สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ข่าว

กรณีความคืบหน้าของการเจรจาว่าด้วยเรื่องพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติของอิหร่าน
กรณีความคืบหน้าของการเจรจาว่าด้วยเรื่องพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติของอิหร่าน
ด้วยความโปรดปรานของพระผู้อภิบาล ด้วยการวิงวอน และด้วยแรงสนับสนุนของประชาชาติอิหร่าน อันเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในครั้งนี้
ตลอดอายุขัยอันจำเริญของนักต่อสู้ท่านนี้
ตลอดอายุขัยอันจำเริญของนักต่อสู้ท่านนี้
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ออกสาสน์แสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของ อะกอ ฮัจญี ฮะบีบุลลอฮ์ อัสกัร เอาลาดีย์ ผู้เป็นนักต่อสู้ ผู้ซื่อสัตย์ และมิตรสหายที่ซื่อสัตย์และสัตย์จริงของท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)
สาส์นแสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของภรรยาท่านอยาตุลลอฮ์ ฮาอีรีย์ ชีรอซี
สาส์นแสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของภรรยาท่านอยาตุลลอฮ์ ฮาอีรีย์ ชีรอซี
ท่าน อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของภรรยาท่านอยาตุลลอฮ์ ฮาอีรีย์ ชีรอซี
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นเนื่องในโอกาสการชุมนุมอันยิ่ง
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นเนื่องในโอกาสการชุมนุมอันยิ่ง
“เอกภาพภายใต้ร่มธงแห่งเตาฮีด” และ “ การรู้จักศัตรูและการเผชิญหน้ากับแผนการและวิธีการต่างๆ ของศัตรู” คือสองแนวทางหลักในการเยียวยาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้ของโลกอิสลาม
ประกาศแต่งตั้ง ฮุจญะตุลอิสลาม ชะฮีดีย์
ประกาศแต่งตั้ง ฮุจญะตุลอิสลาม ชะฮีดีย์
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้มีคำสั่งประกาศแต่งตั้ง ให้ ฮุจญะตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ซัยยิด มุฮัมมัด อะลี ชะฮีดีย์ มะฮัลลาตีย์ เป็นตัวแทนวะลียุลฟะกีห์ ประจำมูลนิธิชะฮีดและการอุทิศพลี
ประกาศแต่งตั้ง ดร. ซะอีด ญะลีลีย์ เป็นสมาชิกสภามัศลีฮัตเตนิศอม
ประกาศแต่งตั้ง ดร. ซะอีด ญะลีลีย์ เป็นสมาชิกสภามัศลีฮัตเตนิศอม
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้มีคำสั่งประกาศแต่งตั้งให้ ดร. ซะอีด ญะลีลีย์
เป็นสมาชิกสภา มัศลีฮัตเตนิศอม
เป็นตัวแทนของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามในสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เป็นตัวแทนของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามในสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้อาศัยกฎหมายในมาตรา หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ และหกสิบ ออกคำสั่งแต่งตั้ง อะกอ อาลี ชัมคอนีย์ เป็นตัวแทนของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามในสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นระยะเวลาสามปี
ประกาศแต่งตั้ง ฮุจญะตุลอิสลาม รอฮีมียอน เป็นผู้บริหารมัสยิดญัมกะรอนคนปัจจุบัน
ประกาศแต่งตั้ง ฮุจญะตุลอิสลาม รอฮีมียอน เป็นผู้บริหารมัสยิดญัมกะรอนคนปัจจุบัน
ท่านอยาตุลลอฮ์ ซัยยิด อาลี คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้มีคำสั่งประกาศแต่งตั้งให้ ฮุจญะตุลอิสลาม อะกอ ฮัจญี เชค มุฮัมมัด ฮะซัน รอฮีมียอน เป็นผู้บริหารมัสยิดญัมกะรอนคนใหม่
นายกอซิม สุลัยมานี ผู้บัญชาการสูงสุดกองกำลังกุดส์
นายกอซิม สุลัยมานี ผู้บัญชาการสูงสุดกองกำลังกุดส์
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาสน์แสดงความเสียใจแด่ นายกอซิม สุลัยมานี ผู้บัญชาการสูงสุดกองกำลังกุดส์หน่วยพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม
สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของมารดาของท่าน
สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของมารดาของท่าน
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ส่งสาส์นแสดงความเสียใจสืบเนื่องจากการเสียชีวิตของภรรยาชะฮีด อยาตุลลอฮ์ สะอีดีย์ และมารดาของ ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ซัยยิด มุฮัมมัด สะอีดีย์
อิมามนำนมาซวันศุกร์ประจำเมืองกุม
ท่านอยาตุลลออ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์น
ท่านอยาตุลลออ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์น
บรรดานักวิชาการ สื่อสารมวลชน นักเทศนาธรรม และคณะผู้บริหารทุกภาคส่วนจำต้องปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์แบบในการส่งเสริมการนมาซ

หัวข้อ