İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılâbı Rehberinin Fermanıyla Tuğgeneral Eşteri Emniyet Gücü Komutanlığına Atandı;

"İslam İnkılâbı Rehberinden Ülkede Ahlaki ve Sosyal Güvenlik ve Huzurun Sağlanması Zaruretine Vurgu"


İslam İnkılâbı Rehberi ve Başkumandan Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Tuğgeneral Hüseyin Eşteri’yi İran İslam Cumhuriyeti Emniyet Gücü Komutanlığına atadı ve Tuğgeneral İsmail Ahmedi Mukaddem’den ise bu görevi yürüttüğü dönemde göstermiş olduğu üstün başarıları nedeniyle teşekkür ettiler.

İnkılâp Rehberi’nin, Tuğgeneral Hüseyin Eşteri’nin bu göreve atanmasıyla ilgili yayımladıkları atama kararnamesinde şöyle deniliyor:


Bismillahirrahmanirrahim

Tuğgeneral Hüseyin Eşteri
Sizin yetenek ve başarılı geçmişinizi ve ayrıca İçişleri Bakanı ve Güvenlik Güçleri Dalında Başkumandan Vekili’nin de önerisini dikkate alarak, sizi İran İslam Cumhuriyeti Güvenlik Güçleri Komutanlığına Atıyorum.

İran İslam Cumhuriyeti Güvenlik Güçleri içinde İslami ve İnkılâpçı Feza'nın geliştirilmesi, hizmetkâr çalışanların korunması ve onların geçim meselesinin ciddi olarak ele alınması, Sınır korumasının takviyesi ve şehirlerarası yollarda kaza oranlarının azaltılması gibi Tuğgeneral Ahmedi Mukaddem dönemindeki değerli çalışmaların devam etmesini, güvenlik alanlarındaki hizmetlerin daha da iyileşmesi, bu hususta sürekli gerekli planların yapılması, sosyal ve ahlaki güvenlik ve huzurun sağlanmasında gerekli inisiyatif gösterilmesinin aynen devam etmesini umarım.

Üç erkten özellikle de içişleri bakanlığı, Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, Radyo ve Televizyon Kurumu, Silahlı Kuvvetler Genel Kurmay Başkanlığı ve ülke planlama ve idare teşkilatı gibi kurumlardan mevcut kritik ortamda maddi ve manevi açıdan güvenlik güçlerine g erekli desteği sağlamaları umulur.

Tuğgeneral Ahmedi Mukaddem’den ise bu görevi yürüttüğü dönemde göstermiş olduğu çalışmaları ve başarıları nedeniyle teşekkür ediyorum.

Size ve tüm güvenlik güçleri personeli ve bu büyük gücün destekçilerine Allah Taala'dan başarılar diliyorum.
Seyyid Ali Hamanei

9 Mart 2015

18 İsfend 1393


700 /