İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Vatan ve Mesleği Gereği Yolculuğun Hükümleri

 • Mesleği Gereği Yolculuğun Hükümleri
 • Vatan Hükümleri
  Yazdır  ;  PDF
   
  Vatan Hükümleri
   
  Soru 27: Asıl vatan konusunda ölçü nedir? Acaba bir yerde yalnızca doğmuş olmak ya da anne ve babanın vatanının olması yeterli midir? Yahut orada büyüme ve gelişme de şart mıdır?
  Cevap: Yalnızca bir yerde doğmuş olmak ya da anne ve babanın vatanı olması yeterli ve gerekli değildir. Belki asıl vatan sayılmasının sınır ve ölçüsü, insanın hayatının ilk yıllarında (çocukluk ve ergenlik) bir yerde gelişmesi ve büyümesidir.
   
  Soru 28: Eğer bir kimse anne ve babasının asıl vatanı olmayan geçici bir yerde dünyaya gelirse, oranın asıl vatanı sayılması için kaç yıl orada kalmalıdır?
  Cevap: Bu durum örfe bağlıdır ve bu durumun belirlenmesinde örften açıklama istenmelidir. Elbette bazı konular iki taraftan yakıni olarak bilinmektedir. Örneğin eğer 15 ya da 20 yıl orada kalırsa yakinen orası vatanı sayılmaktadır ve eğer iki yıl kalırsa vatan sayılmaz.
   
  Soru 29: Vatan seçiminde ölçü nedir? Sürekli ikamet etme kastı gerekli midir?
  Cevap: Bir yerin insanın vatanı sayılabilmesi için o mekânı ikamet etmek için (sürekli veya bir zaman belirlemeksizin) seçmeli ve orada yaşamalıdır; ancak bir yerde yaşamak için 10 veya 15 yıl gibi belirli bir müddet kastı olursa bu durumda vatan sayılması noktasında örfi doğruluğu malum değildir. Fakat 40 veya 50 yıl gibi çok uzun müddet orada kalırsa o mekân vatanı sayılmaktadır.
   
  Soru 30: Sürekli kalmayı kastettiği bir mekânda vatan hükümlerinin geçerli olması için sırf niyet yeterli midir ya da vatan hükümlerinin cari olması için başlangıçta bir müddet o mekânda kalması mı gereklidir?
  Cevap: Vatan sayılması için sırf niyet yeterli değildir; belki vatan hükmü gerekliliklerine de sahip olmak gerekmektedir. Örneğin; insanın normal olarak vatanında yaptığı işleri (ev tutmak ve geçimini sağlamak için iş kurmak gibi), her ne kadar bir müddet kalmasa bile, bir mahalde yapması durumunda, vatanı sayılmaktadır ve eğer vatan için gerekli şeyleri sağlamazsa, vatanı sayılması için bir müddet orada kalmalıdır.
   
  Soru 31: Bir kimse sürekli veya uzun yıllar boyunca yılda üç – dört ay bir bölgede yaşamak isterse, acaba orası onun vatanı sayılır mı?
  Cevap: Eğer o bölge için vatan niyeti ederse ve ev ve bunun gibi vatandaki yaşam araç ve gereçlerini temin ederse orası onun ikinci vatanıdır.
   
  Soru 32: Namazın tam kılınması ve orucun sahih olması için vatanda olması veya yolcu sayılmaması yeterli midir?
  Cevap: Yolcu sayılmadığı yerlerde namazı tam ve orucu da sahihtir.
   
  Soru 33: Bir kimse herhangi bir şehirde bir müddet yaşamak istiyor, onun yolcu sayılmaması için kaç yıl kalması yeterlidir?
  Cevap: Bu olay örfi bir meseledir ve zahiren bir iki yıl yeterlidir.
700 /