İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Kur’anı Kerimle ünsiyet mahfilinde konuşan İslam İnkılâbı Rehberi:

“Güzel ses Kur’anı mefhumların ilgasının ön hazırlığıdır”

Kur’anı Kerim’in nazil olduğu ay mübarek Ramazan'ın ilk günü bugün (Perşembe) öğleden sonra, İslam inkılâbı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin de katılımı ile Kur'an Kerim ile ünsiyet mahfili düzenlendi.

Kur’anı Kerim’in maneviyat ve rayihasının fezayı kapladığı bir ortamda bu nurlu mahfile ülke genelinden seçkin Kur’an hocaları, kari ve hafızlarından 15 kişi Kur’an tilavetinde bulundular ve toplantıya katılan kitleler de yeri geldiğinde onlara eşlik ettiler.

Daha sonra İslam inkılâbı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İranlı karilerin her geçen gün gözle görülür artan ilerlemelerini takdir ederek, güzel sesin Kur'an’ın mefhumlarının muhatapların gönlüne işlemesi için bir başlangıç olduğunu belirtti ve “halen Kur’an'ın toplumda daha fazla etkin olması için gerekli ortam mevcuttur ve Kur’anı Kerim’in kıraatinin etkili olması zarureti ise bizzat kari ve tilavet edenin kendisinin okuduğu Kur’an ayetlerinin mefhumlarına gereken ilgili göstermesi ve canı gönülden kabullenmedir” dedi.

Ayetullah Hamanei bu bağlamda, karilerin bazı kelimeler üzerinde defalarca vurgu yapmalarının altını çizdi.

Kur'an Kerim tilaveti sırasında, bir ayetin tekrarlanması hususunda aşırıyı kaçmamak gerektiğini hatırlatan İslam inkılâbı rehberi, Kur’anı Kerim’in etkili olması yollarından bir diğerinin ise Kıraat esnasında ahenk ilkelerine riayet etmektir.
Ayetullah Hamanei karilere ve Kur'an Kerim'e gönül verenlere bir diğer tavsiyede daha bulunarak, Kur’anı Kerimin bazı kelimeleri ve ayetlerinin fazlasıyla uzatmanın bir gereğinin olmadığını, ayrıca haddinden fazla teşvikte bulunmanın da zaruri olmadığını söyledi.


700 /