İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Yargı gücün başkanının teklifi üzerine;

İslam İnkılâbı Rehberi, mahkûmlardan bir grubun affedilmesi veya cezalarında indirime gidilmesini kabul etti


İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Hz. Emir’ul Müminin Ali (as)ın mübarek veladet yıl dönümü dolayısıyla 2 Mayıs 2015 tarihine kadar mahkûmiyeti kesinleşen ve af şartlarına sahip mahkûmlardan bir grubun affedilmesi veya mahkûmiyet sürelerinde indirime gidilmesi yolanda yargı gücü başkanı Ayetullah Amoliyi Laricani’nin teklifini kabul ederek onayladı.

Yargı gücü başkanı Ayetullah Amoliyi Laricani’nin bu konuda İslam İnkılâbı Rehberine yazdığı mektup şöyledir:

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah’ıl Uzma Hamanei’nin Mübarek Huzurlarına Arz olunur ( Allah gölgesini daim kılsın)

Selam ve tahiyyatımla

Saygılarımla

Receb ayının 13.’üne denk gelen Mevlel Muvahhidin Emir’ul Müminin Ali (as)ın mübarek veladet yıl dönümlerini huzurunuza tebrik ederek, İran İslam Cumhuriyeti anayasasının 110. maddesinin 11. bendinin icrası doğrultusunda 2 Mayıs 2015 tarihine kadar mahkûmiyetleri kesinleşen ve genel af kapsamına giren umumi ve inkılâp mahkemeleriyle silahlı kuvvetler yargı teşkilatı mahkemeleri mahkûmlarının affedilmeleri veya mahkûmiyet sürelerinde indirime gidilmesi hususu aşağıdaki şekilde teklif olunur ve zatı âlinizden bu af teklifini onaylayarak onların İslami merhamet kapsamına alınması rica olunur:

A)- Cezaevlerinde bulunan hapis cezası olan mahkûmlar:

1- Bir yıla kadar hapis mahkûmiyeti olan mahkûmların geri kalan mahkûmiyet süreleri

2- 1 yıldan 5 yıla kadar mahkûmiyet cezaları olan mahkûmların cezalarının üçte ikisi

3- 5 yıldan 15 yıla kadar mahkûmiyet süresi olan mahkûmların cezalarının ikide biri

4- 15 yıldan 20 yıla kadar mahkûmiyet cezası olup da mahkûmiyet sürelerinin en az bir yılını geçiren mahkûmların mahkûmiyet sürelerinin ikide biri

5- 20 yıldan fazla mahkûmiyet süreleri olan ve mahkûmiyetlerinin en az 5 yılını çeken mahkûmların mahkûmiyetlerinin ikide biri

6- Müebbet hapse mahkûm edilenlerin cezalarının en az 15 yılını çeken mahkûmların cezalarının geri kalan bölümü

7- İslami ceza kanunun 718 ve 719. maddelerinde belirtilen hususların dışında kasıtlı olmayan suçların tüm mahkûmlarının mahkûmiyet sürelerinin geri kalan bölümü.

8- Kanun hükmü gereğince evlatlarının velayetini üstlenen kadın mahkûmların 10 yıla kadar geri kalan mahkûmiyetleri.

9- 22 Temmuz 2015 tarihine kadar adli tıp komisyonu tarafından teyit edilen ve bu komisyonunu görüşü uyarınca mahkûmiyet sürelerinin geri kalan kısmını tahammül etme kudretine sahip olamayan tedavisi zor ve imkânsız hastalıklara yakalanan mahkûmların mahkûmiyet sürelerinin geri kalan kısmı. Kuşkusuz genel ve inkılâp mahkemelerinin 291. kanun maddesi uyarınca mahkemenin girişimleri buna engel teşkil etmez.

10- Nüfus belgeleri uyarınca ve kimliği olmayan yabancı uyruklular için de adli tıp teyidi uyarınca (Suç işlendiği zaman) 18 yaştan küçük Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi mahkûmlarının geri kalan mahkûmiyet süreleri ve bir yıllık mahkûmiyeti olanların ise beşte biri.

11- Bir yıldan fazla mahkûmiyetleri olup da mahkûmiyet sürelerinin en az beşte birini ve müebbet hapis cezalarında ise en az beş yılını dolduran Nüfus belgeleri uyarınca ve kimliği olmayan yabancı uyruklular için de adli tıp teyidi uyarınca erkeklerde 65 yaşı doludan ve kadınlarda ise 55 yaşı dolduran mahkûmların hapis cezalarının geri kalan bölümü

Ek- 8, 9, 10 ve 11. bentlerin kapsamına giren mahkûmların hapis cezasına mahkûm olmalarına paralel olarak nakit para cezasına da mahkûm olmaları durumunda onların para cezalarının af kapsamına girmesi.

B)- Mali imkânsızlıktan ötürü cezaevinde bulunan nakit para cezası mahkûmları:

1- 500 Milyon Rial’e kadar para cezası mahkûmiyetleri

2- 500 Milyon 1 Rial’den 1 Milyar Rial’e kadar para cezası mahkûmiyeti bulunan mahkûmların cezasının beşte dördü

C) – Aff’dan yararlanma şartları:

1- 2 adetten fazla etkili cezai mahkûmiyetlerinin bulunmaması

2- Hapis cezasını çektiği veya izinde olduğu dönemde 21 Nisan 2013 tarihinde tasvip olunan İslami Ceza Kanununun 19. Maddesi uyarınca bir ila 5 dereceli cezaları gerektirecek kasıtlı bir suçun işlenmemesi.

3- 22 Temmuz 2015 tarihine kadar özel bir davacının bulunmaması veya onun rızasını elde etmesi veya iddia olunan zarar ve ziyanı telafisi (Özel ve Tüzel kişiler fark etmez)

4- Önceki mahkûmiyetlerinde aftan yararlanmaması

Ek: Kasıtlı adam öldürmeye yataklık yapma suçlarında davacının rızasının alınması şart değil ve affa engel olamaz

D) – Aşağıdaki suçları işleyenler bu af kapsamının dışındadır:

1- Silahlı hırsızlık veya tacize yakın olma veya mahkûmiyet süreleri 5 yıldan fazla olan hırsızlar

2- Kasıtlı silahlı uyuşturucu kaçakçılığı (Kasıtlı kaçakçılıktan gaye uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kanunun değiştirilmiş 6. bendinin 5, 6 ve 8. maddeleridir

3- Silah ve teçhizat kaçakçılığı

4- İç ve Dış güvenlik aleyhinde bulunma

5- Adam kaçırma

6- Asitli saldırıda bulunmak

7- Tecavüz

8- Fesat ve fuhuş merkezi açma

9- Zimmet, rüşvet, dolandırıcılık ve yasadışı mal edinme

10- Sahte para basımı

11- Kara para aklama

12- Ekonomi düzeni bozma

13- Alkollü içeceklerle ilgili suçlar

Ek: Bu bölümün 1,2,3,6 ve 12. bentleri kapsamına giren suçlara yataklık yapmak bu af kapsamı dışında kalıyor.

Vel Emri İleyküm Vesselamu aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu

Sadık Amoliyi Laricani

27 Nisan 2015

İslam İnkılâbı Rehberinin bu mesaja verdiği cevap:

Bismillahirrahmanirrahim

Selam ve tebriklerle

Zatıâlinizin teklifini kabul ediyorum.

Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullah

Seyyid Ali Hamanei

3 Mayıs 2015

13 Urdibehişt 1394


700 /