สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ครอบครัวชะฮีดฮุญะญีเข้าพบผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

ชะฮีดฮุญะญีเป็นที่รักของประชาชนอิหร่าน

เมื่อช่วงบ่ายของวันอังคารที่ผ่านมา ครอบครัวของชะฮีด มุฮ์ซิน ฮุญะญี ได้เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยถือว่า ชะฮีดผู้สูงส่งผู้นี้เป็นสัญญาณของพระเจ้าและเป็นโฆษกของบรรดาชะฮีดที่ถูกกดขี่และไร้ศีรษะ อีกทั้งท่านผู้นำสูงสุดยังชี้ถึงการเข้าร่วมอย่างมากมายของประชาชนในพิธีการตัชยิอ์ (การแห่ศพ) ร่างอันบริสุทธิ์ของชะฮีดท่านนี้ กล่าวว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้ประชาชาติอิหร่านมีเกียรติและศักดิ์ศรีด้วยกับการเสียสละของชะฮีดมุฮ์ซิน และยังถือว่าเขานั้นเป็นดุจดั่งแบบฉบับของเยาวชนคนหนุ่มสาวของการปฏิวัติอิสลามในปัจจุบัน 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังชี้ถึงการเป็นที่รู้จักของนามของชะฮีดผู้นี้ทั่วทั้งประเทศ แสดงถึงความเสียสละของเขา โดยกล่าวว่า  “บรรดาชะฮีดของเราทุกคนเป็นผู้ที่ถูกกดขี่ นอกเหนือจากชะฮีดมุฮ์ซินแล้ว ก็ยังมีบรรดาชะฮีดทั้งหลายที่ศัตรูได้ตัดศีรษะของพวกเขาออกไป ซึ่งแน่นอนยิ่ง พวกเขาเหล่านั้นมีฐานภาพที่สูงส่ง ณ พระผู้เป็นเจ้า และด้วยฮิกมะฮ์ของพระองค์ จึงทำให้ชะฮีดผู้นี้กลายเป็นตัวแทนและเป็นโฆษกของบรรดาชะฮีด”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวเสริมว่า “บรรดาชะฮีดจากอิหร่าน อัฟกานิสถาน อิรัค และจากที่อื่นนั้น ได้ต่อสู้กับศัตรูพวกตักฟีรีย์ โดยการสนับสนุนของอเมริกาและอังกฤษ  ชะฮีดฮุญะญีได้รวบรวมบุคลิกภาพไว้ที่ตัวเขาและเขาถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของการเป็นชะฮีดที่กล้าหาญและถูกกดขี่ที่สุด”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การเข้าร่วมอย่างมากมายของประชาชนในพิธีการตัชยิอ์ ร่างอันบริสุทธิ์ของชะฮีดฮุญะญีตามเมืองต่างๆ เช่น กรุงเตหะราน มัชฮัด  อิสฟาฮาน และเมืองนะญัฟออบาด เป็นปรากฏการณ์ที่มีความหมายยิ่ง และท่านกล่าวว่า พระเจ้าทรงประทานแรงบันดาลใจให้กับหัวใจทั้งหลาย ตลอดจนบุคคลที่ในการดำเนินชีวิตของพวกเขามิได้เหมาะสมกับการญิฮาดและการเป็นชะฮีดทั้งสิ้น แต่ทว่า พวกเขากลับเข้าร่วมและถือรูปของชะฮีดผู้นี้ไว้ในมืออีกด้วย 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังชี้อีกถึง ความพยายามอย่างมากมายของศัตรูที่จะทำให้ประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาเยาวชนได้หันเหออกจากแนวทางของการทำญิฮาดและการเป็นชะฮีด อีกทั้งยังลืมอุดมการณ์และแนวทางอันชัดเจนของการปฏิวัติอีกด้วย โดยกล่าวเสริมว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ การดึงดูดหัวใจของเยาวชนจำนวนมากให้เข้าใจในความหมายของการปฏิวัตินั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง แม้ว่าจะมีปริมาณและคุณภาพที่ไม่มากกว่าเยาวชนในยุคศตวรรษที่ 60 ก็ตาม แต่ก็มีจำนวนที่ไม่น้อยนัก 

ท่านผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม กล่าวว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วด้วยกับการพลีชีพของชะฮีดผู้นี้ แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และเกียรติยศของเขา จึงทรงทำให้เขาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ให้กับเยาวชนคนหนุ่มสาว ด้วยความบริสุทธิ์ใจและซื่อสัตย์ในการต่อสู้ญิฮาดในวิถีทางแห่งพระองค์ และนี่คือสัญลักษณ์แห่งพระองค์และเป็นปาฏิหาริย์หนึ่งของการปฏิวัติในปัจจุบันอีกด้วย

ท่านผู้นำสูงสุดถือว่า ประชาชาติอิหร่านทุกคนนั้นเป็นหนี้บุญคุณต่อครอบครัวชะฮีดและบรรดาเจ้าหน้าที่ ในการเสียสละของชะฮีดฮุญาญีและเหล่าชะฮีดที่ได้ดำเนินตามอุดมการณ์เดียวกับเขา และท่านผู้นำสูงสุดยังกล่าวยกย่องในบทบาทอันโดดเด่นของบิดา มารดาและภรรยาของชะฮีด ถึงแม้นว่าการสูญเสียชะฮีดผู้นี้ถือว่าเป็นความโศกเศร้าที่ยิ่งใหญ่ที่มีต่อครอบครัวของเขา แต่ทว่า พระผู้เป็นทรงประทานเกียรติและศักดิ์ศรีให้กับประเทศโดยผ่านเขานั้นเป็นการทำให้จิตใจของครอบครัวของเขาได้สงบนิ่งและบรรเทาได้ไปชั่วขณะหนึ่ง 

ทั้งนี้ ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้เขียนบันทึกบนรูปภาพของชะฮีดในขณะที่ถูกกลุ่มก่อการร้ายจับตัวไปโดยเขียนว่า  "ความศานติและความจำเริญจงประสพแด่ท่านชะฮีดผู้ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเรา ท่ามกลางสถานการณ์ที่อันตรายและอ่อนไหวที่สุดในชีวิต ท่านได้พิสูจน์ถึงสัญลักษณ์แห่งชัยชนะสัจธรรม เหนือความอธรรมที่ต้องมลายสูญ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานพรแด่ท่าน ผู้ที่เสียสละอย่างบริสุทธิ์ใจและเป็นชะฮีดแบบผู้ถูกกดขี่ที่สุด ซึ่งทำให้ประชาชาติทุกคนต่างได้รับเกียรติและศักดิ์ศรี "

700 /