İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Dar'ul Hadis Enstitüsünün bilimsel ve araştırma ürünleri sergisini ziyaret eden İslam İnkılâbı Rehberi;

"İslam İnkılâbı'nın zaferi, İmam Zaman (ac.) büyük zuhur vaadinin tahakkuku güvenini veren bir örnektir"


Beşeriyet âleminin yegâne kurtarıcısı Hz. Mehdi Sahib'uz Zaman (ac)'ın mübarek veladet yıl dönümü eşiğinde İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün (Çarşamba) Dar'ul Hadis enstitüsü ilmi ve araştırma ürünleri sergisini ziyaret ettiler. Bu ziyaret sırasında Dar'ul Hadis enstitüsü tarafından hazırlanan "İmam Mehdi (ac) ansiklopedisi" İslam İnkılâbı Rehberine sunuldu.

Sergi ziyaretinden sonra Dar'ul Hadis enstitüsü hocaları, üstatları, araştırmacıları, yetkilileri ve çalışanlarına hitaben bir konuşma yapan İslam İnkılâbı rehberi, "İmam Mehdi (ac) ansiklopedisi"nin hazırlanarak yayınlanmasından dolayı takdir ve teşekkürlerini bildirerek, "İmam Mehdi (ac) ansiklopedisi" çalışmasının boşlukların belirlenmesi, meselenin doğru bir şekilde kavranılması açısından çok değerli bir çalışma ve Hz. Mehdi (ac.)ın mübarek veladet yıl dönümleri 15 Şaban eşiğinde İslam toplumuna ve ilim camiasına çok değerli bir hediye olduğunu bildirerek, Mehdeviyet ve İmam Zaman Hz. Mehdi (ac)ın zuhuru meselesinin, Allah Taala'nın kesin vaadi olduğunu ve tarih boyunca insanlığa verilmiş vatların tahakkukunun ise insanlara bir nevi güven kazandırdığını ve Allah'ın bu vaadinin de kuşkusuz tahakkuk bulacağını bildirdi.

İran İslam İnkılâbının zafere ermesinin insanlığa güven kazandırıcı vatlardan biri olduğunu bildiren İslam İnkılâbı Rehberi, "Kim zannederdi ki bu kritik bölge ve bu çok önemli ülkede ve uluslar arası güçlerin tamamen destekledikleri bir yönetimin mevcut olduğu bir bölgede, din, fıkıh ve şeriat uyarınca bir inkılab zafere erir" dedi.

Bu konuyla ilgili Kur'anı Kerim'den bir Ayet'ten de örnek veren Ayetullah Hamanei, "Kur'anı Kerim'de Hz. Musa (as)ın çocukluk hikâyesini anlatıldığı zaman Allah Taala o hazretin annesine iki vaatte bulunuyor. Birincisi denize atılan o çocuğu geri getireceği ve ikincisi Hz. Musa (as)ın peygamberlik makamına ulaşacağı vaadini" ifadesini kullandı.

Allah Tebarek ve Taala tarafından birinci vaad'in kısa bir süre içinde tahakkuk bulması aslında daha sonraki yıllarda tahakkuk bulacak olan ikinci vaad'in tahakkukuna güven kazandırdı" diyen Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında İmam zaman Hz. Mehdi (ac) olan inanç ve itikat ve bu dünyada beşeri kervanın hareketinin akıbetinin ilahi dinler dünya görüşünün önemli bir bölümünü oluşturduğunu hatırlatarak, tüm ilahi dinlerin beşeri kervanın yolun sonunda matlup, ferahlatıcı ve iç açıcı bir kervana ulaşacağına ve oranın ise en önemli, belirgin örneğinin adalet olduğunu söyledi.

Ayetullah Hamanei, beşeri kafilenin yaratılışın başından itibaren çok çetin, dikenli ve bataklıklarla dolu dolambaçlı yollardan geçtiğini ve bu yolun sonunda düz ve açık bir yola kavuşacağını, bu yolun ise Hz. Mehdi (ac)ın zuhur edeceği dönem olduğunu belirtti.

İmam Zaman (ac) döneminde istenilen, matlup şartların tahakkukunun bir anlık olmayacağını vurgulayan İslam İnkılâbı Rehberi, "O dönemde de beşer doğasında hayır ve şer arasında kavga ve mücadele devam edecek. İyi insanların yanında kötü insanlar da olacak. Ancak o dönem şartları, insanların iyi olması ve adaletin tahakkuku şartlarına daha yatkın olacaktır" dedi.

Beşeri kafilenin yolunun sonunun oldukça umut bahşedici olduğunu bildiren Ayetullah Hamanei, zuhurun intizarı, (zuhuru bekleme), umut bahşedici ve güç kazandırıcı bir bekleyiş olduğunu ve intizar ruhunun İslami toplum için ferec, en büyük kurtuluş kapılarından birini oluşturduğunu söyledi.

İslam İnkılâbı rehberi konuşmasının son bölümünde ise Dar'ul Hadis Enstitüsünün başkanı Huccetul İslam Rey Şehri ve "İmam Mehdi (ac) ansiklopedisi"nin hazırlanmasında katkısı olan merkezin hocaları ve araştırmacılarına takdir ve teşekkürlerini bildirdi.

İslam İnkılâbı Rehberinin konuşmasından önce bilimsel ve Kültürel Dar'ul Hadis Enstitüsünün başkanı Huccetul İslam Rey Şehri kısa bir rapor sunarak, İmam Mehdi (ac)ın mübarek veladet yıl dönümü eşiğinde "İmam Mehdi (ac) ansiklopedisi"nin görücüye çıkarılmasının, kaynakların, kaynakların katma güven derecelerinin belirlenmesi, Şii ve Sünni kaynaklardan bolca yardım alınması, Genellik ve özet sunumlar, muhtelif görüş açılarının beyanı, yorumlanması ve eleştirisinin yapılması, kurtarıcı ile ilgili öteki dinlerin görüşlerinin beyanı, çelişkili raporların biriktirilmesi ve irdelenmesi, kuşku ve soruların cevaplandırılması ve hurafecilik konusunda uyarıların yapılmasının "İmam Mehdi (ac) ansiklopedisi"nin başlıca özelliklerinden öldüğünü söyledi.


700 /