สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นปีใหม่ศักราชที่ 1400 จากท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

คำขวัญประจำปีศักราชที่ 1400 ว่า “ปีแห่งการผลิต การสนับสนุนและการขจัดอุปสรรค

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ส่งสาส์นเนื่องวาระดิถีเริ่มต้นปีศักราชที่ 1400 โดยท่านผู้นำได้กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในวันอีดโนรูซต่อบรรดาเพื่อนร่วมชาติทั้งหลาย โดยเฉพาะบรรดาชะฮีด บรรดาทหารผ่านศึก และประชาชาติทั้งหลาย ด้วยกับการเทอดเกียรติต่อวันโนรูซ และท่านยังแสดงความหวังในการได้รับความเป็นศิริมงคลทั้งทางด้านวัตถุและทางจิตวิญญาณ ซึ่งในวันโนรูซนั้นประจวบเหมาะกับช่วงสัปดาห์แห่งวันอีดทั้งหลาย(การเฉลิมฉลองต่างๆ)ของเดือนชะอ์บาน และยังถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เริ่มต้นปีศักราช 1400 นั้นตรงกับสองอีดที่สำคัญ คือ วันอีดนิศฟูชะอ์บานและการเฉลิมฉลองเนื่องในวันประสูติของอิมามแห่งยุคสมัย (อ.ญ) โดยท่านผู้นำได้ตั้งชื่อปีใหม่นี้ว่า “ปีแห่งการผลิต การสนับสนุนและการขจัดอุปสรรคทั้งหลาย”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า ปี 1399 เป็นปีที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมาย โดยเฉพาะปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า โดยท่านผู้นำกล่าวเสริมว่า “การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนอย่างมาก อาทิเช่น การค้าขาย สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา การรวมตัวทางศาสนา การกีฬา การเดินทาง เป็นต้น ทั้งได้ยังสร้างความเสียหายต่อการสร้างงานในประเทศอีกด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า เหตุการณ์ที่ขมขื่นที่สุดในปี 1399 คือ การเสียชีวิตของประชาชน ผู้ทรงเกียรติกว่า 1 หมื่นคน เนื่องจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า และท่านผู้นำยังแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อครอบครัวของบรรดาผู้ที่เสียชีวิต ด้วยการขอความเมตตาและการอภัยโทษจากพระผู้เป็นเจ้าให้กับบรรดาผู้ที่ล่วงลับ

