สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ข่าว

การนำนมาซวันอีดของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี
“ข้อตกลงแห่งศตวรรษเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของโลกอิสลาม”
“ข้อตกลงแห่งศตวรรษเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของโลกอิสลาม”

หัวข้อ