สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นปีใหม่ศักราชที่ 1398 จากผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

คำขวัญประจำปีศักราชที่ 1398 ว่า “ปีแห่งการส่งเสริมการผลิต”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามได้ส่งสาส์นเนื่องในวาระดีถีเริ่มต้นปีศักราชที่ 1398 ด้วยการกล่าวแสดงความยินดีในอีดโนรูซ และวันแห่งการประสูติของท่านอมีรุลมุอ์มินีน อะลี (อ) โดยท่านกล่าวแสดงความยินดีแด่พี่น้องร่วมแผ่นดินทั้งหลาย โดยเฉพาะครอบครัวบรรดาชะฮีด และเหล่าทหารผ่านศึก โดยหวังว่าจะเป็นปีแห่งความสุขและความผาสุก มีสุขภาพที่แข็งแรง และการเตาฟีก (ความสำเร็จ) และการเพิ่มพูนทางด้านวัตถุและทางจิตวิญญาณให้กับประชาชาติอิหร่าน โดยท่านตั้งชื่อและมอบคำขวัญประจำปีใหม่นี้ว่า “ปีแห่งการส่งเสริมการผลิต”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การประเมินผลของปี 97 เป็นปีที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมาย และท่านผู้นำยังตั้งข้อสังเกตว่า “ในปีนี้ เหล่าศัตรูได้วางแผนการณ์ต่างๆมากมายต่ออิหร่าน แต่ประชาชาติอิหร่านด้วยกับความหมายที่แท้จริงในความรุ่งเรืองด้วยความแข็งแกร่งและการมีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องและความเพียรพยายามของเยาวชนทั้งหลายได้ขัดขวางแผนการร้ายต่างๆเหล่านี้”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การมีปฏิกิริยาของประชาชนต่อการคว่ำบาตรอย่างรุนแรงของอเมริกาและยุโรปในแวดวงทางการเมืองและเศรษฐกิจนั้นเป็นการมีปฏิกิริยาที่มั่นคงและทรงพลังยิ่ง โดยกล่าวเสริมว่า “ในแวดวงทางการเมืองได้แสดงให้เห็นถึงการมีปฏิกิริยาของประชาชนในการเดินขบวนอันยิ่งใหญ่ในวันที่ 22 บะห์มัน และจุดยืนของประชาชนในตลอดปีที่ผ่านมา และในทางตรงกันข้าม คือ ในด้านเศรษฐกิจ ก็เช่นกัน ด้วยกับการเพิ่มนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเพิ่มปริมาณจำนวนมากของบริษัทฐานความรู้ การเพิ่มผลผลิตในโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ เช่น การเปิดโครงการก็าซในสาขาต่างๆทางภาคใต้ของประเทศและการเปิดโรงกลั่นน้ำมันที่สำคัญในเมืองบันดัรอับบาส ที่ประชาชาติอิหร่านได้สามารถแสดงให้ถึงการเผชิญหน้ากับความเป็นปฏิปักษ์และความชั่วร้ายของศัตรู ด้วยกับการมีอำนาจและความยิ่งใหญ่ อีกทั้งในการเพิ่มศักดิ์ศรีของประชาชาติแห่งการปฏิวัติและสาธารณรัฐอิสลามอีกด้วย

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า ปัญหาหลักของประเทศ คือ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และท่านผู้นำยังได้ชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของปัญหาค่าครองชีพในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยกล่าวว่า “ส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการบกพร่องในการบริหารจัดการในด้านทางเศรษฐกิจที่จะต้องได้รับการชดเชย และจะต้องมีการกำหนดแบบแผนและวิธีการบริหารจัดการที่เกิดผลในช่วงปีใหม่นี้ และประชาชนก็จะต้องได้รับในผลต่างๆเหล่านั้นด้วย”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังเน้นอีกครั้งถึงการจัดอันดับในความเร่งด่วนและปัญหาเร่งด่วนและความจริงจังของประเทศ คือ ปัญหาเศรษฐกิจ ที่มาจากการลดค่าของสกุลเงินแห่งชาติ การขาดดุลอำนาจทางการซื้อของประชาชน การกระทำที่น้อยนิดและการหยุดดำเนินงานของโรงงานบางส่วน ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญของเศรษฐกิจในประเทศ โดยเน้นย้ำว่า “ด้วยกับการศึกษาวิเคราะห์และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ได้ระบุเช่นกันว่า กุญแจที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ก็คือ การเพิ่มผลผลิตอย่างกว้างขวาง” 

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ชี้ถึงการตอบรับคำขวัญของปีศักราชที่ 1397 หมายถึง การสนับสนุนสินค้าของอิหร่านและผลกระทบในเชิงบวก โดยกล่าวเสริมว่า “ในปีนี้ ปัญหาหลัก คือ ปัญหาทาง “การผลิต”  เพราะว่า หากว่ามีการไหลเวียนของการผลิต ปัญหาค่าครองชีพและการสร้างงานก็จะได้รับการแก้ไขด้วยเช่นกัน รวมทั้งยังเป็นเหตุให้ประเทศไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติและเหล่าศัตรูอีกด้วย แม้กระทั่งยังสามารถที่จะจัดการค่าเงินของประเทศได้อย่างมากอีกด้วยกันเช่นกัน ด้วยเหตุนี้เอง ข้าพเจ้าจึงขอตั้งคำขวัญในปีนี้ว่า เป็น “ปีแห่งการส่งเสริมการผลิต”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้เชิญชวนให้ทุกๆคนต้องมีความพยายามอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมการผลิตในประเทศและท่านยังแสดงความหวังว่า ด้วยกับความเพียรพยายามอย่างเต็มที่ก็จะทำให้ปัญหาเศรษฐกิจนั้นได้รับการแก้ไข”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังกล่าวสดุดีแด่ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของท่านอิมาม ผู้ทรงเกียรติและบรรดาชะฮีด ผู้ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศ และด้วยการสลามยังท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ) ด้วยกับพรของท่านและท่านผู้นำยังขอวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงประทานความผาสุกให้กับประชาชาติอิหร่านและประชาชาติทั้งหลายที่ให้เกียรติต่อวันอีดปีใหม่นี้ด้วยเถิด

700 /