İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam Cumhuriyeti Kurucusunun vefat yıl dönümünde kalabalık kitlelere hitaben konuşan İslam İnkılabı Rehberi;

“İmam (Humeyni) Ömrünün son asına kadar Amerika’nın büyük şeytan olduğunu kabul etti”


İslam inkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün (Parşembe) sabah, İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Humeyni'nin rıhletinin 26. yılı anma için İmam Humeyni'nin türbesinde düzenlenen merasimde eşsiz ve görkemli ziyaretçi ve İmam dostu kitlesine hitap ederken, İmam'ın düşünce ve ideolojisinin doğru bir şekilde ele alınmasının, onun mektebini tahrif etmeye çalışanlara karşı en önemli mücadele olacağını söyledi.

İslam inkılabı Rehberi konuşmasında ilk olarak Hz. İmam zaman (af.)i mübarek veladet yıl dönümüne temasla, son dönemde kurtarıcı meselesinin tüm İbraihimi dinlerin görüş birliği içinde oldukları bir mesele olduğunu bildirerek, tüm İslam mezhepleri bu kurtarıcının Hz. Resulullah (sav)in soyundan ve Mehdi (af.) adında olacağını kabul ediyorlar. Bu arada Şiiler kesin ve kat’i delillerle belirtilen delil ve özelliklerde Hz. Mehdi Sahib ez-Zaman’ın (af)ın, 11. İmamın oğlu olduğunu belirtmekte ve ispatlamaktalar.

Konuşmasının devamında Hz. Mehdi (as)ın vasıflarını ve özelliklerini belirten İslam İnkılabı Rehberi, insanlığı kurtaran bu inancın parlak nurunun Şia’yı tüm karanlık ve zulüm dönemlerinde geleceğe umutlu ve aktif kıldığını söyledi.

Ayetullah Hamanei daha sonra İmam Humeyni’nin şahsiyetinin saptırılması meselesine de değinerek, “İmam (ra) onu kendi dönemi ile sınırlı kılmaya çalışan bazılarının aksine İran halkının büyük ve tarih belirleyici hareketinin de tecellisidir. Dolayısıyla onun şahsiyetinin tahrif edilmesi, bu hareketin sürdürülmesinde büyük zarar ve ziyanlara yol açmaktadır. Bu bakımdan bu hususta çok dikkatli olmak gerekmektedir” dedi.

Ayetullah Hamanei, İmam Humeyni'nin, siyasi, fikri ve içtimai yolunun, iktidar, ilerleme ve adaletin gerçekleşmesi yönünde İran milletinin büyük hedefleri için bir yol haritası olduğunu belirtirken, İmam Humeyni'yi doğru tanımadan onun yolunun da doğru bir şekilde sürdürülemeyeceğini söyledi.
İslam inkılabı rehberi, dünya emperyalizmi ve zorba güçlerin bölgenin önemli, yeraltı ve yerüstü zengin kaynaklara sahip ve büyük bir ülke olan İran üzerinde sulta kurmaya yönelik şeytani çabalarının devam ettiğini hatırlatarak, onların İran üzerindeki bu hedeflerinin yenilgiye uğratılmasının tek yolunun da, İran'ın ilerleme ve kalkınma yolunda güçlü bir şekilde yolunu sürdürmesi olduğunu söyledi.

İslam inkılabı rehberi, bölgede son yıllarda meydana gelen bazı gelişmeler ve bazı hareketlerin Amerika'ya güvenmeleri ve asıl alacakları darbenin de bu düşünceden olacağını belirterek; İmam Humeyni'nin düşünce ve hareketinde her zaman Amerika'ya ve onların siyasi ve güvenlik kuruluşlarına karşı ciddi bir muhalif tutum sergilediğini ve bu arada başta Filistin halkı olmak üzere mazlum milletlerin samimi destekçisi olduğunu söyledi.

