สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์การก่อการร้ายในเตหะราน

สาส์นแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์การก่อการร้ายในเตหะราน

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจในเหตุการณ์การก่อการร้ายครั้งนี้ ซึ่งเนื้อหาของสาส์นมีดังนี้

 

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปรานียิ่งเสมอ

         เหตุการณ์การก่อการร้ายในวันที่ 12 ของเดือนรอมฎอนอันจำเริญ ที่เกิดขึ้น ณ ฮะรัมของท่านอิมามโคมัยนี และสำนักงานรัฐสภาอิสลามในกรุงเตหะรานนั้น เป็นเหตุให้มีชาวอิหร่านหลายสิบคนซึ่งกำลังถือศีลอดเป็นชะฮีด และอีกจำนวนหนึ่งได้รับบาดเจ็บ แสดงถึงความเป็นศัตรูที่ชั่วร้ายและการเป็นทาสรับใช้ของมหาอำนาจต่อประชาชาติอิหร่าน ที่มีต่อการปฏิวัติอิสลาม รัฐอิสลามและท่านอิมามผู้สูงสุดของการปฏิวัติอันยิ่งใหญ่นี้ 

      อาชญากรรมทั้งหมดนั้นบ่งบอกถึงความชั่วร้าย และความต่ำต้อยของผู้ปฏิบัติการโดยตรง และผู้รับคำสั่งก็เช่นเดียวกัน เหตุการณ์การก่อการร้ายครั้งนี้ มิได้มีอิทธิพลใดต่อเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นของประชาชาติอิหร่าน และผลที่ตามมาก็คือ ความเกลียดชังอย่างมากมายต่อรัฐบาลอเมริกาและพันธมิตรของเขาในภูมิภาค อาทิซาอุดิอาระเบีย  ประชาชาติอิหร่านนั้นมีความเป็นเอกภาพและมีเจตนารมณ์อันมุ่งมั่น จะขับเคลื่อนประเทศชาติไปข้างหน้า หากพระองค์ทรงประสงค์ 

       ข้าพเจ้าขอร่วมรำลึกต่อบรรดาชะฮีดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ และร่วมแสดงความยินดีในการเป็นชะฮีดของพวกเขาและขอวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าให้บรรดาผู้บาดเจ็บทั้งหลายนั้นมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นด้วยเถิด

 

ซัยยิดอาลี คาเมเนอี

19 โครดอด 1396

(6/6/2017)

700 /