สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติ เนื่องในการเข้าร่วมของประชาชนในการสร้างวีรกรรมแห่งชาติ

ประชาชาติอิหร่านคือ ผู้ที่ได้รับชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่

เนื่องในการเข้าร่วมของประชาชาติอิหร่านครั้งยิ่งใหญ่และน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 เดือนโครดอด (18 มิถุนายน)  ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ส่งสาส์นให้กับประชาชาติอิหร่านในชัยชนะครั้งใหญ่ในการเลือกตั้ง โดยท่านผู้นำได้เน้นย้ำว่า ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากค่าครองชีพ และฝ่ายผู้ต่อต้านด้วยการมีแรงจูงใจในการทำให้ประชาชนหมดหวังในการเลือกตั้ง หรือปัจจัยต่างๆ เช่น การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า และความขัดข้องในการเลือกตั้งในหลายชั่วโมงด้วยกัน ก็ยังไม่อาจสามารถเอาชนะเหนือความมุ่งมั่นของประชาชาติได้ และท่านผู้นำยังได้กล่าวถึงบรรดาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากประชาชนที่มีความรับผิดชอบที่สูงส่งในการเป็นประธานาธิบดีและสมาชิกสภาต่างๆ โดยท่านกล่าวว่า “พวกท่านทั้งหลาย จงรู้ถึงคุณค่าของโอกาสในการรับใช้ประเทศและประชาชาติ ทั้งยังจะต้องมีแรงบันดาลใจของพระเจ้ามาโดยตลอดอีกด้วย”

 

เนื้อหาของสาส์นของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม มีรายละเอียดดังนี้

 

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณา ปราณียิ่งเสมอ

ประชาชาติอิหร่านที่ยิ่งใหญ่และสร้างความภาคภูมิใจ!

การเข้าร่วมของประชาชนในการสร้างวีรกรรมครั้งยิ่งใหญ่และน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 เดือนโครดอด (18 มิถุนายน) ได้เปิดอีกฉากหนึ่งของความภาคภูมิใจให้พวกท่าน ท่ามกลางปัจจัยที่อาจทำให้จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งลดน้อยลง ทัศนียภาพอันงดงามในการรวมตัวของพวกท่านในหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ นั้นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของความมุ่งมั่นและหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังและสายตาที่ตื่นตัว ประชาชาติอิหร่านคือ ผู้ที่ได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นี้ในการเลือกตั้งเมื่อวานที่ผ่านมา ซึ่งได้ยืนหยัดต่อสู้ในการเผชิญหน้ากับการโฆษณาชวนเชื่อของเหล่าสื่อต่างๆสมุนทาสรับจ้างของศัตรูและการกระซิบกระซาบของอาชญากรและผู้ที่ประสงค์ร้าย และการเข้าร่วมของตนได้แสดงให้เห็นในใจกลางเวทีการเมืองของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากลำบากจากค่าครองชีพของกลุ่มชนผู้ด้อยโอกาส ความปวดร้าวจากภัยคุกคามในการแพร่ระบาดของโรคไวรัสร้าย และความพยายามของฝ่ายต่อต้านด้วยแรงจูงใจในการทำให้ประชาชนหมดหวังเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา หรือปัญหาความขัดข้องในการลงคะแนนเสียงในหลายชั่วโมงจากวันเลือกตั้ง ทั้งหมดนี้นั้นไม่สามารถเอาชนะเหนือความมุ่งมั่นของประชาชาติอิหร่านได้ หรือการสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในการเลือกตั้งที่สำคัญของการเป็นประธานาธิบดีและสมาชิกสภาจังหวัดและสภาตำบล

ข้าพเจ้าต้องขอกราบขอบคุณต่อพระเจ้า ผู้ทรงรอบรู้ และทรงพลานุภาพยิ่ง ที่ได้ประทานความสำเร็จให้กับประชาชาติอิหร่านและในความเมตตาที่พระองค์ทรงมอบให้แก่อิหร่านและสาธารณรัฐอิสลาม ข้าพเจ้าขอกล่าวแสดงความยินดีกับประชาชาติอิหร่าน และขอแสดงความยินดีกับบรรดาผู้ที่ได้รับเกียรติจากการเลือกสรรของประชาชนให้เข้าสู่หน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงส่งในการประธานาธิบดีหรือสมาชิกสภาต่างๆทั่วประเทศ พร้อมยังขอกล่าวขอบคุณต่อประชาชาติที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในหน้าที่อย่างสมบูรณ์ที่ได้กำหนดไว้ทางกฏหมาย และข้าพเจ้าขอกล่าวเตือนว่า พวกท่านทั้งหลาย จงรู้ถึงคุณค่าของโอกาสในการรับใช้ประเทศและประชาชาติ ทั้งยังจะต้องมีแรงบันดาลใจของพระเจ้ามาโดยตลอดอีกด้วย 

ข้าพเจ้าต้องขอกล่าวขอบคุณต่อสภาผู้พิทักษ์ที่เคารพอย่างสูง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานการรักษาความปลอดภัยและการสาธารณสุข สื่อแห่งชาติ บรรดาผู้สมัครที่เคารพยิ่ง และทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในการทดสอบครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้

ข้าพเจ้าต้องขอกล่าวสลามไปยังท่านอิมามมะฮ์ดี อิมามแห่งยุคสมัย ซึ่งท่านนั้นคือ เจ้าของประเทศและรัฐอิสลามนี้ที่แท้จริง ขอศานติพึงมีแด่ท่าน และข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระเจ้า ทรงโปรดยกฐานันดรอันสูงส่งให้กับท่านอิมามโคมัยนี ผู้ล่วงลับและบรรดาชะฮีด ผู้สูงส่งที่ได้สร้างความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ให้กับประเทศ

 

ซัยยิดอะลี คาเมเนอี 

29 โครดอด 1400

(19 มิถุนายน 2021)

 

700 /