สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามในการประชุมพิเศษกับประธานาธิบดีและคณะรัฐบาล

จำเป็นที่จะต้องเตรียมแผนงานทางเศรษฐกิจของประเทศ

“จำเป็นที่จะต้องเตรียมแผนงานทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยที่ทำให้ประชาชนรู้สึกถึงความสงบและมั่นคง”

เมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้เข้าร่วมประชุมโดยมีการเชิญประธานาธิบดีและคณะรัฐบาลมาเข้าพบ โดยท่านผู้นำได้เน้นถึงศักยภาพของประเทศในการก้าวผ่านปัญหาต่างๆทางเศรษฐกิจ ด้วยกับการมีจิตวิญญาณในการปฏิวัติและความพยายามอย่างมุมานะในการดำเนินการของบรรดาเจ้าหน้าที่ ผู้ที่ร่วมงานและการร่วมมือกับประชาชนทั้งหลาย และความจำเป็นในการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายอย่างรีบเร่ง”

ในที่ประชุมครั้งนี้ ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า เงื่อนไขหลักในการประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน คือ การมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง มีแรงจูงใจ ความกล้าหาญ และมีเจตนาที่มุ่งมั่น โดยกล่าวเสริมว่า “บรรดาผู้บริหารทั้งหมดทุกคนนั้น จะต้องมีการขับเคลื่อนในการเผชิญกับปัญหาต่างๆและความรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ ก็จะต้องเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า คณะทำงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล คือ แกนหลักและแก่นกลางในการขับเคลื่อนของประเทศ ซึ่งจะต้องมีความร่วมมือกับทุกๆหน่วยงาน

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การพิชิตเหนืออุปสรรคทั้งหลาย คือ อีกเงื่อนไขในฉายภาพลักษณ์ของรัฐบาลในการมีอำนาจ โดยกล่าวเสริมว่า “ภาพลักษณ์ของรัฐบาลในสายตาของประชาชนนั้น จะต้องเป็นภาพลักษณ์ที่มีความสามารถและความเพียรพยายามอย่างมุมานะ เพราะว่า ความพยายามสำหรับประชาชนนั้น จะเป็นพลังที่ดึงดูดและการมีความหวังของพวกเขา”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังกล่าวเตือนอีกเช่นกันว่า องค์การสื่อสารมวลชนแห่งชาติและหน่วยงานสื่อต่างๆจะต้องฉายภาพลักษณ์ที่ถูกต้องในการดำเนินการของรัฐบาล โดยกล่าวเสริมว่า “แต่ทว่าในการกล่าววิพากษ์วิจารณ์ที่ต้องใช้หลักการและตรรกะถือว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ซึ่งจะต้องมีการแสดงภาพลักษณ์ที่ถูกต้องในการปฏิบัติการของบรรดาเจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ทั้งหลายนั้น จะต้องเข้าหายังแรงงานและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยที่จะต้องมีความสัมพันธ์กับพวกเขาอย่างใกล้ชิด”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังกล่าวถือว่า ความกล้าหาญของท่านประธานาธิบดีของเราในการยืนหยัดต่อจุดยืนของสาธารณรัฐอิสลามที่มียังประเทศยุโรป โดยกล่าวเสริมว่า “ การแสดงออกถึงความกล้าหาญและการมีอำนาจที่มีต่อต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสหรัฐฯนั้น คือ สิ่งที่มีความจำเป็น และการกระทำเช่นนี้ จะต้องมีการดำเนินการอย่างโปร่งใสและแน่วแน่เป็นอย่างยิ่ง”

“การปฏิบัติการอย่างจริงจังในการกระทำด้วยกับการนำเอาศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศมาใช้” คือ อีกหนึ่งในคำสั่งใช้ของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามที่มียังบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลาย

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กล่าวเสริมว่า “โดยแท้ที่จริงแล้วนั้น ฝ่ายยุโรปก็จะต้องมีหลักประกันที่จำเป็นเกี่ยวกับประเด็นข้อตกลงนิวเคลียร์ แต่ ก็อย่าทำให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นต้องผูกขาดเกี่ยวกับประเด็นนี้เป็นอันขาด”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังเน้นถึงความจำเป็นในการขยายวงกว้างทางการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยกล่าวเสริมว่า “ นอกเหนือจากในกรณีที่จำกัด เช่น ในกรณีสหรัฐ ก็จะต้องมีความสัมพันธ์อย่างเข้มแข็งกับกลุ่มประเทศต่างๆทางตะวันออกและตะวันตกที่ต้องเพิ่มมากยิ่งขึ้น และจะต้องมีการเพิ่มในการดำเนินการทางการทูตอีกด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังกล่าวต่อถึงข้อตักเตือนและวิธีการในการแก้ไขปัญหาต่างๆทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ

โดยท่านผู้นำได้ถือว่า การเตรียมแผนงานทางเศรษฐกิจ คือ สิ่งที่จำเป็น และท่านยังกล่าวเสริมว่า “หากว่ามีการตระเตรียมแผนงานของการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ก็จะทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการทางด้านเศรษฐกิจได้รู้จักถึงหน้าที่ของพวกเขา และยังทำให้พวกเขาได้รู้สึกเชื่อมั่นและมีความสงบที่จะให้การช่วยเหลือต่อรัฐบาลอีกด้วย”

การเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคเอกชน และความจำเป็นในการดำเนินการกับผู้ที่ละเมิดข้อกฏหมาย คือ อีกสองประเด็นที่ท่านอยาตุลลอฮ์ ได้กล่าวเตือนต่อรัฐบาล

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ชี้ถึงตัวอย่างที่เกี่ยวกับประเด็นนี้ จากการละเมิดของบางหน่วยงานและรายบุคคลในปัญหาล่าสุดเกี่ยวกับทองคำและอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน โดยเน้นว่า “จะต้องมีการดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดในทุกระดับชั้นอย่างแน่วแน่”

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า คำสั่งของท่านประธานาธิบดีเมื่อวานนี้ ในการดำเนินการกับผู้ที่ละเมิดในการนำเข้ารถยนตร์ คือ การกระทำที่ดี โดยกล่าวเสริมว่า “แต่จะมีการติดตามในคำสั่งเหล่านั้น จนกว่าจะได้ผลลัพท์ที่ถูกต้อง”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การแสดงถึงอำนาจของรัฐบาลทางการปฏิบัติในการป้องกันความเสียหาย เช่น การขายสินค้าที่ผิดกฏหมายและการฟอกเงิน คือ ความจำเป็นอย่างยิ่ง และท่านผู้นำยังได้ชี้ถึงความผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของรัฐบาล โดยกล่าวว่า “จะต้องป้องกันไม่ให้มีการละเมิดอย่างชัดแจ้งโดยต้องผ่านระบบในการจัดการและมาตรการทางกฏหมาย”

การดำเนินการอย่างจริงจังต่อนโยบายของเศรษฐกิจต้านทาน การปฏิบัติการอย่างทันท่วงทีและการรักษาเยียวยาก่อนที่จะอุบัติขึ้น การต่อสู้กับทุจริตอย่างแท้จริง คือ หลายประเด็นที่ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามได้เน้นย้ำในที่ประชุมกันครั้งนี้

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ยังเน้นถึงการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น จะต้องมีการดำเนินการกับการทุจริตและปัจจัยของการทุจริตและต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยกล่าวว่า “โดยแท้จริงแล้ว ในการปราบปรามการทุจริต ถือว่าเป็นหน้าที่อันดับแรกของบรรดาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ หลังจากนั้นจึงมีการดำเนินการต่อไปยังสภาตุลาการสูงสุด”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การพูดคุยกันอย่างตัวต่อตัวของเจ้าหน้าที่ทั้งหลายกับประชาชนและการอธิบายถึงเงื่อนไข คือ ความจำเป็นหนึ่ง โดยท่านยังได้ตั้งข้อสังเกตุว่า “พวกท่านจะต้องมีการเปิดเผยปัญหาต่างให้ประชาชนได้รับทราบ และนำเสนอวิธีการในการดำเนินและอธิบายถึงแผนการของศัตรูให้พวกเขาได้รับรู้ด้วย”

ในช่วงท้าย ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่า รัฐบาลด้วยกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่จำเป็นสามารถพิชิตเหนือปัญหาต่างๆได้และยังจะทำให้แผนการสมคบคิดของสหรัฐฯต้องพบกับความล้มเหลวอย่างแน่นอน”

ในที่ประชุม พณฯท่าน โรฮานี ประธานาธิบดีได้กล่าวกับท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามว่า “เราทั้งหมดทุกคนจะเพียรพยายามในการดำเนินการตามประเด็นต่างๆที่ท่านได้กล่าวไว้”

ท่านประธานาธิบดี ยังได้ชี้ถึงความพยายามของศัตรูเพื่อสร้างความกังวลต่ออนาคตให้กับประชาชนและการเกิดขึ้นของภาวะเงินเฟ้อ โดยกล่าวเสริมว่า “ขณะที่เหล่าศัตรูได้พยายามทุกวิถีทางทั้งทางด้านจิตวิทยาและด้านเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่า รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนและสกุลเงินของประเทศใน 3 เดือนแรกของปีนี้นั้นมีจำนวนมากกว่า 3 เดือนแรกของปีที่แล้วและในภาคส่วนของการก่อสร้างก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 22 เท่าจากปีที่แล้ว”

ท่านโรฮานี ยังได้เน้นถึงบางส่วนของปัญหา เช่น ปัญหาในระบบการธนาคารและการหมุนเวียนของสกุลเงินไม่ได้เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรและการกดดันจากต่างชาติ ซึ่งก็ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว และเขายังได้ชี้ถึงแบบแผนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยกล่าวว่า “การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จะต้องได้รับคำสั่งจากสภาสูงสุดในความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและหน่วยงานเศรษฐกิจของประเทศ เพียงเท่านั้น”

ท่านประธานาธิบดี ยังถือว่า การร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการทำให้แผนการร้ายของสหรัฐต้องพบกับความล้มเหลว นั้นคือ สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 

700 /