สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของท่านอยาตุลลอฮ์ ชาห์รุคี

ท่านคือนักการศาสนาผู้บากบั่นมุ่งมั่นและเพียรพยายามอย่างแท้จริง

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของท่านอยาตุลลอฮ์ ชาห์รุคี นักการศาสนาที่มีความมุ่งมั่นแข็งขันและเพียรพยายามอย่างแท้จริง   ใจความสาส์นแสดงความเสียใจจากท่านอยาตุลลอฮ์  คาเมเนอี  มีดังนี้

ด้วยพระนามของพระองค์

ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของนักการศาสนาผู้บากบั่นมุ่งมั่นและเพียรพยายาม ท่านมัรฮูมมัฆฟุร ฮุจญตุลอิสลาม อะกอ ฮัจญี ซัยยิด มุฮัมมัด นะกี ชาห์รุคี รอฮ์มะตุลลอฮ์อะลัยฮ์(ขอเอกองค์อัลลอฮ์ทรงเมตตาท่าน) ซึ่งเป็นสมาชิกของสภาผู้ชำนาญการ ตัวแทนของท่านอิมามโคมัยนี(รฎ) ในบางประเทศ  แด่ครอบครัวผู้มีเกียรติของท่าน บรรดาผู้ที่รักและชื่นชอบท่าน และประชาชนนักปฏิวัติชาวเมืองโครัมออบอด

ขอวิงวอนให้ดวงวิญญาณของมัรฮูมได้รับจากความมัฆฟีรอฮ์ (อภัยโทษ)และรอฮ์มัต(ความเมตตา)จากพระผู้อภิบาลและให้ซัยยิดผู้มีเกียรติได้อยู่ร่วมกับปู่ทวดผู้บริสุทธิ์ของท่านในวันอาคีเราะห์ด้วยเถิด

ซัยยิด อาลี คาเมเนอี

29 พฤศจิกายน 2559

700 /