สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

บรรดานักกวีและคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์และวรรณกรรมเปอร์เซีย เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติ

พวกท่านต้องพยายามทำให้บทกวีเปอร์เซียนั้นมีความบริสุทธิ์

“พวกท่านต้องพยายามทำให้บทกวีเปอร์เซียนั้นมีความบริสุทธิ์ ทั้งมีวิทยปัญญาและยังเป็นการสร้างความหวัง”

เนื่องในค่ำคืนแห่งวันวิลาดัต(ประสูติ)ของท่านอิมามฮะซัน มุจญ์ตะบา (อ) ผู้ซึ่งเป็นผู้ที่มีเกียรติแห่งอะฮ์ลุลบัยต์ คณะอาจารย์คณะอักษรและวรรณกรรมเปอร์เซียและบรรดานักกวีเยาวชนของประเทศ อีกทั้งนักกวีกิตติมศักดิ์ของประเทศได้เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

ในการเข้าพบปะกันครั้งนี้ ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การเทอดเกียรติต่อการพัฒนาการของบรรดานักกวีเยาวชนในการประดิดประดอยถ้อยคำและความหมายของบทกวีเปอร์เซียในประวัติศาสตร์ของกวีนั้น จะต้องมีความบริสุทธิ์ โดยท่านผู้นำสูงสุดเน้นว่า “พวกท่านจะต้องพยายามรักษาความบริสุทธิ์นี้ให้คงอยู่ในบทกวีของเปอร์เซีย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การเสวนาและการสร้างปรากฏการณ์โดยเฉพาะในเรื่องของความยุติธรรม มุกอวิมัต (การต้านทาน) และการส่งเสริมจริยธรรมอันสูงส่งนั้น คือ สาสน์ของเหล่านักกวีทั้งหลาย โดยกล่าวเสริมว่า “บทกวีเปอร์เซียที่เต็มไปด้วยกับวิทยปัญญาและจริยธรรมในการผลิตและยังจะทำให้มีความคิดที่ลึกซึ้ง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความหวังให้เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องมีการเสริมสร้างจิตวิญญาณทางบทกวีในวันนี้”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ชี้ถึงความพยายามต่างๆและการลงทุนของฝ่ายต่อต้านการปฏิวัติในการเบี่ยงเบนในบทกวีและผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่ประเด็นต่างๆเช่น การมีความคิดแบบผิวเผิน การไม่ใส่ใจทางการปฏิบัติ ความไม่สุภาพทางการเมือง และการไม่ให้ความสำคัญในการเผชิญหน้ากับศัตรู โดยท่านได้เน้นว่า “ในทางตรงกันข้ามกับความพยายามทั้งหลาย จำต้องมีวิทยปัญญา ความจริงจัง ความอุตสาหะ และการมีระเบียบในการปฏิบัติ ความคิดที่ลึกซึ้ง อัตลักษณ์ที่มั่นคง อีกทั้งการต่อสู้ในการเผชิญหน้ากับศัตรูในบทกวี”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การมีท่วงทำนองที่ไพเราะในการทำให้มีชีวิตชีวาและการขับเคลื่อนที่มีประโยชน์ต่อสังคม นั้นเป็นสิ่งที่มีผลดีอย่างมาก โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “จะต้องใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ประชาชนนั้นได้ความสนใจต่อบทกวีในการกำหนดทิศทางต่อการเคลื่อนย้ายทางความหมายที่สังคมนั้นมีความต้องการไปในรูปแบบที่ดีที่สุด”

ในการเข้าพบกันครั้งนี้ บรรดานักกวี จำนวน 31 คน ได้อ่านบทกวีในการปรากฏของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

และเช่นกัน ก่อนในการเริ่มต้นพิธีการ เหล่านักกวีได้มีการพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี และกล่าวรายงานถึงผลงานการประพันธ์ของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม ในการเข้าพบกันครั้งนี้ ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามได้นำนมาซมักริบและอิชาอ์ร่วมกับบรรดาแขกผู้เข้าร่วมทั้งหลาย อีกทั้งยังได้ร่วมกันละศีลอดอย่างพร้อมเพียงกันอีกด้วย

 

700 /