İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi
İndirin:

ORUCUN HÜKMÜ

 • ORUCUN MANASI
 • ORUCUN ÇEŞİTLERİ
 • ORUCUN VACİP OLMA ŞARTLARI
 • AYIN İLK GÜNÜNÜN ISPATLANMA YOLLARI
 • ORUCUN NİYETİ
 • ORUCU BATIL EDENLER
 • ORUCUN TIBBİ HÜKÜMLERİ
 • KADINLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER
 • FITRA ZEKATI
 • RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI
  Yazdır  ;  PDF


  RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI


  GAYBET ZAMANINDA BAYRAM NAMAZI

  249. Sizce Kurban, Ramazan ve Cuma namazları hangi farz türündendir?

  Cevap: Günümüzde Kurban ve Ramazan bayramlarının namazları farz değil, müstehaptır. Ancak, Cuma namazı farz-ı tahyirîdir.


  ATANMAYAN BİRİSİNİN BAYRAM NAMAZINA
  İMAMLIK YAPMASI

  250. Acaba Veliyi Fakin hükümet yetkisinin olduğu zamanımızda kurban ve ramazan bayramı namazlarını sadece onun tarafından atanan kişiler mi kıldırabilir, yoksa cami ve benzeri yerlerde ki camaat imamları da bayram namazı kıldırabilirler mi?

  Cevap: Veliyi Fakin tarafından atanmayan şahısların vurud kastı olmaksızın sevap alma ümidiyle bu namazı kıldırmalarının sakıncası yoktur. Elbette Veliyi Fakih tarafında atananlardan başkasının bu namazı kıldırmaması daha iyidir.


  CAMİ İMAMLARI TARAFINDAN BAYRAM NAMAZININ KILDIRILMASI

  251. Geçmişte cemaat imamlarının her biri Ramazan bayramının namazını kendi camilerinde kıldırıyordu; şimdi de bayram namazlarının cemaat imamları tarafından kılınması caiz midir?

  Cevap: Veliyy-i fakih tarafından izinli olan temsilcilerin bayram namazı kıldırmaları, yine veliyy-i fakih tarafından atanan Cuma imamlarının günümüzde bayram namazını cemaatle kıldırmaları caizdir. Ancak, diğerleri bayram namazlarını ihtiyaten münferit olarak kılmalıdırlar. Ama hadislerde emrolduğu kastıyla değil de, bel-ki sevabı olur diye cemaatle kılınırsa sakıncası yoktur. Evet; maslahat gereği şehirde bir bayram namazı kılınması gerekirse, bayram namazını veliyy-i fakih tarafından atanmış olan Cuma imamı dışında birinin kıldırma-ması daha iyidir.


  RAMAZAN BAYRAMI NAMAZINDAN ÖNCE İKAMET OKUMA

  252. Ramazan bayramı için ikâmet getirmek gerekir mi?

  Cevap: Ramazan bayramı için ikâmet getirilmez.


  253. Cemaat imamı, Ramazan bayramı namazında ikâmet getirirse onun ve diğer namaz kılanların namazlarının hükmü nedir?

  Cevap: Bu, cemaat imamı ve memumların namazlarının sıhhatine zarar vermez.


  CUMA YADA BAYRAM NAMAZININ İKİNCİ REKATINA YETİŞME

  254. Eğer birisi ramazan bayramı veya kurban  bayramı namazlarının yada Cuma namazının ikinci rakatına yetişirse vazifesi nedir?
  Cevap: Namazın geriye kalanını kendisi tamamlasın.

    BAYRAM NAMAZININ KUNUTLARINI ARTTIRMA VEYA EKSİLTME
   
  255: Bayram namazlarının kunutunun eksik veya fazla olması namazı batıl eder mi?

  Cevap: Eksik veya fazlalıktan maksat kunutları uzun yada kısa okumaksa bu iş namazın batıl olmasına neden olmaz. Ama eksik veya fazlalıktan maksat kunut sayılarını azaltıp çoğaltmaksa, kunutların sayısını fıkıh kitaplarında yazıldığı şekilde yerine getirmelidir.


  BAYRAM NAMAZININ KUNUTUNDA ŞÜPHE ETME

  256. Eğer birisi kurban veya ramazan bayramının kunutunu dört kere mi yoksa beş kere mi yaptığında şüphe ederse namazının hükmü ne olur?

  Cevap: Eğer kunutun yeri geçmemişse az olan sayıya göre hareket etmelidir.

  VAHDETİ KORUMAK İÇİN BAYRAMI ERTELEME

  257. Acaba vahdeti korumak için bayram namazını bir gün sonraya erteleyebilir miyiz? Ayrıca bazı hadislerde de bayram namazının ikinci ve üçüncü gün kılınabileceğinin söylendiğini de göz önünde bulundurun.

  Cevap: Her halükarda sevap alma ümidiyle bayram namazının ikinci gün kılınmasının sakıncası yoktur.


  RAMAZAN BAYRAMI NAMAZININ KAZASI

  258. Ramazan bayramı namazının kazası var mıdır?

  Cevap: Kazası yoktur.

 • KAZA ORUCU
 • KİRALIK ORUÇ
 • ORUÇ KEFFARESİ
700 /