İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi
İndirin:

ORUCUN HÜKMÜ

 • ORUCUN MANASI
 • ORUCUN ÇEŞİTLERİ
 • ORUCUN VACİP OLMA ŞARTLARI
 • AYIN İLK GÜNÜNÜN ISPATLANMA YOLLARI
 • ORUCUN NİYETİ
 • ORUCU BATIL EDENLER
 • ORUCUN TIBBİ HÜKÜMLERİ
 • KADINLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER
 • FITRA ZEKATI
 • RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI
 • KAZA ORUCU
  • SADECE KAZANIN VACİP OLDUĞU YERLER
  • KAZA ORUCUNUN HÜKÜMLERİ
  • HASTANIN ORUÇ KAZASI
  • ANNE VE BABANIN ORUÇLARININ KAZASI
   Yazdır  ;  PDF


   ANNE VE BABANIN ORUÇLARININ KAZASI

   ANNE VE BABANIN ORUÇLARININ KAZASI 
   293. Eğer büyük çocuk kızsa ve ikinci çocuk erkekse anne ve babanın namaz ve oruçlarının kazası yine bu erkek çocuğa mı aittir?
   Cevap: Anne ve babanın kazalarının çocuğa vacip olmasında ki ölçü erkek çocuklar arasında (eğer erkek çocukları varsa) büyük çocuk olmaktır. Sorudaki durumda eğer babanın kazası varsa ikinci çocuk olan erkek çocuğa bu kazalar vaciptir. Yine ihtiyatı vacip gereği eğer annesinin kaza namaz ve orucu varsa onlarda bu çocuğa vaciptir.

   BABANIN BİLEREK TUTMADIĞI ORUÇLARIN KAZASI
   294. Bir baba bilerek bütün ibadetleri terk etmiştir. Acaba babanın yapmadığı bu ibadetler ki elli yılı bulmaktadır, büyük oğluna vacip midir?
   Cevap: Bu durumda da ihtiyata uygun olan onların kaza edilmesidir.

   BEYİN KANAMASINDAN DOLAYI BABANIN TUTAMADIĞI ORUÇLARIN KAZASI
   295. Babam beyin kanaması geçirdi ve iki yıl bu şekilde kaldı. O dönemde hastalıktan dolayı iyiyi kötüden ayırt etme gücü yoktu. Yani düşünme kabiliyetini yitirmişti. Bu iki yıl zarfında namaz ve oruçlarını yerine getirmedi. Acaba onun büyük oğlu olarak bu iki yılda yapamadığı ibadetlerin kazasını yapmak bana vacip midir? Elbette hasta olmadan bu ibadetleri kazaya kaldığı takdirde onları kaza etmem gerektiğini biliyorum. Bu konuda bana yol göstermenizi ümit ediyorum.
   Cevap: Eğer akli zayıflığı delilik haddine ulaşmamışsa veya namaz vaktinin tamamında bilincini yitirmemişse onun oruç ve namazlarının kazası size vaciptir. Ama böyle değildiyse size bir şey vacip olmaz.

   KENDİ YADA BABANIN KAZALARININ ÖNCELİĞİ
   296. Eğer büyük oğlun kendine ait kaza oruç ve namazları varsa ve buna babanın kazaları da eklenirse hangisi önceliklidir?
   Cevap: Bu durumda seçme hakkına sahiptir ve hangisine önce başlarsa sahihtir.

   BÜYÜK OĞLUN ÖLMESİ
   297. İster buluğa girdikten sonra veya isterse buluğa girmeden önce büyük oğul babadan önce ölürse, acaba babanın kaza namazları diğer çocukların boynundan kalkar mı?
   Cevap: Babanın oruç ve namazlarının vacip olduğu büyük oğuldan maksat baba vefat ettiğinde yaşayan büyük oğuldur. İsterse bu gerçekte babanın ikinci oğlu olsun.

   298. Eğer babanın kazalarını yerine getirmekle yükümlü olan büyük oğul vefat ederse bu kazalar onun varilerine mi intikal eder, yoksa babanın bir sonraki büyük oğluna mı?
   Cevap: Büyük oğula babasından dolayı vacip olan kaza namaz ve oruçları bu büyük oğlun vefatından sonra varislere veya diğer kardeşlere intikal etmez.

   BABANIN KAZA ORUCUNDA ŞÜPHE ETME
   299. Babamın birkaç yıl kaza orucu vardı, ama onları yerine getirip getirmediğini bilmiyorum. Bu konuyla ilgili bir vasiyeti de yoktur. Bu durumda büyük oğlun vazifesi nedir?
   Cevap: Eğer büyük oğul babasının kaza orucunun olduğuna yakini varsa onları yerine getirmesi gerekir.

   300. Ben ailenin büyük oğluyum. Acaba babam sağken onun ne kadar kaza oruç ve namazı olduğunu araştırmam gerekir mi, yoksa babamın kazalarının miktarını bana bildirmek babama mı vaciptir? Eğer bu konuda beni bilgilendirmezse benim vazifem nedir?
   Cevap: Bu konuda araştıma yapmak sizin vazifeniz değildir. Ama babanızın sağken namazlarını kılması ve kılamadıklarınıda vasiyetinde bildirmesi kendisine vaciptir. Herhalükarda büyük oğul baba öldükten sonra babasının kazaya kaldığına emin olduğu namaz ve oruçlarını kaza etmesi gerekir.

   KIZIN BABANIN ORUÇLARINI KAZA ETMESİ
   302. Eğer babanın sadece bir kızı olursa acaba babanın ölümünden sonra kızın onun oruç kazalarını tutması gerekir mi?
   Cevap: Hayır, vacip değildir.

   BABANIN İBADETLERİNİN İKİNCİ OĞULA VACİP OLMASI
   303. Eğer evin büyük oğlu vefat ederse ikinci oğula babanın ibadetlerinin kazası vacip olur mu?
   Cevap: Babanın oruç ve namazları baba vefat ederken, ilk çocuğu veya ilk oğlu olmasa dahi, yaşayan büyük oğlun boynuna vaciptir.

   304. Acaba küçük çocuğa ve mirastan mahrum bırakılmış çocuğa babasının namaz ve oruçlarını kaza etmesi vacip midir?
   Cevap: Baba öldüğünde büyük olan oğula babasının kılınmayan namaz ve tutulmayan oruçlarını kaza etmesi vaciptir. Baba ölürken bu evladın buluğa ermiş olması şart değildir. Dolayısıyla küçük olan evlatta büyüdüğünde ona bu ibadetleri kaza etmesi vacip olur. Aynı şekilde miras alma da şart değildir. Dolayısıyla katillik, kafirlik ve benzeri bir sebeple mirastan mahrum olmuş bir evlada da bu ibadetlerin kazası vaciptir.

  • ORUÇ KAZALARINI GECİKTİRME VE HAFİFE ALMA
 • KİRALIK ORUÇ
 • ORUÇ KEFFARESİ
700 /