อิมามโคมัยนี(รฎ)


ในมัจญ์ลิสครั้งนี้ ท่านฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ออลี ได้นำเสนอถึง การเรียกร้องเชิญชวนของซัยยิดุช ชุฮาดาอฺ เพื่อปกป้องช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮฺ  อันเป็นการเรียกร้องเชิญชวนที่เหนือประวัติศาสตร์และครอบคลุมในทุกด้าน  พร้อมกับกล่าวว่า  แม้นว่าภายนอกของการเรียกร้องเชิญชวนนี้ จะเป็นเพียงแค่การเรียกร้องขอความช่วยเหลือทั่วๆไป  แต่ทว่าในความเป็นจริงนั้น ท่านอิมามฮุเซ็น(อ) ต้องการสร้างพลังดึงดูด การอนุเคราะห์ และส่งสาส์นแห่งความดึงดูดของพระผู้อภิบาลแก่มนุษย์ชาติอีกทั้งให้ปลดปล่อยให้มนุษย์ชาติหลุดพ้นจากทุกพันธนาการ 


 ท่านฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ออลี ถือว่า การมีหัวใจที่บริสุทธิ์และไม่มั่วหมองนั้น เป็นปัจจัยในการได้รับเตาฟีกในการตอบรับการเชิญชวนครั้งนี้อันเป็นการเรียกร้องให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  และกล่าวเสริมว่า  ลุ่มหลงดุนยา  หลีกหนีจากการเลือกแนวทางอันเที่ยงตรง  วางเงื่อนไขในการช่วยเหลือศาสนาของพระองค์   ให้ความสำคัญในเรื่องส่วนตัวมากกว่าการตอบรับของวลีของพระองค์  เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยที่สกัดกั้นไม่ให้มนุษย์ตอบรับคำเชิญชวนอันอมตะของท่านอิมามฮุเซ็น(อ) และหล่อหลอมตัวเองก็เข้าสู่วงล้อมอันเจิดจรัสของผู้ที่รักในอิมามฮุเซ็น(อ) 


ในมัจญ์ลิสครั้ง ท่านอักบะรีและท่านการีมี เป็นผู้อ่านลำนำมุศีบัตให้กับท่านอิมามฮุเซน(อ)


700 /