İslam inkılabı rehberi, İmam Humeyni'nin mantığı çerçevesinde bugün bölge ve dünya meselelerini değerlendirmek gerektiğine işaretle; İran İslam Cumhuriyeti'nin bugün Irak ve Suriye'de vahşi ve zalim IŞİD'e karşı olduğu gibi, Amerikan polisinin kendi halkına karşı vahşi tutumlarına da karşı olduğunu ve bunların aslında birbirinin aynı olduğunu söyledi.

Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İran İslam Cumhuriyetinin terör rejimi İsrail'in muhasarasındaki Gazze halkına yönelik zalim girişime karşı olduğu gibi savunmasız Yemen halkının da öldürülmesine karşı olduğunu belirtti ve Bahreyn halkına yönelik baskılara karşı olduğu gibi Amerikan insansız hava araçları İHA'ların Afganistan ve Pakistan'daki saldırılarına karşı olduğunu söyledi.

İslam inkılâbı rehberi, İran İslam Cumhuriyetinin İmam Humeyni'nin mantık ve yolu çerçevesinde her zaman mazlumların yanında zalimlere karşı olduğunu belirterek, bundan dolayı İran açısından Filistin meselesinin İslam dünyasının en önemli meselesi olarak yer aldığını ve hiçbir zaman da bu meselenin İslami İran yönetiminin gündeminden düşmeyeceğini söyledi.

Ayetullah Hamanei, İmam'ın fıkhi, irfani ve felsefi boyutlarına değinerek şunları söyledi:‘İmam, bu topraklar ve İslam dünyası tarihinde eşsiz gelişmelere yol açarak, kokuşmuş ve çarpık saltanat rejimini devirdi ve Asr-ı Saadet'ten sonra İslam'a dayalı ilk devleti kurarak, Allah yolunda cihad ilkesini yerine getirdi. Deruni cihad ve derin maneviyat, İmam'ın siyasi, içtimai ve fikri cihadının tamamlayıcı unsuruydu. Bu büyük gelişmelere imkan sağlayan fikri manzume, tevhide dayalı bir dünya görüşüne yaslanmıştı.'

İslam İnkılabı Rehberi, Amerikancı İslam'ın mahiyetini açıklarken bu bağlamdaki iki dala yani ‘laik İslam' ve ‘kaba softa İslam'ı'na değindi ve şunları dile getirdi:‘İmam daima toplumu ve insanların sosyal davranışlarını dinden koparanları, geri kalmış, yeni düşünce sahiplerince anlaşılamaz ve kaba softa bir bakış açısıyla dine bakanları aynı yere koydu. Amerikancı İslam'ın her iki kolu uluslararası zorbalar ve Amerika tarafından destek gördü. Bugün de IŞİD ve Elkaide gibi sapık akımlar ile zahiren İslami ve fakat aslında İslam Şeriati ve fıkhına yabancı unsurlar, Amerika ve İsrail tarafından desteklenmektedirler. İmam açısından, halis İslam, Kitab ve Sünnet'e dayalı olup, açık ve net bakış açılarıyla zamanın ve mekanın şartlarına uygunluk gösterir, beşer ve İslam toplumlarının potansiyel ihtiyaçlarını kavrar, düşmanın yöntemlerini dikkate alarak İslami ilimler havzalarında elde edilen gelişmiş, mükemmel bilimsel metodlarla hareket eder. Rahmetli İmam'ın fikri mektebinde saray uleması ve IŞİD İslam'ı ile siyonist rejim ve Amerika'nın cinayetleri karşısında sessizliğe bürünen ve büyük güçlere eklemlenenler, yani her iki grup da ortak bir noktaya ulaşır ve her ikisi de kabul görmez. Kendisini İmam'ın mektebinin izleyicisi olarak bilenler, kaba softa İslam'ı ile laik İslam'la olan sınırlarını korumalıdırlar.'

