İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi
İndirin:

ORUCUN HÜKMÜ

 • ORUCUN MANASI
 • ORUCUN ÇEŞİTLERİ
 • ORUCUN VACİP OLMA ŞARTLARI
 • AYIN İLK GÜNÜNÜN ISPATLANMA YOLLARI
 • ORUCUN NİYETİ
 • ORUCU BATIL EDENLER
 • ORUCUN TIBBİ HÜKÜMLERİ
 • KADINLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER
 • FITRA ZEKATI
 • RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI
 • KAZA ORUCU
  • SADECE KAZANIN VACİP OLDUĞU YERLER
  • KAZA ORUCUNUN HÜKÜMLERİ
   Yazdır  ;  PDF
    
   KAZA ORUCUNUN HÜKÜMLERİ
    
    
   267. Birisi bir veya birkaç gün baygın kalırsa ve bundan dolayı vacip oruçlarını tutamazsa o günleri kaza etmesi gerekmez.

   268. Eğer birisi sorhoş olduğu için orucunu tutmazsa mesela sorhoşluktan dolayı oruca niyet etmezse, gün içerisinde hiçbir şey yememiş olsa dahi o günün orucunu kaza etmesi vaciptir.
    
   269. Birisi oruca niyet ettikten sonra günün tamamını veya bir kısmını sarhoş geçirirse, ihtiyatı vacip gereği o günü kaza etmesi gerekir. Özelliklede aklı devre dışı bırakan sarhoşluklarda. Bu meselede ve bir önceki meselede sorhoş olan şahsa sorhoş edici şeyleri kullanması ister haram olsun ve isterse hastalığından dolayı veya meseleyi bilmediğinden dolayı helal olsun fark etmez.
    
   270. Kadın adetli olduğundan veya doğumundan dolayı tutamadığı oruçları ramazan ayından sonra kaza etmelidir.
    
   271. Eğer birisi ramazan ayı orucunun bir kısmını mazereti olduğunda dolayı tutamazsa ve bu günlerin sayısını bilmiyorsa, mesela yolculuğa ramazanın 25'de mi çıkmış yoksa 26'sında mı emin olmadığında altı günmü yoksa beş gün mü kaza boynuna geldiğini bilmiyorsa az ihtimale göre kaza yapsa yeterlidir. Ama yolculuğa ne zaman gittiğini bilirse, mesela biliyor ki 5. Gün yolculuğa çıkmış ama onuncu gece mi yoksa onbirinci gece mi döndüğünü bilmiyorsa ve bundan dolayı kazasının beş gün mü yoksa altı gün mü olduğundan emin değilse bu durumda ihtiyata uygun olan altı gün kaza tutmasıdır.
    
   272. Ramazandan birkaç gün kazası olan hangi günün kazasını önce tutarsa sakıncası yoktur. Ama son ramazandan boynunda kalan kazaların vakti daralırsa mesela son ramazandan boynunda beş gün kaza varsa ve ramazan ayınada beş gün kalmışsa önce son ramazanın kazalarını tutması gerekir.
    
   273. Ramazan ayından kalan kazalarını tutan birisi eğer kazaların vakti daralmamışsa isterse öğleden önce orucunu bozabilir. Ama vakit darsa yani tutacağı kaza sayısı kadar ramazana vakit kalmışsa ihtiyat gereği öğleden önce de orucunun bozmamalıdır.
    
   274. Eğer birisi hastalığından dolayı ramazan ayının orucunu tutamazsa ve bu hastalığı bir sonraki ramazana kadar devam ederse geçen ramazanın kazaları onun boynundan kalkar ve her gün için yaklaşık 750 gram yiyecek fakire vermesi gerekir.
    
   275. Eğer birisi yolculuktan dolayı ramazan oruçlarını tutamazsa ve bir sonraki ramazana kadar yolculuğu devam ederse geçen ramazan ayının kazaları onun boynundan kalkmaz ve daha sonra onları kaza etmesi gerekir. İhtiyatı müstehaba uygun olan keffare de (Her gün için yaklaşık 750 gram yiyecek) vermesidir.
    
   276. Eğer insan ramazan ayında mazereti olduğu için orucunu tutmaz ve ramazan ayından sonra da mazereti kalktığı halde kazaları bir sonraki ramazana kadar yerine getirmezse hem geçmiş oruçları kaza etmeli ve hem de her gün için fakire yaklaşık 750 gram yiyecek vermelidir.
    
   277. Ramazan ayının kazalarını birkaç yıl gecikirse onların kazasını yapmalı ve üzerinden yıl geçtiği için hergün için yaklaşık 750 gram yiyecek fakire vermelidir.
    
   278. Hergün için 750 gram yiyeceği keffare olarak verecek şahıs isterse birkaç günün keffaresini bir fakire verebilir.
    
   279.Baba ve ihtiyatı vacip gereği anne bir mazeretten dolayı(yolculık dışında) oruçlarını tutamazlarsa ve daha sonra kazasını tutabilecekleri halde kazasını da tutmamışlarsa büyük oğula onların ölümünde sonra bu kazaları tutmak veya birilerine tutturmak vaciptir. Ama yolculuktan dolayı tutamadıkları oruçları kaza etme fırsatları olmadan dahi ölseler büyük oğlan çocuğunun onları tutması vaciptir.
    
