สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ข่าว

ประชาชนแคว้นอาเซอร์ไบจานตะวันออกหลายพันคน เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
ประชาชนแคว้นอาเซอร์ไบจานตะวันออกหลายพันคน เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
“สาส์นของประชาชาติในวันที่ 22 บะห์มัน คือ การยืนหยัดและการสนับสนุนต่อการปฏิวัติอิสลามอย่างสมบูรณ์”
ผู้บัญชาการกองทัพอากาศพร้อมเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศหลายร้อยนายเข้าพบผู้นำสูงสุด
ผู้บัญชาการกองทัพอากาศพร้อมเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศหลายร้อยนายเข้าพบผู้นำสูงสุด
“วันที่22 บะห์มันของปีนี้ จะเป็นวันแห่งการแสดงความสามัคคีและความไว้วางใจต่อชาติ ขณะที่การบ่อนทำลายความสามัคคีของชาติ จะไม่สัมฤทธิ์ผลอย่างแน่นอน”
ผู้ผลิต กลุ่มผู้ประกอบการ รวมทั้งบรรดานักขับเคลื่อนทางด้านฐานความรู้พบผู้นำสูงสุด
ผู้ผลิต กลุ่มผู้ประกอบการ รวมทั้งบรรดานักขับเคลื่อนทางด้านฐานความรู้พบผู้นำสูงสุด
“การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชน เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ”
ข้ออ้างของชาติตะวันตกในการปกป้องสิทธิของสตรีเป็นการดูถูกและทำลายศักดิ์ศรีสตรี
ข้ออ้างของชาติตะวันตกในการปกป้องสิทธิของสตรีเป็นการดูถูกและทำลายศักดิ์ศรีสตรี
“ข้ออ้างของชาติตะวันตกในการปกป้องสิทธิของสตรีเป็นการดูถูก การทำลายศักดิ์ศรีและเกียรติยศของสตรี”

หัวข้อ