สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ประธานาธิบดีตุรกีและคณะเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

ความต้องการที่สำคัญที่สุดของโลกอิสลามในวันนี้ คือ ความเป็นเอกภาพ

“ความต้องการที่สำคัญที่สุดของโลกอิสลามในวันนี้ คือ ความเป็นเอกภาพของประเทศชาติอิสลาม”

เมื่อช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ผ่านมา พณฯท่าน รอญับ ฏอยยิบ เออร์โดกัน ประธานาธิบดีตุรกี พร้อมคณะผู้ติดตามเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านผู้นำถือว่า “ความต้องการที่สำคัญที่สุดของโลกอิสลามในวันนี้ คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันให้มากยิ่งขึ้นในระหว่างประเทศชาติอิสลามทั้งหลาย และการร่วมมือกัน และท่านยังกล่าวว่า “ความเป็นเอกภาพและการร่วมมือกันของประเทศชาติอิสลาม จะเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาต่างๆของภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ ก็จะทำให้ชาติมหาอำนาจโดยการนำของสหรัฐต้องเกิดความกังวลใจต่อการร่วมมือกันและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันของประเทศอิสลามทั้งหลาย อีกทั้งในการจัดตั้งอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของโลกอิสลาม”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า เหตุผลในความเป็นปฏิปักษ์และการประสงค์ร้ายของสหรัฐต่อประเทศชาติอิสลามที่มีอำนาจนั้น ก็เพราะว่าพวกเขารู้สึกกังวลใจในเรื่องนี้ โดยกล่าวเสริมว่า “สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านและตุรกี ซึ่งทั้งสองนั้นเป็นประเทศที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรีและมีอำนาจในภูมิภาค อีกทั้งยังมีแรงจูงใจที่เหมือนกันในโลกอิสลาม ด้วยเหตุนี้เอง จะต้องมีความร่วมมือกันในระหว่างสองประเทศทั้งทางการเมืองและด้านเศรษฐกิจให้มากยิ่งขึ้นที่มากกว่าเดิมอีกด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ชี้ถึงการมีความร่วมมือกันอย่างดีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านกับตุรกี นับตั้งแต่การเกิดกระแสอิสลามนิยมขึ้น โดยท่านเน้นว่า “จึงจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างความแข็งแกร่งในจุดต่างๆที่เหมือนกันให้มากยิ่งขึ้น”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังกล่าวขอบคุณต่อจุดยืนของนายเออร์โดกันที่เกี่ยวกับปัญหาเมียนมาร์และท่านยังได้ชี้ถึงประเด็นปาเลสไตน์ โดยกล่าวว่า “ปัญหาปาเลสไตน์นั้น ถือว่า เป็นปัญหาที่สำคัญมาโดยตลอดและจะต้องไม่มีการเพิกเฉยเลย สักวินาทีเดียว”

ในการพบปะกันครั้งนี้ พณฯท่านญะฮากีรี รองประธานาธิบดีคนแรกของอิหร่านได้เข้าร่วมด้วย โดยประธานาธิบดีตุรกี ถือว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนั้นเป็นวิกฤติ และเขาแสดงความหวังว่าในความร่วมมือกันของประเทศชาติอิสลาม จะทำให้ปัญหาต่างๆในภูมิภาคนั้นได้รับการแก้ไข

พณฯท่าน เออร์โดกัน ถือว่า การกระจายกันและการขาดความสามัคคีในระหว่างประเทศอิสลาม คือ ปัจจัยในการเกิดของสถานการณ์ในปัจจุบันและกล่าวว่า “ด้วยเหตุผลในพฤติกรรมของตะวันตกที่มีต่อประเทศที่เป็นอิสระของอิสลาม ทำให้เกิดสถานการณ์ที่มากระตุ้นต่อความรู้สึกเป็นอย่างมาก และด้วยเหตุนี้เอง จึงจะต้องมีการเพิ่มความสามัคคีและความเป็นพี่น้องกันโดยเฉพาะในระหว่างสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านกับตุรกี”

 

700 /