สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ คอตะมุลอัมบิยาอ์ เข้าพบท่านผู้นำ

หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศคือแถวหน้าในการเผชิญหน้ากับศัตรู

ผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ คอตะมุลอัมบิยาอ์ เข้าพบท่านผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพ

“หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ คือ แถวหน้าในการเผชิญหน้ากับเหล่าศัตรูของอิหร่าน”

เมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา บรรดาผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ได้เข้าพบท่านผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพ ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านถือว่า “หน่วยบัญชาการป้องกันภัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของกองทัพ และเป็นแถวหน้าในการเผชิญหน้ากับเหล่าศัตรูของอิหร่าน” และท่านผู้บัญชาการสูงสุดยังเน้นถึงการเพิ่มในความพร้อมและขีดความสามารถของหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศและเหล่าพนักงานของหน่วยบัญชาการนี้

ในการเข้าพบกันครั้งนี้ ซึ่งตรงกับวันแห่งการป้องกันภัยทางอากาศแห่งชาติ โดยท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้เน้นว่า “ในแง่ทางการเมือง เป็นไปได้ว่าจะไม่เกิดสงครามขึ้นอย่างแน่นอน” และท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามยังกล่าวเสริมว่า “ขณะเดียวกัน กองกำลังทหารจะต้องมีความเฉลียวฉลาด ด้วยกับการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว อีกทั้งยังต้องยกระดับในขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์และอาวุธยุทโธปกรณ์ของพวกเขาในแต่ละวันและจงรู้ไว้เถิดว่า ในทุกก้าวที่ใช้ในการเสริมสร้างความพร้อมให้กับกองกำลังทหารนั้น ถือว่าเป็นการทำอิบาดัตหนึ่งและเป็นการทำความดีต่อพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงสูงส่ง”

ในการเข้าพบกันครั้งนี้ พลเอก อะลีริฎอ ศอบาฮีฟัรด์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ คอตะมุลอัมบิยาอ์ ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานและแบบแผนของหน่วยบัญชานี้ให้ท่านผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพรับทราบ

 

700 /