สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

“คำขวัญของปีนี้ถึงยังประชาชนทุกคนและเจ้าหน้าที่รัฐฯ จะต้องมีความพยายามอย่างหนักหน่วง”

เป็นปีแห่งการสนับสนุนสินค้าอิหร่าน

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ตั้งชื่อปี 1397 เป็นปีแห่งการสนับสนุนสินค้าอิหร่าน

“คำขวัญของปีนี้ถึงยังประชาชนทุกคนและเจ้าหน้าที่รัฐฯ จะต้องมีความพยายามอย่างหนักหน่วง”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวในสาส์นเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ศักราชที่ 1397 โดยท่านได้กล่าวแสดงความยินดีต่อประชาชาติอิหร่านและเพื่อนร่วมชาติทุกคน โดยเฉพาะครอบครัวบรรดาชะฮีด ผู้ทรงเกียรติ บรรดาทหารผ่านศึก เหล่ายุวชน และเยาวชนทั้งหลาย ที่เป็นความหวังในการขับเคลื่อนทางวิชาการของประเทศชาติ และยังหวังเป็นอย่างยิ่งที่ปีใหม่นี้จะเต็มไปด้วยกับความสุข คุณงามความดีและความเป็นศิริมงคล จึงถือว่า ปีใหม่นี้เป็น ปีแห่งการสนับสนุนสินค้าอิหร่าน

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้ประเมินผลในความหอมหวานและความขมขื่นของปี 96 ที่ผ่านมา ว่า เป็นปีแห่งการแสดงความยิ่งใหญ่และการมีอำนาจในการเข้าร่วมของประชาชาติอย่างแท้จริง โดยกล่าวเสริมว่า “ในช่วงแรกของปี ประชาชนกว่า 40 ล้านคน ได้เข้าร่วมในมหกรรมยิ่งใหญ่ของการเลือกตั้งประธานาธิบดี และสภาต่างๆ ซึ่งในถือว่าเป็นการเข้าร่วมที่ดีเป็นอย่างมากที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ที่ไม่ปรากฏมาก่อน และการเข้าร่วมของประชาชนในวันอัลกุดส์ วันที่ 9 เดย์ และในวันที่ยิ่งใหญ่มากกว่า ก็คือ การเดินขบวนในวันที่ 22 บะฮ์มัน เป็นการรวมตัวที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังชี้ถึงการวางแผนและความพยายามในการสร้างความไม่สงบในหลายเดือนของช่วงท้ายของปี และการเดินขบวนของประชาชนในการต่อต้านกับการสร้างสถานการณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเข้าร่วมอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติที่มีบะศีรัต(รู้แจ้งเห็นจริง)และการเตรียมพร้อมในทุกภาคสนาม โดยกล่าวว่า “ประชาชาติอิหร่านหรือแม้แต่บุคคลที่เหล่าศัตรูต้องการที่จะทำให้พวกเขาเป็นผู้สร้างสถานการณ์ได้ยืนหยัดในการเผชิญหน้ากับการสร้างสถานการณ์ และด้วยกับเหตุการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของประชาชาติอิหร่านที่จะก้าวหน้าอีกต่อไป”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า ผลผลิตอีกอย่างหนึ่งของสาธารณรัฐอิสลามในปีที่ผ่านมา ก็คือ การเปลี่ยนจากภัยคุกคามที่มีต่อภูมิภาคมาเป็นโอกาส โดยกล่าวว่า “หนึ่งเป้าหมายในการคุกคามที่มีต่อภูมิภาค ก็คือ การสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับอิหร่าน แต่สาธารณรัฐอิสลามนั้นไม่อนุญาตให้มีการคุกคามกับประเทศ แต่ก็ยังได้เปลี่ยนมาเป็นโอกาสอีกด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า ความพยายามที่ได้กระทำให้คำขวัญของปี 96 ได้บรรลุผล ก็คือ เศรษฐกิจต้านทาน การผลิตและการสร้างงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเชิงบวกและเป็นความหวัง โดยกล่าวเสริมว่า “การดำเนินการในการผลิตและการสร้างงาน โดยประมาณนั้นถือว่า อยู่ในระดับขั้นที่ดี แต่ทว่าก็ยังมีการดำเนินการที่จะต้องมีการปฏิบัติอีกด้วย เพื่อที่จะทำให้คำขวัญของปีนั้นได้บรรลุผล”

เหตุการณ์ต่างๆ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว และการจมน้ำของเรือบรรทุกน้ำมัน การตกของเครื่องบิน และการเสียชีวิตของเพื่อนร่วมชาติในเหตุการณ์เหล่านี้ ถือว่า เป็นเหตุการณ์อันขมขื่นในปี 96 คือประเด็นที่ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิบัติได้ชี้และกล่าวว่า นอกเหนือจากเหตุการณ์เหล่านี้ ปัญหาในการแห้งแล้งที่ยังเกิดขึ้นในบางพื้นที่ของประเทศ และเช่นกัน ปัญหาในค่าครองชีพที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายจะต้องพยายามในการแก้ไข”

ท่านผู้นำสูงสุดได้อธิบายถึงการขับเคลื่อนของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐฯในปีใหม่นี้ โดยกล่าวว่า “ข้าพเจ้าถือว่าคำขวัญต่างๆของปีเหล่านั้นมีต่อเจ้าหน้าที่รัฐฯ แต่ทว่าในปีนี้ จะมีต่อประชาชนทุกๆคน รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐฯด้วย ซึ่งทุกคนจะต้องพยายามในการดำเนินการอย่างหนักหน่วง”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า ปัญหาหลักของปีนี้ ก็เหมือนดั่งปีก่อนๆที่ผ่านมา ก็คือ ปัญหาทางเศรษฐกิจและการดำรงชีพของประชาชน โดยท่านได้เน้นถึง การผลิตของชาติ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในประเด็นหลักในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้ และกล่าวเสริมอีกว่า “ถ้าหากว่ามีการผลิตของชาติด้วยกับความพยายาม ความอุตสาหะและการติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่วนมากของปัญหาในค่าครองชีพของประชาชน การสร้างงานและการลงทุนจะได้รับการแก้ไข และผลกระทบทางสังคมก็จะลดลงอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงขอตั้งชื่อและคำขวัญของปีนี้ว่า เป็นปีแห่งการสนับสนุนสินค้าอิหร่าน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังถือว่า ประชาชนทุกคนและเจ้าหน้าที่รัฐฯ คือ ผู้ที่มีบทบาทที่แท้จริงในการสนับสนุนต่อสินค้าอิหร่าน โดยกล่าวเสริมว่า “ในการปราศรัยในวันแรกของปี ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงมิติต่างของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐฯในการสนับสนุนสินค้าอิหร่าน

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวสลามถึงยังท่านอิมามมะฮ์ดี และความศานติถึงยังดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของท่านอิมามโคมัยนี ผู้ทรงเกียรติ โดยในการเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิทางธรรมชาตินั้นประจวบเหมาะกับช่วงฤดูใบไม้ผลิทางจิตวิญญาณ นั้นหมายถึง เดือนรอญับ ชะอ์บาน และเดือนรอมฎอนอันจำเริญยิ่ง ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีในการพํฒนาการทางด้านวัตถุและจิตวิญญาณของประชาชาติอีกด้วย

 

700 /