สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ข่าว

ประชาชนแคว้นอาเซอร์ไบจานตะวันออกและชาวเมืองทาบริซพบท่านผู้นำสูงสุด
ประชาชนแคว้นอาเซอร์ไบจานตะวันออกและชาวเมืองทาบริซพบท่านผู้นำสูงสุด
“สาธารณรัฐอิสลามจะไม่ยอมรับคำพูดและคำมั่นสัญญาในข้อตกลงนิวเคลียร์อีก เว้นแต่การปฏิบัติเท่านั้นคือมาตรฐานของเรา”
ผู้บัญชาการกองทัพอากาศและหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพเข้าพบท่านผู้นำสูงสุด
ผู้บัญชาการกองทัพอากาศและหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพเข้าพบท่านผู้นำสูงสุด
อิหร่านจะกลับเข้าสู่ข้อตกลงนิวเคลียร์อีกครั้ง ก็ต่อเมื่อสหรัฐอเมริกาจะต้องยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดทางการปฏิบัติ
บรรดานักขับลำนำอะฮ์ลุลบัยต์เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
บรรดานักขับลำนำอะฮ์ลุลบัยต์เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
“จะต้องมีการรักษามารยาทที่ดีของอิสลาม และหลีกเลี่ยงจากการพูดจาที่ไม่ดีและการใส่ร้ายป้ายสีกันและกัน”
ครอบครัวชะฮีดมุฮ์ซิน ฟัครีซาเดห์ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เข้าพบท่านผู้นำสูงสุด
ครอบครัวชะฮีดมุฮ์ซิน ฟัครีซาเดห์ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เข้าพบท่านผู้นำสูงสุด
“ จากความโดดเด่นทางวิทยาศาสตร์และความบริสุทธิ์ใจของชะฮีดฟัครี ซาเดห์ จึงคู่ควรต่อการเทอดเกียรติ”
สาส์นฮัจญ์ประจำปีฮิจเราะฮ์ศักราช 1441 ของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
สาส์นฮัจญ์ประจำปีฮิจเราะฮ์ศักราช 1441 ของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
เหล่าผู้นำบางประเทศอิสลาม ได้จับมือกับระบอบรัฐเถื่อนไซออนิสต์ เพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัวเพียงชั่วคราว

หัวข้อ