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวอธิบายว่า ปี 1399 เป็นปีแห่งการสำแดงศักยภาพของประชาชาติในการต่อสู้กับการทดสอบอันยิ่งใหญ่จากไวรัสโคโรน่าและยังเป็นการเผชิญหน้ากับแรงกดดันสูงสุดจากศัตรูอีกด้วยเช่นกัน โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “แม้ว่าจะมีการคว่ำบาตรและการปิดกั้นเส้นทางในการใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกในต่างประเทศก็ตาม แต่ประชาชน ผู้ทรงเกียรติของเรา รวมทั้งทุกหน่วยงานสาธารณสุขและอนามัย จนกระทั่ง กลุ่มบรรดานักวิจัยและบรรดานักวิชาการ กลุ่มต่างๆในการญิฮาดี  ผู้อาสาสมัครและประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถและการมีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ของพวกเขาในการบริหารจัดการกับเหตุการณ์อันขมขื่นนี้”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า ความล้มเหลวในแรงกดดันสูงสุดของศัตรู คือ การแสดงให้ถึงอีกด้านของการมีศักยภาพแห่งชาติในปี 1399 เช่นกัน โดยท่านผู้นำกล่าวเสริมว่า “เหล่าศัตรูของอิหร่าน โดยการนำของสหรัฐฯต้องการที่จะทำให้ประชาชาติอิหร่านนั้นยอมคุกเข่าให้กับพวกเขา  แน่นอนว่า เรานั้นทราบดีว่า ประชาชาติต่างได้ยืนหยัดและพวกเหล่านั้นก็ได้พบกับความปราชัย ซึ่งในวันนี้ พวกสหรัฐฯและบรรดาพันธมิตรชาวยุโรปเองก็ได้ออกมายอมรับถึงความล้มเหลวจากแรงกดดันสูงสุดดังกล่าว”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้กล่าวประเมินอัตราการเกิดขึ้นของคำขวัญในปี 1399 กล่าวคือ ปีแห่งการมุ่งหน้าสู่การผลิต โดยท่านผู้นำได้กล่าวว่า “ตามรายงานต่างๆของสาธารณชนและรัฐบาล เห็นได้ว่า การมุ่งหน้าสู่การผลิตนั้นได้เกิดขึ้นในระดับที่สามารถยอมรับได้ในภาคส่วนต่างๆของประเทศ”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้กล่าวเสริมว่า “แน่นอนว่า อัตราของการมุ่งหน้าสู่การผลิต ยังไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง เพราะแม้ว่ามีการเกิดขึ้นในการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานและการงานในด้านต่างๆ แต่ทว่าผลลัพท์ของมันยังไม่ปรากฏให้เห็นทางด้านเศรษฐกิจทั่วไปและค่าครองชีพของประชาชน ในขณะที่คาดหวังว่า การมุ่งหน้าสู่การผลิตนั้น จะปรากฏให้เห็นในการดำเนินชีวิตของประชาชน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า คำว่า การมุ่งหน้าสู่การผลิต เป็นคำขวัญแห่งการปฏิวัติอิสลามอย่างแท้จริง โดยท่านผู้นำได้ตั้งข้อสังเกตว่า “การเกิดขึ้นของการมุ่งหน้าสู่การผลิต จะต้องมีผลอย่างลึกซึ้งต่อเศรษฐกิจในประเทศ เช่น ปัญหาของค่าสกุลเงินแห่งชาติ และยังเป็นเหตุให้ประชาชนนั้นมีความเชื่อมั่นต่อตนเอง มีความพึงพอใจและเป็นหลักประกันของความมั่นคงแห่งชาติอีกด้วย”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า สาเหตุของการไม่ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของการมุ่งหน้าสู่การผลิตในปี 1399 คือ การมีอยู่ของอุปสรรคทั้งหลาย ทั้งยังไม่ได้รับการสนับสนุนในการผลิตจากภาคส่วนต่างๆอีกด้วยเช่นกัน โดยท่านผู้นำได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหา การนำเข้า และการลักลอบนำเข้า โดยท่านกล่าวว่า “ความอ่อนแอทางข้อกฏหมายและการนำเข้าของสินค้าของคู่แข่งต่างชาติที่บรรดาเยาวชนในประเทศนั้น มีศักยภาพในการผลิตหรือการลักลอบนำเข้าโดยผ่านมือที่ทรยศ ถือว่าเป็นอุปสรรคในการผลิตและเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การสร้างสิ่งจูงใจ เช่น สิ่งจูงใจในการลงทุน คือ สิ่งที่จำเป็นในการมุ่งหน้าสู่การผลิต โดยท่านผู้นำกล่าวเสริมว่า “สถานการณ์ทางการค้าของประเทศ จะต้องมีการสนับสนุนต่อผู้ที่จะลงทุนในการผลิตและควรหลีกเลี่ยงจากการเพิ่มต้นทุนของการผลิต”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การมีสิ่งจูงใจเพียงเล็กน้อยในภาคส่วนของการผลิตและค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตที่สูงกว่าผู้บริโภคในบางปี คือ อุปสรรคในการพัฒนาของการผลิต โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “การขับเคลื่อนแห่งการปฏิวัติในการมุ่งหน้าสู่การผลิตได้เริ่มต้นในปี 1399และด้วยการตอบรับของประชาชน และการขับเคลื่อนนี้จะต้องมีดำเนินการต่อไปในปี 1400 อันเป็นปีแห่งการเริ่มต้นในศตวรรษใหม่” 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า ปี 1400 เป็นปีที่มีความสำคัญและมีความอ่อนไหวเป็นอย่างมาก เพราะว่าเป็นปีที่มีการเลือกตั้งและยังเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการผลิบานของการมุ่งหน้าสู่การผลิตอีกด้วย โดยท่านผู้นำได้กล่าวเสริมว่า “การเลือกตั้งนั้นจะเกิดขึ้นในเดือนโครดอด ปี 1400 และการก้าวเข้ามาของผู้บริหารคนใหม่ และคาดว่า จะเป็นคนใหม่และด้วยการมีแรงจูงใจอันเข้มแข็ง ซึ่งถือว่าปีนี้เป็นปีที่มีความสำคัญและมีความอ่อนไหวอย่างมาก ทั้งยังจะมีผลต่ออนาคตของประเทศอีกด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฎิวัติอิสลาม กล่าวเสริมว่า “นอกเหนือจากนี้ ในปี 1399 ซึ่งเป็นปีแห่งการมุ่งหน้าสู่การผลิต ได้มีการขับเคลื่อนในการผลิตในประเทศ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการผลิบานในปีใหม่นี้”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวเสริมว่า “ไม่ว่ารัฐบาลปัจจุบันหรือรัฐบาลในอนาคต ควรที่จะต้องให้การสนับสนุนทางข้อกฏหมาย ภาครัฐ ในการผลิตและการขจัดอุปสรรคทั้งหลาย และการเพียรพยายามที่จะทำให้ปีนี้เป็นปีแห่งการมุ่งหน้าสู่การผลิตด้วยความหมายที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า “ด้วยเหตุนี้เอง ปีศักราชที่ 1400 จึงเป็นปีแห่งการผลิต การสนับสนุน การขจัดอุปสรรคทั้งหลาย ซึ่งข้าพเจ้าจะกล่าวปราศรัยโดยเฉพาะในประเด็นนี้ และเช่นเดียวกันในประเด็นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งในวันแรกของปีต่อไปอย่างแน่นอน”

 

700 /