İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Büyük Din Alimi Ayetullah Necefabadi’yi anma kongresine mesaj gönderen İslam İnkılabı Rehberi;

“Çetin ve tehlikeli alanlarda din meselesine ilgi göstermek onun üstün vasıflarındandı”

İslam İnkılabı Rehberi, büyük din alimi rahmetli Ayetullah Hacı Seyyid Haşim Necefabadi’yi (Ayetullah Hamanei’nin baba annesi) anma kongresine gönderdiği mesajda, bu din aliminin hatırasının anılmasının yerinde bir girişim olduğunu bildirerek, bu fakih, müfessir din aliminin bir takım özelliklerini, Kur’an ve hadis dalındaki faaliyetlerini hatırlattı.

Bugün mukaddes Meşhed kentinde düzenlenen bu kongre’de İslam inkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin özel kalem müdürü Huccet’ul İslam Muhammedi’yi Gülpaygani tarafından okunan bu mesajın metni şöyledir:

Bismillahirrahmanirrrahim

Alemlerin Rabbına hamd olsun

Muahmmed’e (sav) ve değerli Ehli Beyt’ine salat ve selam olsun

Rabbani alim, takva sahibi fakih ve müfessir rahmetli Ayetullah Hacı Seyyid Haşim Necefabadi (rıdvanullah aleyh)’in yad ve adını anmak ve terkim bulunmak, ilahi Tevfik ve hidayet sayesinde tebligat ofisi tarafından gerçekleştirilen değerli ve yerinde bir girişimdi. Necef dini ilimler merkezi ve kendi zamanının meşhur hocalarından ilmi mertebeler elde eden ve onlardan bilimsel makamına tanıklık olunması iftiharına sahip olan biriydi, mukaddes Meşhed kentinde 40 yıllık bir ikameti döneminde kendi faaliyet ve çabalarının önemli bir bölümünü Kur’an tefsiri çalışmalarına tahsis etmiş, Goherşad camiinde çok çekici. İlgi uyandıran aralıksız tefsir dersleri düzenlemiştir. Her akşam cemaat namazının kılınmasından sonra, hevesli müritler bu amel sahibi alimin sade minberi etrafında toplanmakta ve onun sıcak nefesi ve tatlı beyanından Allah’ın kelamını işitiyorlardı. Marifet ve hikmet’in bu açık sofrası onlarca yıl ilahi ve Kur’ani maide ve nimeti kendi dostlarına nasip etmiştir. Bu gece derslerinin kayıtlara geçmesi ve yazılması bu ihlaslı Kur’an aliminin gayret ve çabalarından bir başkasıydı ki çok şükür şimdi bu çalışmanın ürünü herkese sunulmuştur.[1]Meşhed’in gündüzlerinde gerçekleşen ve benzeri görülmeyen bu değerli Kur’ani çalışmanın yanı sıra ehli Beyt (as)ın kelam ve sözlerinde uzmanlaşmak ve derinlere inmek bu muttaki ve mutabbid din aliminin bir diğer özelliği idi. Öylesine hadisler konusunda malumat sahibiydi ki her meclis ve toplantıda, her mahfilde ve hatta benim çocukluk ve gençlik dönemimi onun huzurunda geçirdiğim aile içinde bile nurani sözcüklerinin yansımaları hazır olanların dikkatine sunuyor ve hidayet imamları (as)’dan rivayetler aktararak meclisi nurlandırıyordu.

Özel yaşamında onun bilimsel davranış ve ahlakı, kelamı ve sözlerini daha etkili ve itibarlı kılıyordu. Kendisinin Necef kentinde salik-i Vasili İlellah din alimi rahmetli Seyyid Ahmed Kerbelai gibi büyük ahlak ve tevhidi süluk alimlerin huzurunda bulunması ve yararlanması onun dikkatli bir mutaabbit, beka, huşu ve tazarru, ağla ehli olmasına yol açmış, yiyecek, giyecek, sosyal aktiveteler ve benzerleri gibi hayatın normal zevkleri onun yaşamında ön planda değildi. Aynı zamanda 1935 yılında Meşhed’in Goherşad camiinde din ulemasının mücadele ve mücahedesi gibi tehlikeli ve çetin alanlarda din meselesine gereken ilgi ve ihtimamı göstermesi onun hayatının en belirgin özelliklerindendir. Rıza han yönetimi tarafından 6 yıllığına Semnan ve Şehri Rey’e sürgün edilmesi de onun mücadelesinin bir sonucu olarak kabul ediliyor.

Rahmetli Ayetullah Necefabadi çok yönlü, ilmine amel eden ve çok dikkatli davranın bir din alimiydi ve o günün Meşhed kentinde sayısız müritleri ve dostları vardı. 1960 yılında onun vefat haberi Kum kentine ulaştığında (o yıllarda ben de Kum’da ikamet ediyordum) rahmetli Ayetullah’il Uzma Brucerdi Feyziye medresesinde çok muhteşem bir anma ve terhim meclisi düzenledi ve bana ve değerli büyük kardeşime özel iltifatlarda bulundular.

Bu münasebetle onun fazilet sahibi oğlu rahmetli huccet’ul İslam vel Muslimin Hacı Seyyid Hasan Mirdamadi’yi de rahmetle anmam çok yerinde olur. Zira babasından sonra rahmetli babasının tefsir metodunu sürdürmüş ve yıllar boyunca babasının sıcak tefsir toplantılarının korumuştur. Allah’ın rahmeti onların tümünün üzerine olsun.

Seyyid Ali Hamanei

16 Nisan 2015

25 Ferverdin 1394[1] - Hulaset’ul Beyan Fi Tefsir’ul Kur’an


700 /