   280. Anne ve babanın bilerek tutmadıkları oruçlar ihtiyat gereği büyük oğul tarafından (ya kendisi yada başkasını kiralayarak) kaza edilmelidir.
    
   KAZA ORUCU VARKEN SÜNNET YADA ADAK ORUCU TUTMA
   281. Boynunda vacip oruç kazası olan birisi sünnet oruç tutabilir mi?
   Cevap: Ramazan ayından boynunda kaza olan birisi sünnet oruç tutamaz.
    
   282. Acaba boynunda ramazan ayından kazası olan birisi adak orucu adayabilir mi?
   Cevap: Eğer adak orucunu kaza orucunu tuttuktan sonra tutma kastı olursa adağı sahihdir.
    
   KAZAYA KALMIŞ ORUÇLARI YOLCULUKTA TUTMA
   283. Ramazan ayında dini bir görev için seferde olmam nedeniyle üzerimde 18 gün kaza oruç var, vazifem nedir? Acaba üzerime kaza farz olur mu?
   Cevap: Seferde olmanız yüzünden tutmadığınız Ramazan ayının oruçlarını kaza etmeniz farzdır.
    
   HÜKMÜ BİLMEDİĞİNDEN ORUCU BATIL ETME
   284. Meseleye cahil olduğundan dolayı bilerek orucunu batıl eden şahısla ilgili sizin görüşünüz nedir? Acaba sadece kaza mı ona vaciptir, yoksa keffare de vacip olur mu?
   Cevap: Eğer şer'i hükmü bilmediğinden dolayı orucu batıl edecek bir şey yaparsa (mesela ilaç içmenin diğer yeme içmeler gibi orucu batıl ettiğini bilmediğinden oruçluyken ilaç içerse) orucu batıl olur ve onu kaza etmesi gerekir. Ama keffare boynuna gelmez.
    
   KAZA ORUÇLARININ SAYISINI BİLMEME
   285. Eğer birisi tutmadığı oruçların ve kılmadığı namazların sayısını bilmiyorsa vazifesi nedir? Ayrıca oruçlarını şer'i bir mazeretten dolayı mı yoksa bilerek mi yediğini bilmeyen şahsın vazife nedir?
   Cevap: Kaza olduğuna yakin ettiği miktarda oruç ve namazla yetinmesi caizdir. Eğer insan orucunu bilerek yediğinde şüphe ederse keffare vacip olmaz.
    
   KAZA ORUCUNU TUTMADA ŞÜPHE ETME
   286. Eğer boynumda olan kaza oruçlarını tutup tutmadığımda şüphe edersem vazifem nedir?
   Cevap: Eğer boynunuza önceden kaza orucu geldiğine eminseniz bu kazayı yerine getirdiğinize emin olacak kadar oruç tutmanız vaciptir.
    
   KAZA ORUÇLARINI TUTMAĞA KADİR OLMAMA
   287. Bazı şahıslar koministlerin yoldan çıkarıcı probagandalarının etkisinden kalarak yıllarca oruç ve namazlarını terk ettiler. Ama daha sonra İmam Humeyni'nin Eski Rusya yöneticilerine gönderdiği o tarihi mektubun ardından tövbe ettiler. Şu anda o tutmadıkları oruçların ve kılmadıkları namazların tamamının kazasını yerine getirmeğe kadir değildirler. Bu durumda vazifeleri nedir?
   Cevap: Onların, güçlerinin yettiği kadar namaz ve oruçlarını kaza etmeleri ve güçlerinin yetmediğini de öldükten sonra vasilerinin yerine getirmesini vasiyet etmeleri vaciptir.
    
   BULUĞ ALAMETLERİNİ BİLMEMEKTEN DOLAYI ORUCUN TUTULMAMASI
   288. Ben yaklaşık altı ay önce buluğa erdim. Buluğa ermeden önce kameri onbeş yaşı bitirmenin tek buluğ alameti olduğunu sanıyordum. Ama şu anda erkek çocukların buluğ alametlerini yazan bir kitap okuduğumda başka alametlerin de olduğunu ve bu alametlerin bende olduğunu gördüm, ama ne zaman bende bu alametlerin belirdiğini bilmiyorum. Acaba şu anda benim boynunda kaza orucu ve kaza namazı var mıdır? Elbette daha önceden de ben bazen namaz kılıyordum ve geçen yıl ramazan ayının tamamının orucunu tuttum. Bu durumda benim şimdi ki vazifem nedir?
   Cevap: Buluğa erdikten sonra kılmadığınıza emin olduğunuz namazlar ve tutmadığınza emin olduğunuz oruçların kazasını yerine getirmek size vaciptir.
    
   289. Ben 14 yaşından önce muhtelim oluyordum ve bunun buluğ alameti olduğunu bilmiyordum. Dolayısıyla 15 yaşına kadar oruç tutmadım. Acaba sadece oruçların kazasını tutsam yeterli midir, yoksa keffare de gerekir mi?
   Cevap: Oruçların kazası vaciptir.
    
  • HASTANIN ORUÇ KAZASI
  • ANNE VE BABANIN ORUÇLARININ KAZASI
  • ORUÇ KAZALARINI GECİKTİRME VE HAFİFE ALMA
 • KİRALIK ORUÇ
 • ORUÇ KEFFARESİ
700 /