สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

บรรดาเจ้าหน้าที่องค์กรการป้องกันภัยเชิงรับแห่งชาติ เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

การป้องกันภัยเชิงตั้งรับจะต้องมีความเฉลียวฉลาดและจริงจัง

ประธาน และบรรดาเจ้าหน้าที่ขององค์กรการป้องกันภัยเชิงรับแห่งชาติเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม  อยาตุลลอฮ์ คามาเนอี โดยท่านผู้นำได้ชี้ถึงความสำคัญของการป้องกันแบบตั้งรับที่เพิ่มขึ้นในการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหล่าศัตรู และท่านยังเน้นว่า “ในการเผชิญหน้ากับวิธีการอันซับซ้อนในการโจมตีของเหล่าศัตรูนั้น หน่วยการป้องกันภัยแบบตั้งรับจะต้องมีความเฉลียวฉลาด ทั้งยังต้องมีความจริงจัง โดยมีการดำเนินการทางวิชาการอย่างละเอียดในทุกๆด้านกับการแทรกซึมในทุกๆกรณี”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า ความสนใจของบรรดาเจ้าหน้าที่ในความสำคัญทุกภาคส่วนของการป้องกันภัยแบบตั้งรับนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง โดยท่านผู้นำยังกล่าวเสริมว่า “หากว่า บรรดาผู้บริหารของประเทศไม่ให้ความสำคัญในประเด็นเหล่านี้ หน่วยการป้องกันภัยแบบตั้งรับก็จะไม่มีการขยายตัวออกอย่างเหมาะสม ทั้งยังทำให้ประเทศชาติจะต้องพบกับภัยคุกคามที่ไม่อาจชดเชยได้ ด้วยเหตุนี้เอง บรรดาเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหาร หรือพลเรือนก็ตาม จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานการป้องกันภัยแบบตั้งรับอย่างสมบูรณ์แบบและตามความจำเป็น”

 

700 /