İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İmam Hüseyin (as) Üniversitesi subay akademisi öğrencilerine hitap eden başkumandan Ayetullah Hamanei:

"Dünyanın Sultacı ve Sultayı kabul edenler" olarak taksim edilmesi karşısında İran'ın direnişi Amerika'yı sinirlendirmiştir"


Beyt'ul Mukaddes Taarruzu ve Hurremşehr'in fethediliş yıl dönümü 24 Mayıs (İran takvimiyle 3 Hordat) eşiğinde bugün sabah (Çarşamba) İmam Hüseyin (as) Üniversitesi subay akademisi mezuniyet töreni İslam İnkılâbı rehberi ve başkumandan Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin huzurunda yapıldı.

Tören alanına girişinde ilk önce meçhul şehitler mezarına giderek fatiha okuyan İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei, kutsal savuma savaşı şehitleri için Allah Taala'dan rahmet ve mağfiret diledi.

Daha sonra İslam İnkılâbı rehberi karşısında alandaki birlikler bir geçit töreni düzenlediler.

İslam İnkılâbı rehberi daha sonra alanda hazır bulunan gazileri ziyaret ederek, onlara Allah'tan sabır ve ecir diledi.

İslam İnkılâbı rehberi daha sonra bir konuşma yaparak, İmam Hüseyin as. Üniversitesinde mümin, mesuliyetini müdrik, araştırmacı ve uzman gençlerin yetiştirilmesinin, İslam İnkılâbının açılım ve gelişmesinin somut örneği olduğunu bildirerek, İran halkının, sulta düzeni ve dünyanın sultacı ve sultayı kabul edenler olarak ikiye ayrılması karşısındaki direniş ve mücadelesine temasla, "Bugün müstekbirlik cephesi, İran halkı ve İslam nizamının Amerika ve batılı güçlere dayanmaksızın ve sadece kendi iç kapasite ve kudretine dayanarak elde etmiş olduğu gelişmelerden oldukça rahatsız ve sinirlidirler ve biz onların cevabında şehid Behişti'nin meşhur sözünü tekrar ediyor ve bu asabaniyetinizle ölünüz diyoruz" ifadesini kullandı.

Konuşmasının devamında İslam Cumhuriyetinde sürekli filizlenme ve gelişmelerin var olmasının önemli ve temel meselelerden biri olduğunu bildiren Ayetullah Hamanei, geçmiş yıllarda bazılarının değerlerin yok olması ihtimali karşısındaki kaygılarına temas ederek, "O dönemde de belirttiğim gibi artık İslam İnkılâbı açılım ve gelişmesi değerlerin dökülmesi karşısında galebe çalmış ve tüm yurtta genç ve inkılâpçı nesil kalkınmayı garantileyen parlak bir geleceği müjdelemektedir" dedi.

İslam İnkılâbı rehberi daha sonra İslam İnkılâbı ülkülerine bağlı kalan sorumlu genç kuşağa bir hususu hatırlatarak, yeni kuşağın, "Modern İslami Uygarlık"ın teşkili anlamında olan yakın ve uzak ufuklara odaklanması ve sadece yakın gelecek ve kendi ayağı önüne dikkat etmemesi gerektiğini söyledi.

İslam'ın, uzun asırlar boyunca yaşanmış olaylardan yara alan beşeriyetin yegâne kurtuluş olu olduğunu ve gerçek insani kerametin tahakkuk yolu olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, mümin, sorumlu gençlerin bu ülkenin gelecek yapıcıları (idarecileri) olduğunu ve "Modern İslami Uygarlık"ın temel çekirdeğini oluşturduğunu söyledi.

İslam İnkılâbı rehberi İslam nizamının karşı karşıya bulunduğu sorunlara da değinerek, sorunların var olmasının, basiretli, şuurlu ve yiğit insanları asla tedirgin etmediğini, bilakis bu sorunların onların mevcut yerli kapasitelere ve ülke içinde kullanılmamış potansiyellere yönelmesine sebep olduğunu hatırlattı.

