สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ผู้นำสูงสุดส่งสาส์นแสดงความเสียใจจากเหตุการณ์ก่อการร้ายในฮะรัมอะฮ์มัด บิน มูซา

“อาชญากรและเหล่าผู้ก่อเหตุในอาชญกรรมที่ชั่วร้ายนี้ จะต้องถูกลงโทษอย่างสาสม”

หลังจากเกิดเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายโจมตีในฮะรัมอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอะฮ์มัด บินมูซา เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บของผู้คนทั้งชายและหญิง หลายสิบคน รวมทั้งเด็กด้วย 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อบรรดาครอบครัวของผู้ที่สูญเสียในเหตุการณ์ครั้งนี้ ต่อประชาชนชาวเมืองชีรอซ และประชาชาติอิหร่าน โดยท่านผู้นำได้เน้นย้ำว่า “หน่วยงานต่างๆฝ่ายความมั่นคงและตุลาการสูงสุด ตลอดจนบรรดานักเคลื่อนไหวทางด้านความคิดและนักเผยแพร่ศาสนา รวมทั้งประชาชนทั้งหมดทุกคน จะต้องร่วมมือสามัคคีกันในการเผชิญหน้ากับกระแสของการไม่เคารพชีวิตประชาชน ความมั่นคงของพวกเขาและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาอีกด้วย”

โดยใจความของสาส์นผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

อาชญากรรมที่ชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในฮะรัมอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอะฮ์มัด บินมูซา (อ.) ซึ่งนำไปสู่การพลีชีพ(ชะฮีด) และบาดเจ็บของผู้บริสุทธิ์ทั้งชายและหญิง หลายสิบคน รวมทั้งเด็กด้วย ทำให้หัวใจเกิดความเศร้าโศก ผู้ที่กระทำความผิดและเหล่าผู้ก่อเหตุในอาชญากรรมที่น่าเศร้าใจนี้ จะต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอน แต่ความเจ็บปวดของผู้ที่สูญเสียครอบครัวของพวกเขา และการดูหมิ่นฮะรัมอันศักดิสิทธิ์ของบรรดาอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) จะไม่ได้รับการชดเชย เว้นแต่ ด้วยการค้นหาสาเหตุของโศกนาฏกรรมนี้และการใช้มาตรการที่เด็ดขาดและชาญฉลาดในประเด็นนี้

ทุกคนนั้น มีหน้าที่ในการเผชิญหน้ากับศัตรู ผู้ก่อความไม่สงบ ตัวแทนผู้ทรยศและผู้โง่เขลาหรือผู้เพิกเฉย ข้าพเจ้าขอเรียกร้องจากหน่วยความมั่นคง ตุลาการสูงสุด ตลอดจนบรรดานักเคลื่อนไหวทางความคิดและนักเผยแพร่ศาสนา รวมทั้งบรรดาประชาชนที่เคารพทุกคน ให้ร่วมมือสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการเผชิญหน้ากับกระแสที่ไม่เคารพต่อชีวิตของประชาชน ความมั่นคงของพวกเขาและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา 

ประชาชาตินี้ที่มีเกียรติยิ่ง และหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบ จะต้องเอาชนะเหนือแผนการชั่วร้ายของเหล่าศัตรูได้อย่างแน่นอน หากพระองค์นั้นทรงประสงค์

ข้าพเจ้าขอกล่าวแสดงความเสียใจต่อบรรดาครอบครัวของผู้สูญเสียในเหตุการณ์นี้ ต่อบรรรดาประชาชนชาวชีรอซ และต่อประชาชาติอิหร่าน อีกทั้งข้าพเจ้าขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ทรงสูงส่ง โปรดทรงเยียวยาบรรดาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยเถิด

 

ซัยยิดอะลี คาเมเนอี

5 ออบอน 1401 

27 ตุลาคม 2022

 

700 /