İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Rehberi, İmam Humeyni (ra) Yardım Komitesi başkanı ve yönetim kurul üyelerini atadılar;

Fettahi İmam Humeyni Yardım Komitesi Başkanlığına atandı

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, İmam Humeyni (r.a) Yardım Kurumu’nun yeni başkanını atadı.

Sözkonusu yardım kurumunun yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ardından İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, kurumun yeni başkanıyla ilgili yayınladığı hükümle bu kurumun daha önceki başkanına takdir ve teşekkürlerini bildirerek kurumun yeni yönetim kurulu ve başkanını atadı. Bu hüküm uyarınca Perviz Fettah İmam Humeyni (ra) kurumun yeni başkanı olarak atandı.

İslam İnkılabı Rehberinin mesajının tam metni şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

İmam Humeyni Yardım Kurumu tüzüğünde yapılan değişiklikler uyarınca; baylar Huccet’ul İslam Hacı Şeyh Muhsin Kaziruni, Mühendis Perviz Fettah, Hüseyin envari, Hamit Rıza Tarakki, Seyyid Murteza bahtiyari, Mühendis Seyyid Mansur Burkai ve bayan Dr. Merziye-i Vahid destcordi’yi yönetim kurul üyesi ve Mühendis Perviz Fettah’ı, rahmetli İmam Humeyni Yardım Kurumu Başkanı olarak atıyorum.

Temennim odur ki yukarıda zikrettiğim kurul ve bu inkılapçı kurumun muhterem başkanı, Allah Taala’nın yardımıyla ve mevcut değerli tecrübelerden yararlanarak, yeteneklerin güçlendirilmesi ve filizlendirilmesi, muhtaçların ve mahrumların kendilerine dayarak geçimlerini sağlaması, onların inanç ve imanlarının takviye edilmesi ve geliştirilmesinden ibaret olan bu ilahi kurumun nurlu hedeflerinin tahakkuku uğrunda, sosyal, kültürel ve geçimlerini temin edecek hizmetler vermek suretiyle köklü ve tamamlayıcı adımlar atmalarıdır.

Kuşkusuz rahmetli İmam Humeyni yardım kurumu eski yöneticileri özellikle rahmetli Askerevladi ve son yıllarda merkez konsey üyeleri ve muhterem Envari bu kurumun ortaya çıkması ve fakirlik ve mahrumiyetle mücadelede başarılı olmasında çok değerli hizmetler sunmuş ve zahmetlere katlanmışlardır. Ben onların muhlisane sürdürdükleri çabalarından dolayı takdir ve teşekkürlerimi bildirir ve onların tümü için Allah Taala katından ilahi mükafat talep ediyorum.

Rahmetli İmam Humeyni Yardım Kurumu’nun asıl dayanağı ülkemizin aziz halkının maddi ve manevi yardımları olmalıdır ama bu kurumun kutsal amaçlarının tahakkuk bulması doğrultusunda hükmet, meclis ve yargı kurumu tarafından bu inkılapçı kurumatam destek verilmesi kaçınılmaz bir hakikattir.

Allah Tebarek ve Taala’dan tüm bayların başarısını temenni ederim.

Seyyid Ali Hamanei

5 Nisan 2015

16 Ferverdin 1394


700 /