Mevcut sorunların var olmasının asıl nedeninin, İslam nizamının her geçen gün ilerlemesi, kalkınması ve sağlamlaşması olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, "İran halkı, İslam İnkılâbının zafere ulaşması nedeniyle 35 yıldır sulta düzeninin dünyayı "sulta ve sultayı kabul edenler" olarak bölmesi gibi çirkin ve nefret uyandırıcı alışkanlığı karşısında direnmiştir. Nitekim bunun için de uluslar arası zorbacı ve haraç yiyen güçler özellikle de Amerika kızgın ve sinirlidir. Elbette bu direniş dünya halklarının İran halkına karşı sempatisine neden olmuştur ve hatta zorbacı güçler karşısında direnme cesareti bulunmayan birçok devletin İran İslam cumhuriyetinin bu direnişinden memnu kalmasına ve onu takdir etmesine neden olmuştur" ifadesine yer verdi.

Zorbacı devletler tarafından, İran halkına karşı nükleer, insan hakları ve diğer bir takım meselelerin sürekli gündeme getirtilmesinin bir bahaneden öteye gitmediğini belirten İslam İnkılâbı rehberi, onların aslında bu gibi bahaneler ve baskılarla İran halkını, kendi zorbalıkları ve kabadayılıkları karşısında direnmekten vazgeçirmek olduğunu ama bunun asla tahakkuk bulmayacağını söyledi.

Ayetullah Hamanei, İran halkının kendi yeteneğini muhtelif alanlarda ispatladığını ve Amerikasız da bilimsel, sosyal, uluslar arası etkinlik ve siyasi onur sağlanacağını ispatladığını belirterek, İran halkının doğru bir yol seçtiğini, kendi istikametinde ilerlemeye devam edeceğini ve dünyanın büyük bir bölümünün de İran halkının yanında yer aldığını söyledi.

Dünya müstekbirliğinin sultası altındaki medya organlarının sürekli olarak İran'ın başarılarını ve gelişmelerini gizlemeye ve göz ardı etmeye çalıştıklarını belirten Ayetullah Hamanei, tüm bu çabalara rağmen bugün dünya halklarından büyük bir bölümün İran halkına güvendiğini ve İran halkına övgülerde bulunduğunu söyledi.

İran İslam Cumhuriyeti karşısında "Dünya Topluluğu" kavramının müstekbir güçlerce sürekli kullanılmasını da eleştiren İslam İnkılâbı rehberi, düşmanların kullandığı tabirin bizler tarafından da kullanılmaması gerektiğini, zira onların dünya toplumu olmadıklarının bir gerçek olduğunu ve sadece siyonistlere bağlı kumpanyanın nüfuz ve etkisi altında bulunan birkaç müstekbir, zorbacı devletten ibaret olduklarını, gerçekte dünya topluluğu, devletler ve halkların mazlum olduğunu ve güçlerin baskısı sonucu onlara karşı muhalefet etme cesaretini kendilerinden gösteremediklerini, ama gerekli ortamı buldukları anda kendi muhalefetlerini haykıracaklarını söyledi.

Ayetullah Seyyid Ali Hamanei konuşmasının son bölümünde ise gençlere hitap ederek, "ülke ve geleceği sizlere aittir. Kendinizi uzak ufukları fethetmeye ve büyük işleri tahakkuk ettirmeye hazırlayınız" dedi.

Bu tören sırasında İslam İnkılâbı Muhafızlar ordusu komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, günü gününe artmakta olan güç üretimi, engelleme gücünün artışı ve çok yönlü hazırlıklı olma ortamının varlığının, İslam İnkılâbının müdafaası için İslam İnkılâbı Muhafızlar ordusunun daimi programlarından olduğunu ve bunda ise temel kaynağı, mümin, akıllı ve inkılâpçı personelin oluşturduğunu söyledi.

İmam Hüseyin (as) Üniversitesi komutanı Tuğamiral Murtaza Safari ise verdiği brifinginde sorumluluğunu üstlendiği üniversitenin bilimsel ve kültürel alanlardaki çalışma ve programlarını açıkladı.

Bu tören sonrasında İmam Hüseyin (as) üniversitesi komutanları, hocaları, eğitmenleri, müdürleri, öğrencileri ve mezunlarından bir grub başkumandan'ın elinden bir takım hediye ve ödüller aldılar ve İmam Hüseyin (as) üniversitesi öğrencileri temsilcisine de tüm öğrenciler adına apolet takıldı.

"Ümmeti Vahide" projesinin hayata geçirilmesi İmam Hüseyin (as) üniversitesi subaylık akademisi öğrencilerinin bugünkü biat programlarından biriydi.

İmam Hüseyin (as) üniversitesi subaylık akademisi öğrencileri bugünkü törende ayrıca kendine güven savaş metotları gösterisinde bulundular.


700 /