Ayetullah Hamanei daha sonra bölgede ve dünyada meydana gelen son gelişmeleri İmam Humeyni'nin mantığı çerçevesinde değerlendirdi:‘Biz bugün IŞİD akımının Irak ve Suriye'deki zalimane eylemlerine karşı olduğumuz kadar, Amerikan federal polisinin ülke içindeki zalimane davranışlarına da muhalifiz ve her iki davranışın da doğru olmadığını vurgulamaktayız. Gazze'deki mazlum halkın muhasarasına karşı olduğumuz kadar, savunmasız Yemen halkının bombardımanına da karşıyız. Bahreyn halkına yönelik baskılara karşı olduğumuz kadar, Amerikan insansız hava araçlarının Afganistan ve Pakistan halkına yönelik saldırılarına da karşıyız. Mazlumun yanında, zalimin karşısındayız. İşte bu yüzdendir ki Filistin davası hala İran İslam Cumhuriyeti'nin temel meselesidir ve hiç bir zaman gündemden düşmeyecektir.'

İslam İnkılabı Rehberi, İslam dünyasında tefrika oluşturma siyasetinin sürmesinin, emperyalistler ve Amerika'nın temel siyaseti olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:‘Bu entrikaya karşın, İslam Cumhuriyeti ümmetin yapılanması yönünde adım atmakta ve bu bağlamda Lübnan’daki Hizbullah gibi Şii kardeşleriyle olan ilişkilerini, Filistin'deki Sünni kardeşlerinden esirgememiştir. Şii ve Sünni kardeşlerin düşmanın oyununa gelmemesi gerekir. Amerika tarafından desteklenen Ehli Sünnet ile Londra tarafından dünyaya sunulan Şia, şeytanın kardeşleridir ve Batı emperyalizminin uşaklarıdır ! Düşman, İslam'ın mevcudiyetini hedef almıştır ve tüm mezhebler ve kavimlerin bir arada yed-i vahid oluşturmaları ve düşmanın İslam dünyasının egemenlik bölgesine sızmasına izin vermemeleri gerekmektedir. Onların İslam'a olan düşmanlığı, İslam'ın bu sulta karşısında durmasından kaynaklanmaktadır. Düşman İslam'a muhaliftir. Zira İslam, bu entrikanın karşısında direniş göstermektedir. Onların İran milletine olan düşmanlıkları da, bu halkın düşman karşısında sıradağlar gibi dikilmesindendir.'

“İstiklalin vurgulanması ve sultanın reddedilmesi” İslam İnkılabı rehberi tarafından rahmetli İmam Humeyni’nin özelliklerinden bir diğeri olarak açıklandı ve bazılarının bağımsızlığın nefyi için teori oluşturduklarını ve bağımsızlığı, inziva, yalnızlık olarak değersiz bir meseleymiş gibi söz konusu ettiklerini ve bunun çok önemli ve tehlikeli bir hata olduğunu bildirdi.

“Düşman, ülkenin bağımsızlığını hedef almıştır ve her kes düşman’ın hedefini tanıyarak uyanık olmaları gerekir” diyen İslam İnkılabı Rehberi, İmam Humeyni’nin hedeflerinden bir başkasının da vahdeti milliyi tahakkuk ettirmek ve düşman’ın tefrikacı komplosuna karşı çıkmak olduğunu söyledi.

İslam İnkılabı rehberinin bu konuşmasından önce rahmetli imam Humeyni’nin torunu Huccetul İslam Seyyid Hasan Humeyni yaptığı konuşmada, İslam İnkılabı rehberine ve İmam’ın vefat yıl dönümü törenine katılmak için oraya gelen topluluğa hoş geldin dedikten, Irak, Suriye, Yemen ve Bahreyn olaylarına temas etti ve gerici yönetimlerin tüm bölgeyi kaosa çektiklerini bildirerek İslam toplumunun çok acı olaylara tanık olduğunu ve bu olayların asıl faillerinin, İslam’a karşı kin ve nefret besleyenler olduklarını bildirdi.


700 /