İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Rehberinin Katılmasıyla İmam Humeyni Hüseyniyesinde;

"Hz. İmam Hüseyin (as)ın 5. Matem Gecesi Merasimi Düzenlendi"


Hz. Eba Abdullah İmam Hüseyin (as)ın 5. matem gecesi İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin yanı sıra üç erk başkanı, yetkililerden bir grup ve halktan muhtelif kitlelerin katılımıyla dün akşam Tahran'da İham Humeyni (ra) Hüseyniyesinde düzenlendi.

Bu merasimde bir konuşma yapan hatiplerden Huccetul İslam Kasımiyan, "Kafirlere karşı şiddetli olup" "İslam ümmeti içerisinde rahmetli olmanın" Yüce İslam peygamberi Hz. Muhammed (sav) ve sahabesinin önemli bir özelliği olduğunu hatırlatarak, Seyyid'uş Şuheda İmam Hüseyin as.ın kıyamının gerçekte bu iki özelliğin birbirine ilişkilendirilmesi olduğunu söyledi.

Aşura'nın verdiği başlıca dersin silahşorluk ruhu ve mücadele ve cihad ehli bir toplumun eğitimi ve terbiye edilmesi manasında olduğunu belirten Huccetul İslam Kasımiyan, İslam'ın bir savaş dini olmadığını, ama küfür liderlerinin şerrinin defedilmesi zaruretini vurguladığını, bunun için müminlerin tüm faaliyet ve aktivitelerinin küfürle mücadele esasına olması ve düşmanı korkutacak tüm kudretin sergilenmesi gerektiğini söyledi.

Huccetul İslam Kasımiyan konuşmasının devamında ayrıca, Müslümanlar arasında "Ünsiyet, hoşgörü ve acıma" duygusunun büyük bir önem taşıdığını da hatırlatarak, "vahdet günümüzde İslam dünyası içerisinde bir kimyadır. Elbette vahdet ve birlik ekseni gerektirir ve Kur'anı Kerim'in şahadetiyle bu eksen velayet konumudur ve zulümlerin en kötüsü İslam toplumunda bu vahdet ekseninin zedelemektir" ifadesini kullandı.

Bu merasimde ayrıca Ehli Beyt (as) meddahlarından Haleç ve Muhammed Rıza Tahiri İmam Hüseyin as.ın şehadet yıl dönümü dolayısıyla mersiyeler okuyarak ağıtlar yaktılar.


700 /