สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

มัจญ์ลิสไว้อาลัย อิมามฮุเซ็น(อ) คืนที่ 5 ณ ฮุซัยนียะห์ อิมามโคมัยนี

มัจญ์ลิสไว้อาลัย อิมามฮุเซ็น(อ) คืนที่ 5 ณ ฮุซัยนียะห์ อิมามโคมัยนี

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนผู้รักในอะฮ์ลุลบัยต์(อ)นับร้อยคน เข้าร่วมมัจญ์ลิสไว้อาลัย อิมามฮุเซ็น(อ) คืนที่ 5   ณ ฮุซัยนียะห์ อิมามโคมัยนี (รฎ)


ในมัจญ์ลิสครั้งนี้ ท่านฮุจญตุอิสลาม วัลมุสลีมีน ซัยยิด อะฮ์มัด คอตามี เป็นผู้บรรยาย  โดยถือว่า การไม่ยอมก้มหัวและยอมรับความต่ำต้อยและความอัปยศ เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญของวีรกรรมกัรบาลาอ์  และกล่าวย้ำว่า  เพื่อรักษาไว้ซึ่งค่านิยมของการปฏิวัติอิสลามนั้น  ควรปลูกฝังวาทกรรมการไม่ยอมรับความอัปยศและความต่ำต้อยในสังคมให้เป็นรูปธรรม


ซัยยิด อะฮ์มัด คอตามี ถือว่า การไม่ยอมให้สัตยาบันกับยะซีด และการสำแดงพลังอำนาจของศาสนาในการยืนหยัดต่อสู้นั้น  เป็นหนึ่งในความหมายของการไม่ยอมรับความอัปยศที่ถูกแสดงโดยบรรดาวีรชนอาชูรอ   พร้อมกับกล่าวย้ำว่า “ตราบใดที่ยังคงยืนหยัดอยู่บนแนวทางแห่งกัรบาลาอ์และอาชูรอ  ก็จะไม่มีวันเห็นความอัปยศอดสูอย่างแน่นอน”  และประชาชาติอิหร่านได้นำเอาวาทกรรมครั้งประวัติศาสตร์ของท่านอบาดิลลาห์   คือ วาทกรรม “ ฮัยฮาต มินนิลลาห์” เราไม่ขอยอมรับความอัปยศ  มาปฏิบัติใช้และสำแดงให้เป็นประจักษ์อย่างแท้จริง


อะกอ มุรตะฏอ ฏอฮีรี  และ สะอีด ฮัดดอดียอน  เป็นผู้อ่านลำนำและร้องมุศีบัตให้กับท่านอบาอับดิลลาห์ ฮิลฮุเซ็นและอัศฮาบของท่าน


700 /