สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่ระดับสูงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าพบผู้นำสูงสุด

ต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจังกับพวกค้าขายของผิดกฏหมาย

ผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านผู้นำได้เน้นถึงความจำเป็นในการขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่องของกองกำลังนี้ที่นำไปสู่ยังกองกำลังตำรวจที่มีคุณภาพของสาธารณรัฐอิสลาม การมีบทบาทในการบรรลุสู่คำขวัญแห่งปี หมายถึง ปีแห่งการส่งเสริมการผลิต และเช่นกัน การรักษาความปลอดภัยทางสื่อสังคมออนไลน์ ถือว่าเป็นสิ่งที่ความสำคัญอย่างยิ่ง และท่านยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า “ กองกำลังตำรวจจะต้องมีการดำเนินอย่างจริงจังในการปราบปรามพวกค้าขายของผิดกฏหมายและองค์ประกอบในการสร้างความไม่ปลอดภัยทางสื่อสังคมออนไลน์”

ในการพบปะครั้งนี้ ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การมีอำนาจ และความเมตตา คือ สององค์ประกอบที่จุนเจือกันให้กับกองกำลังตำรวจและท่านผู้นำยังได้ชี้ถึงการทำงานและความเพียรพยายามในตลอด 24 ชั่วโมงทั้งกลางวันและคืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงสัปดาห์ของวันอีดและในช่วงวันหยุดราชการ โดยกล่าวเสริมว่า “ในปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมครั้งล่าสุด กองกำลังตำรวจได้รับใช้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยและนำมาซึ่งความปลอดภัยและความมั่นคงในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยดังกล่าว”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า ความก้าวหน้าของกองกำลังตำรวจในหลายปีที่ผ่านมา คือ ความจริงที่มีคุณค่า โดยกล่าวเสริมว่า “ แต่ทว่าไม่ได้หมายความว่ากองกำลังตำรวจนั้นอยู่ในระดับที่มีคุณภาพของรัฐอิสลาม แต่จะต้องมีความพยายามและการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อไปยังระดับนั้นให้ได้ และไม่ว่าจะมีปัจจัยใดก็ตามที่ทำให้ความประเสริฐและความภาคภูมิใจของกองกำลังตำรวจต้องเป็นคำถามให้กับประชาชน แม้เพียงเจ้าหน้าที่ในระดับต่ำก็ตาม ก็จะต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขอีกด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมทางเศรษฐกิจ โดยท่านได้ตั้งข้อสังเกตว่า “ หนึ่งในอุปสรรคของการส่งเสริมการผลิต คือ การค้าขายของที่ผิดกฏหมาย ซึ่งในวันนี้มีด้วยกันทั้งสองฝ่าย ที่นอกเหนือจากการนำเข้าที่ผิดกฏหมาย สินค้าบางอย่างที่ประชาชนนั้นมีความต้องการและอยู่ในภาคส่วนการเกษตรก็กลับถูกส่งออกไปจากประเทศ”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้เน้นว่า “ผู้ที่อยู่เบื้องหลังในบางกรณีเหล่านี้มิได้เฉพาะกับผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงแนวความคิดแผนการ และการบรรลุถึงยังเป้าหมายก็มีอยู่ในประเด็นเหล่านี้ด้วย ซึ่งกองกำลังตำรวจจะต้องมีความระมัดระวังอย่างรอบคอบในการดำเนินการกับพวกเขา”

การรักษาความปลอดภัยทางสื่อสังคมออนไลน์ คือ อีกประเด็นหนึ่งที่ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึง โดยกล่าวว่า “สื่อสังคมออนไลน์ในวันนี้นั้น มีบทบาทอย่างกว้างขวางในการดำเนินชีวิตของประชาชน ในขณะที่มีประโยชน์และเป็นสิ่งอำนวยความสะดวก ก็ยังเป็นอันตรายอันยิ่งใหญ่ด้วยเช่นกัน”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การห้ามในการซื้อขายอาวุธ คือ อีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญของกองกำลังตำรวจ โดยกล่าวเสริมว่า “ในบางประเทศเช่น สหรัฐอเมริกานั้นมีการซื้อขายอาวุธอย่างเป็นอิสระด้วยกับเหตุผลที่ว่าที่มีผลประโยชน์ต่อพวกมาเฟียนั่นเอง ทั้งยังได้สร้างปัญหาให้ประชาชนอีกด้วย แต่ในประเทศชาติของเรา ก็จะไม่มีปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้น และการซื้อขายอาวุธนั้นเป็นที่ต้องห้ามและจะมีการต้องห้ามในการซื้อขายอาวุธอีกด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้เน้นถึงการห้ามในการซื้อขายอาวุธทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยกล่าวว่า “ฆาตกรเมื่อวานนี้ที่ได้ลอบสังหารนักการศาสนาชาวเมืองฮะเมดานก็ได้มีการเผยแผ่ภาพของอาวุธทั้งสี่ชนิดในหน้าอินสตาแกรม ซึ่งกรณีเหล่านี้จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจัง”

ก่อนการปราศรัยของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม พลตำรวจเอก อัชตะรี ผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจแห่งชาติ ถือว่า การเข้าร่วมกันอย่างกระตือรือร้น การรักษาความปลอดภัยในวโรกาสต่างๆ เช่น การเดินขบวนวันอัรบะอีน การติดตามและการจัดการกับการคอร์รัปชั่นทางด้านเศรษฐกิจ การดำเนินการจราจรในวันอีดโนรูส การลดอุบัติเหตุและความสูญเสียในการขับขี่ยานพาหนะ การเป็นอาสาสมัครในการช่วยเหลือบรรดาผู้ประสบอุทกภัย และการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ทั้งหมดนี้คือ การรับใช้ของกองกำลังตำรวจ โดยกล่าวเสริมว่า “ ในก้าวที่สองของการปฏิวัติอิสลาม ด้วยกับการมีเจตนา ความปรารถนาอย่างมุ่งมั่น ความปลอดภัยของสำนักงาน ความเด็ดขาด และการรับใช้ประชาชนโดยที่ไม่หวังในการตอบแทน ซึ่งเรานั้นมีความต้องการยังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีประสิทธิภาพในการปฏิวัติอิสลามและอารยธรรมอิสลาม”

 

 

700 /