สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นขอบคุณทัพนักกีฬาชาวอิหร่าน

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามได้ส่งสาส์นขอบคุณทัพนักกีฬาชาวอิหร่าน

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นขอบคุณทัพนักกีฬาชาวอิหร่าน ที่เข้าร่วมในมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์  2020ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

หลังจากการสิ้นสุดการแข่งขันกีฬา พาราลิมปิก 2020 ที่ กรุงโตเกียว ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี จึงได้ส่งสาส์นขอบคุณทัพนักกีฬาที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬา พาราลิมปิก เกมส์

โดยเนื้อหาของสาส์นของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม มีรายละเอียดดังนี้

 

ด้วยพระนามแห่งพระองค์ ผู้ทรงสูงส่ง

 

ข้าพเจ้าขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อทัพนักกีฬาพาราลิมปิก เกมส์ที่ได้สร้างความภาคภูมิใจอีกครั้ง ด้วยกับการคว้าเหรียญรางวัล และยังทำให้ประชาชาติอิหร่านได้รับความสุขอีกด้วย

 

ซัยยิดอะลี คาเมเนอี

13 ชะฮ์เรวัร 1400

4กันยายน 2021

700 /